Optimaliseren voedingsadviezen rondom maagballon

30 jun. 2015

De studenten Marjolein (25 jaar) en Jeanine (21 jaar), van de opleiding voeding en diëtetiek – Hanze Hogeschool te Groningen, zijn beiden aangekomen in het laatste jaar van hun studie, ofwel het ‘afstudeerjaar’. Om de opleiding te kunnen afronden dienen zij nog een laatste opdracht uit te voeren waarin zij de kennis en ervaring, die opgedaan is tijdens de studie, toepassen in de praktijk. Hier hebben zij de afgelopen maanden hard aan gewerkt bij de Kliniek voor Inwendige Zorg. Lees hier hun ervaringen.

De studenten Marjolein (25 jaar) en Jeanine (21 jaar), van de opleiding voeding en diëtetiek – Hanze Hogeschool te Groningen, zijn beiden aangekomen in het laatste jaar van hun studie, ofwel het ‘afstudeerjaar’. Om de opleiding te kunnen afronden dienen zij nog een laatste opdracht uit te voeren waarin zij de kennis en ervaring, die opgedaan is tijdens de studie, toepassen in de praktijk. Hier hebben zij de afgelopen maanden hard aan gewerkt bij de Kliniek voor Inwendige Zorg. Lees hier hun ervaringen.

Ons avontuur met de maagballon begon een half jaar geleden toen we het onderzoek voor onze afstudeerscriptie bij Bergman Clinics| Inwendige Zorg mochten uitvoeren. Na een eerste gesprek bij de kliniek werd ons duidelijk dat er tijdens het traject met de maagballon soms klachten of bijwerkingen kunnen ontstaan. Dit komt doordat de maag moet wennen aan de aanwezigheid van de ballon en ieder lichaam anders reageert. De onderzoeksvraag die wij hebben geformuleerd luidt als volgt: ’Kan voedingsadvies voor en na het plaatsen van een maagballon klachten/bijwerkingen bij cliënten verminderen?‘

Plan van aanpak 

Met veel enthousiasme zijn we deze uitdaging aangegaan. Doordat we niet bekend waren met de behandeling hebben we ons allereerst verdiept in het traject. Vragen die wij hiervoor beantwoord wilden hebben, waren: ‘Wie komt in aanmerking voor een maagballon?’, ‘Met welke reden kiezen mensen voor een maagballon?’ en ‘Wat is de werking van een maagballon?’ Wij kwamen al snel tot de conclusie dat de maagballon een geweldig hulpmiddel is voor mensen die op een punt beland zijn dat zij naast multidisciplinaire begeleiding een hulpmiddel nodig hebben om veel gewicht te verliezen, maar een definitieve ingreep als een gastric bypass te ingrijpend vinden of wanneer zij hiervoor niet in aanmerking komen. Doordat we zagen dat er mensen uit verschillende leeftijdscategorieën en met verschillende achtergronden voor een traject met de maagballon kiezen, was dit voor ons des te meer een uitdaging om erachter te komen hoe (eventuele) klachten/ bijwerkingen bij de maagballon kunnen worden verminderd.

Tijdens de onderzoeksperiode hebben we verschillende gesprekken bijgewoond en een ochtend mee kunnen kijken bij de plaatsingen en verwijderingen van de maagballonnen. Wij zagen dat de resultaten van het traject bij cliënten verschillend waren. Dat er een flink gewichtsverlies wordt gerealiseerd staat buiten kijf! Dit is ook de reden dat we het traject met de maagballon een betere optie vinden, dan bijvoorbeeld een blijvende operatie zoals een bypass. Wel zijn wij van mening dat, gezien de klachten en de endoscopische ingreep, het erg belangrijk is om bij de cliënten goed te benadrukken dat de plaatsing van een maagballon alleen niet ‘de’ oplossing is, maar een goed hulpmiddel in combinatie met de multidisciplinaire begeleiding door een diëtist, psycholoog en fysiotherapeut.

Lange termijn resultaat

Bij de uitkomsten van het programma Gezond Gewicht met maagballon, zien we dat de resultaten bij cliënten die gekozen hebben voor het traject met begeleiding van een diëtist en psycholoog, beter waren dan bij cliënten in het traject zonder begeleiding. Daarom raden wij iedereen aan om het traject te volgen met begeleiding om het gewichtsverlies te bevorderen en met name ook voor het behoud van het resultaat op langere termijn.

Tijdens ons onderzoek was het opvallend dat de cliënten die reeds het traject met de maagballon hebben gevolgd erg positief waren over de begeleiding van het multidisciplinaire team. Ze benoemden onder andere het begrip dat getoond wordt door het team van Bergman Clinics, en dat er sprake is van een motiverende aanpak/benadering. Dit hebben wij zelf ook ervaren. De medewerkers waren erg behulpzaam, betrokken en altijd bereid om te helpen. Dit bevordert het eindresultaat, zeker voor de cliënt.

adviezen en aanbevelingen

Om de coaching van het multidisciplinaire team nog meer te kunnen optimaliseren, is er onderzoek gedaan naar de behoefte aan informatie in voorlichtingsmateriaal onder de cliënten. Hieruit volgend is er een boekje ontwikkeld dat voor de cliënt als leidraad kan dienen tijdens het traject. Hierin zijn onder andere adviezen opgenomen bij eventuele bijwerkingen, voorbeelddagmenu’s, recepten en beweegtips.

Door de bevindingen en aanbevelingen uit ons onderzoek te bundelen kan het traject voor cliënten nog aangenamer worden. Wij zijn ervan overtuigd dat het traject met de maagballon de komende jaren steeds bekender zal worden en voor vele mensen een uitkomst biedt in de strijd tegen overgewicht!

Mocht u ervoor kiezen om het traject met de maagballon te starten dan wensen wij u heel veel succes bij het behalen van uw streefgewicht en het behouden van uw nieuwe leefstijl! En geloof in uzelf, u kunt het!

Groeten,

Marjolein en Jeanine
Hanze Hogeschool te Groningen

 - jeanine-en-marjolein-studenten.jpgSlotwoord Marja Gijgink

"Ik wil de beide dames bedanken voor hun inzet bij Bergman Clinics en met het uiteindelijke resultaat van het maken van mooi voorlichtingsmateriaal. Ook zijn er uit het onderzoek dat de dames hebben gedaan, een aantal praktische tips gekomen die we direct kunnen toepassen in de praktijk. Het boekje is een mooie aanvulling op onze huidige informatie en hiermee kunnen we het traject nog meer optimaliseren. We zijn nu aan het kijken hoe we dit in het traject kunnen implementeren".

Informatie aanvragen
 
Contact   opnemen
 
Bergman Clinics

Beste cliënten, i.v.m. de aangescherpte Corona-maatregelen worden van maandag 20 december t/m vrijdag 14 januari geen nieuwe afspraken voor injectable-behandelingen & huidtherapie ingepland.
Wanneer u al een afspraak hiervoor heeft in deze periode wordt u gebeld om deze in overleg te verplaatsen. De afspraken voor alle andere behandelingen gaan door. 

 

Bergman Clinics

Let op: op dit moment hebben we te maken met een telefonische storing en zijn we niet goed bereikbaar. We werken hard aan een oplossing!