Assisteer mij
Assisteer mij

Hart

Samenwerking UMC Utrecht

Bergman Clinics werkt nauw samen met het academische ziekenhuis UMC Utrecht. Zo zijn de meeste specialisten in ons team óók verbonden aan het UMC Utrecht.

Event recording

Tekst a|A     Contrast +|--

De cardioloog heeft met u een eventrecorderonderzoek afgesproken. De eventrecorder is een apparaatje dat vooral geschikt is om hartritmestoornissen te registreren. Om precies te zijn hartritmestoornissen die niet dagelijks, maar wel regelmatig voorkomen. Ook kan de cardioloog hiermee onderzoeken of een eventuele hartritmestoornis de oorzaak is van bijvoorbeeld duizeligheid of wegraken. Met een eventrecorder houden we 1 tot 2 weken het hartritme in de gaten. Dit kan gewoon thuis.

Voorbereiding

Wilt u uw huid van tevoren niet insmeren met zalf, crème of bodylotion.

Het onderzoek

Tijdens het onderzoek plakt de consulent of hartfunctielaborant plakkers op de borst. Deze plakkers zijn elektroden. De plakkers zitten vast aan een apparaatje. Dit is de Holter-recorder. Deze recorder kunt u in uw zak stoppen of in een tasje dragen.
Deze recorder kunt u in uw zak stoppen of in een tasje dragen. Tijdens het onderzoek mag u gewoon uw dagelijkse activiteiten doen. Voorkom dat de recorder nat wordt. U mag er niet mee douchen, zwemmen of naar de sauna gaan. De recorder moet steeds aangesloten blijven. Ook ‘s nachts. Het dragen van gemakkelijke kleding is aan te raden. Zo heeft u zo min mogelijk last van de elektroden.


Wat moet u thuis doen?

Druk de event-knop in en houd een dagboekje bij.

Wanneer moet u de eventknop indrukken?
De recorder registreert het hartritme tijdens alle dagelijkse bezigheden. Het is de bedoeling dat u op de event-knop drukt wanneer u klachten heeft. De recorder legt op dat moment het aanwezige hartritme vast. De cardioloog wil ook graag weten wanneer en waardoor deze klachten ontstaan. Daarom krijgt u een dagboekje mee waarin u dat kunt noteren.

Wat schrijft u op in het dagboekje?
Als u op de event-knop heeft gedrukt, is het heel belangrijk dat u in het dagboekje de volgende gegevens opschrijft:
Datum en tijd waarop u heeft gedrukt.

Wat was u aan het doen op het moment dat u klachten kreeg? Welke klachten kreeg u?
Na de afgesproken tijd mag u de recorder loskoppelen. U brengt de recorder met het dagboekje weer bij ons terug. Of u stuurt de recorder aangetekend op. Vervolgens verwerken en beoordelen we de gegevens.
Het hartfilmpje op de Holter is een momentopname van 24, 48 of 72 uur. Soms treedt dan net geen ritmestoornis op. Soms is het nodig om een onderzoek van een paar weken te doen. Bijvoorbeeld met een eventrecorder of een implanteerbare hartritmemonitor. Soms is na een Holter-onderzoek extra onderzoek nodig, zoals elektrofysiologisch onderzoek.

Stellen we een hartritmestoornis vast? Dan overlegt de cardioloog de vervolgstappen of behandeling met u. Telefonisch krijgt u deze uitslag van de cardioloog na ongeveer 2 weken.
Af en toe zijn de registraties niet goed. In dat geval zoekt de consulent contact met u voor een nieuwe afspraak.

 clienten
0

Aantal cliënten in
2020


Thema: Aantal cliënten
DiT CIJFER GEEFT HET AANTAL CLIËNTEN WEER DAT BIJ BERGMAN CLINICS | MAAG & DARM | HART IN 2020 ONDER BEHANDELING IS GEWEEST.

Het verlenen van kwalitatief hoogwaardige medische zorg vergt deskundigheid en specifieke ervaring. Het met grote regelmaat verrichten van deze specifieke handelingen vergroot de vaardigheid van de arts en het behandelend team.Domein: Ervaring arts en team


Zorg vergt deskundigheid en ervaring. Het is dan ook belangrijk dat zorgleners geschoold zijn en regelmatig bijscholing krijgen. Het vaker verrichten van de handelingen vergroot de vaardigheid.

Cliënten geven aan dat zij graag behandeld willen worden door een arts die vaak een bepaalde handeling uitvoert. Bij dit onderwerp maken wij inzichtelijk hoe we de ervaring de artsen en hun teams borgen.

operaties
0

Behandelingen in
2020


Thema: Aantal behandelingen

DIT CIJFER maakt inzichtelijk hoeveel behandelingen er bij Bergman Clinics | Maag & Darm | Hart in 2020 hebben plaatsgevonden

Kwalitatief hoogwaardigde medische zorg vergt deskundigheid en ervaring. Het veelvuldig verrichten van de handelingen vergroot de vaardigheid van de arts en het behandelende team.Domein: Ervaring arts en team


Zorg vergt deskundigheid en ervaring. Het is dan ook belangrijk dat zorgleners geschoold zijn en regelmatig bijscholing krijgen. Het vaker verrichten van de handelingen vergroot de vaardigheid.

