Onze COVID-19 maatregelen Sluiten

Snurk- en slaapapneu

Behandelingstraject
1

Oorzaken en symptomen snurk- en slaapapneu

Symptomen

Klachten over snurken komen vaak voor. Het is bijna altijd de partner of de omgeving die hinder ondervindt en het probleem signaleert. Afhankelijk van het geluidsniveau kan de hinder door snurken zelfs leiden tot langdurig gescheiden slapen en serieuze relatieproblematiek.

Slaapapneu

Soms zijn er ook periodes van stokkende ademhaling (apneu) door een belemmering in het bovenste deel van de luchtweg. Hierdoor kan het zuurstofgehalte in het bloed zodanig dalen, dat de slapende persoon wakker schrikt. Om het zuurstofgehalte weer op een normaal niveau te brengen, zal diegene enkele keren diep moet ademhalen. Als dit zich regelmatig voordoet, is de slaapkwaliteit onvoldoende en kan overdag slaperigheid optreden.


Informatie aanvraag
 
Contact opnemen
 
Bergman Clinics

Op dit moment zijn maatregelen van kracht om het coronavirus in Nederland terug te dringen. Ook bij Bergman Clinics, Bey by Bergman Clinics en Memira hebben wij maatregelen getroffen. Hier leest u welke maatregelen dit zijn. 

 

 

Bergman Clinics

Momenteel ondervinden wij een technische storing waardoor het contact & service center onbereikbaar is. Excuses voor het ongemak.