Bergman Clinics bel voor een consult
Klachten en geschillen

Bergman Clinics neemt goede zorg serieus en wij vinden het belangrijk dat onze cliënten tevreden zijn. Bij Bergman Clinics doen we onze uiterste best om u naar volledige tevredenheid te helpen, vanaf uw eerste bezoek tot aan uw volledige herstel. Ondanks alle aandacht en inzet kan het gebeuren dat u niet tevreden bent. U kunt dan een klacht indienen.

  • U kunt erop rekenen dat wij uw klacht altijd serieus nemen. 
  • Het indienen van uw klacht geeft ons de mogelijkheid om samen met u een oplossing te vinden.
  • Ook helpt het ons om de kwaliteit van onze zorg- en dienstverlening te optimaliseren.

Wat moet u doen als u een klacht heeft?

Onze voorkeur gaat ernaar uit om een oplossing te vinden zo dicht mogelijk bij de plaats waar uw klacht is ontstaan. Wij verzoeken u daarom eerst te proberen met de direct betrokken personen tot overeenstemming te komen. Indien u uw klacht niet met de betrokkene kunt of wilt bespreken, kunt u zich wenden tot de clinic manager van de betreffende kliniek. Klachten kunt u per email sturen naar klacht@bergmanclinics.nl.

Vriendelijk verzoeken wij u de betreffende kliniek en de betrokken personen te vermelden. 

Als u er met overleg niet uitkomt...

Indien u er met de direct betrokkene en/of de clinic manager niet uitkomt, dan kunt u uw klacht voorleggen aan de Klachtencommissie. Op basis van de Wet cliëntenrechten zorg (Wcz) heeft Bergman Clinics een onafhankelijke klachtencommissie, die klachten van patiënten onderzoekt en er een uitspraak over doet. Daarnaast is Bergman Clinics als lid van Zelfstandige Klinieken Nederland (ZKN) aangesloten bij de Geschillencommissie.

Hieronder treft u onze klachtenfolder aan en tevens het reglement van de klachtencommissie. Een eventuele klacht voor de klachtencommissie kunt u schriftelijk indienen bij de secretaris van de klachtencommissie. Dit kan per email (klachtencommissie@bergmanclinics.nl) of per post:

Bergman Clinics
t.a.v. secretaris klachtencommissie
Postbus 5323
1410 AH Naarden

Meer informatie kunt u vinden op de website van de geschillencommissie.

De klachtenfolder kunt u hier vinden.
Het reglement klachtencommissie kunt u hier vinden.

DE ALGEMENE VOORWAARDEN OPGESTELD DOOR DE ZKN WORDEN DOOR BERGMAN CLINICS IN ACHT GENOMEN. KLIK HIER