Cliënten geven aan dat zij graag behandeld willen worden door een arts die vaak een bepaalde handeling uitvoert. Bij dit onderwerp maken wij inzichtelijk hoe we de ervaring de artsen en hun teams borgen.


nps
0

Net Promotor Score (NPS)


Thema: Net promotor score

 

Bergman Clinics scoort een NPS van 52
het landelijke gemiddelde van ziekenhuizen is 26

 

De NPS wordt gezien als de belangrijkste uitkomst binnen cliënttevredenheidsonderzoeken. Het beantwoordt de vraag in welke mate iemand onze kliniek aanbeveelt aan vrienden/familie of collega’s?

Het antwoord meet je op een schaal van 0 tot 10. Klanten die je graag aanbevelen scoren een 9 of 10. Cliënten die een 6 of lager scoren noemen we criticasters. Er tussenin zitten de passief tevredenen. Het idee hierachter is dat cliënten die een 7 of 8 scoren Bergman Clinics niet zullen aanbevelen, passief zijn. Dat gebeurt pas bij een score van 9 of hoger. Cliënten die een 6 of lager scoren zullen Bergman Clinics negatief aanbevelen bij vrienden en familie.

Om de NPS score te berekenen wordt het percentage criticasters (0 t/m 6) van de promotors (9,10) afgetrokken. (NPS= % promotors- % detractors). De score kan lopen van -100 tot 100. In 2013 scoorden de Nederlandse ziekenhuizen gemiddeld 26 (FKG monitor 2013).

De gepresenteerde gegevens zijn op basis van het gemiddelde van 2017.Domein: Cliëntgerichtheid


Het is voor Bergman Clinics heel belangrijk om aan de wensen en behoeften van onze cliënten te voldoen, tenzij deze strijdig zijn met professionele normen en/of richtlijnen.

Om inzichtelijk te maken hoe goed we daar in slagen, voeren we bijvoorbeeld bij alle cliënten een tevredenheidsonderzoek uit, registreren we eventuele klachten en bestuderen we reacties die binnen komen op zorgkaart Nederland.

nps
0

Net Promotor Score (NPS)


Thema: Net promotor score


BERGMAN CLINICS SCOORT EEN NPS VAN 62
HET LANDELIJKE GEMIDDELDE VAN ZIEKENHUIZEN is 44


DE NPS WORDT GEZIEN ALS DE BELANGRIJKSTE UITKOMST BINNEN CLIËNTTEVREDENHEIDSONDERZOEKEN. HET BEANTWOORDT DE VRAAG IN WELKE MATE IEMAND ONZE KLINIEK AANBEVEELT AAN VRIENDEN/FAMILIE OF COLLEGA’S?

Het antwoord meet je op een schaal van 0 tot 10. Klanten die je graag aanbevelen scoren een 9 of 10. Cliënten die een 6 of lager scoren noemen we criticasters. Er tussenin zitten de passief tevredenen.

Het idee hierachter is dat cliënten die een 7 of 8 scoren Bergman Clinics niet zullen aanbevelen, passief zijn. Dat gebeurt pas bij een score van 9 of hoger. Cliënten die een 6 of lager scoren zullen Bergman Clinics negatief aanbevelen bij vrienden en familie.

Om de NPS score te berekenen wordt het percentage criticasters (0 t/m 6) van de promotors (9,10) afgetrokken. (NPS= % promotors- % detractors). De score kan lopen van -100 tot 100. 

De gepresenteerde gegevens zijn op basis van het gemiddelde in 2017.Domein: Cliëntgerichtheid


Het is voor Bergman Clinics heel belangrijk om aan de wensen en behoeften van onze cliënten te voldoen, tenzij deze strijdig zijn met professionele normen en/of richtlijnen.

Om inzichtelijk te maken hoe goed we daar in slagen, voeren we bijvoorbeeld bij alle cliënten een tevredenheidsonderzoek uit, registreren we eventuele klachten en bestuderen we reacties die binnen komen op zorgkaart Nederland.

rapport
0
Kwaliteits-
rapportages


Informatie aanvraag
Contact opnemen
Bergman Clinics

Op dit moment zijn maatregelen van kracht om het coronavirus in Nederland terug te dringen. Bekijk voor uw komst de actuele coronarichtlijnen. Dit betekent het volgende voor uw afspraak bij Bergman Clinics:

  • U bent welkom voor alle zorg die u van ons gewend bent. We treffen alle maatregelen om u veilig in de kliniek te ontvangen.
  • In de kliniek mag u geen begeleider meenemen.*
  • Wanneer u ouder bent dan 12 jaar dient u in de kliniek een mondkapje te dragen.

Let op!
Heeft u binnen 48 uur vóór of ná uw coronavaccinatie een afspraak voor een ingreep/behandeling bij ons staan, neemt u dan zo spoedig mogelijk contact met ons op. Om eventuele bijwerkingen van de behandeling of vaccinatie te kunnen scheiden, verplaatsen we deze afspraak dan voor u.

*Uitzonderingen hierop vindt u op onze coronapagina.