Wetenschappelijk Onderzoek

Tekst a|A     Contrast +|--

Onze artsen en medisch specialisten monitoren continue de laatste ontwikkelingen binnen de geneeskunde. Deze kennis wordt toegepast om de zorgprogramma’s te kunnen blijven verbeteren.

Daarnaast speelt wetenschappelijk onderzoek binnen Bergman Clinics een belangrijke rol. In vrijwel alle klinieken worden onderzoeken uitgevoerd, al verschilt de insteek en achtergrond per divisie. Zo ligt binnen de divisie Uiterlijk | Huid & Vaten het accent op het toetsen van de effectiviteit van nieuwe en bestaande behandelmethoden.

Bij Maag & Darm | Hart  ligt het accent op het leveren van een bijdrage aan de kennisontwikkeling in de medische wetenschap. Dit doen wij in samenwerking met het UMC Utrecht en UMC Amsterdam.  Naast het continue verbeteren van het zorgaanbod wordt eveneens onderzoek gedaan met als insteek om de behandeling zo comfortabel mogelijk te laten verlopen voor de cliënt.

Bij Bergman Clinics | Vrouw voeren wij wetenschappelijk onderzoek uit om de kwaliteit van de bekkenbodemzorg te optimaliseren. Zo gebruiken wij (geanonimiseerde) cliëntgegevens voor epidemiologische doeleinden en participeren we in geneesmiddelenstudies. Daarnaast ontwikkelen wij zelfstandige onderzoeksprojecten in samenwerking met het UMC Utrecht, het AMC Amsterdam en VU medisch centrum. Wij zien er zorgvuldig op toe dat de privacy volledig wordt gewaarborgd. Als het, in het belang van het onderzoek, van belang is om te weten om welke cliënt het gaat, vragen wij in alle gevallen uw expliciete toestemming voordat wij uw gegevens vrijgeven

Het relevante onderzoek wat gedaan wordt binnen Bergman Clinics willen we ook graag beter zichtbaar maken. Dit jaaroverzicht, via onderstaande link in te zien, geeft een indruk van de prestaties op wetenschappelijk gebied in 2019.

Voor verdere informatie neem contact op met Jan Paul Roovers (directeur Wetenschap & Innovatie) of Paulien van Kampen (Epidemioloog) via wetenschapeninnovatie@bergmanclinics.nl.

 

 Informatie aanvraag
Contact opnemen

Maak een afspraak

Vul onderstaand formulier in op een afspraak in te plannen bij Bergman Clinics.

Niet alle velden zijn (juist) ingevuld:

Naam:
E-mailadres:
Telefoonnummer:
Locatie:

Bedankt voor uw verzoek om een afspraak te maken.
Wij nemen zo spoedig mogelijk telefonisch contact met u op.

Bergman Clinics

Vanaf 3 november zijn nieuwe maatregelen van kracht om het coronavirus in Nederland terug te dringen. Uw afspraak bij Bergman Clinics blijft gewoon staan. U mag alleen geen begeleider meenemen de kliniek in*. Bekijk voor uw komst de actuele coronarichtlijnen.

Heeft u nog geen afspraak staan, maar wilt u meer informatie over onze wachttijden?  Ook in coronatijd doen wij alles om u zo veilig mogelijk in de kliniek te ontvangen en onze wachttijden kort te houden. We heten u van harte welkom.

*Uitzonderingen hierop vindt u op onze corona pagina.