Flaporen: heb jij een oorcorrectie nodig?

Flaporen zijn heel bepalend voor het aangezicht. Flapoorcorrectie ofwel een oorcorrectie genoemd, is als ingreep onder jonge mensen of kinderen in een toenemende belangstelling. Met een oorcorrectie kan de grootte, vorm en stand van het oor worden veranderd. Een oorcorrectie heeft als doel de oren beter in verhouding te brengen met de rest van het gezicht.


Oren in verhouding met het gezicht

De oren zijn net als de neus erg bepalend voor je voorkomen. Afwijkende grootte, stand en vorm van het oor springen nu eenmaal makkelijk in het oog. Zo kunnen grote oren, of flaporen, al gauw als buitengewoon storend worden ervaren.

Heel begrijpelijk, want net zoals de neus zijn ook de oren direct zichtbaar. Sterk afstaande oren – in de volksmond bekendstaand onder de naam flaporen – kunnen enorm opvallen. Ze zijn in een aantal gevallen deels aan het zicht te onttrekken door een bepaald kapsel te kiezen, maar niet iedereen wil zijn kapsel laten bepalen door de stand van de oren. En niet iedereen heeft voldoende haargroei om voor deze oplossing te kunnen kiezen. Dus mochten bovenstaande punten herkenbaar zijn, dan is het niet gek om een oorcorrectie te overwegen.

Flaporen corrigeren

Wanneer je overweegt om je oren (of dat van je kind) recht te laten zetten, is het belangrijk om hier reële verwachtingen over te hebben. Je kunt een duidelijke verbetering van de stand van je oren verwachten, maar geen perfectie. Ook is een absolute symmetrie vrijwel onmogelijk, met andere woorden, je oren kunnen niet helemaal precies gelijk komen te staan. De correctie van afstaande oren heeft een blijvend karakter. Dat wil zeggen dat de oren niet opnieuw zullen gaan afstaan.

Afwijkende stand van het kraakbeenskelet

Afstaande oren of flaporen zijn het gevolg van een afwijkende stand van het kraakbeenskelet van de oorschelp. De gevolgen hiervan kunnen dermate zichtbaar zijn dat mensen het als storend ervaren of dit kan zelfs tot psychische hinder leiden. Een flapoorcorrectie kan hierin duidelijk verbetering brengen, zodat mensen veel tevredener zijn over hun aangezicht. Vaak komt dit het zelfvertrouwen van mensen ten goede. De investering die hier tegenover staat, is beperkt.

Flapoorcorrectie onder algehele anesthesie

Het corrigeren van de flaporen gebeurd onder algehele verdoving. Het betreft een relatief kortdurende ingreep en heeft een overzichtelijke herstelperiode.

De operatie

Via een huidsnede aan de achterkant van je oor wordt het kraakbenig skelet van het oor opnieuw vormgegeven. Het stukje huid dat aan de achterkant van het oor overblijft als het oor dichter tegen het hoofd komt, wordt verwijderd. Het litteken komt achter uw oor en valt daardoor niet op. Hierbij wordt gebruik gemaakt van oplosbare hechtingen.

Na de operatie

Na de operatie krijgt u voor één week een hoofdverband (een soort tulband) om. Hierna draag je nog gedurende enkele weken ‘s nachts een haarband om je oren te beschermen. In deze periode moet je voorzichtig zijn en raden wij de zogenaamde contactsporten sterk af. Het komt vaak voor dat de oorschelpen nog enige tijd verkleurd en minder gevoelig zijn of juist overgevoelig zijn. Dit verdwijnt geleidelijk.

Een à twee weken na de operatie kom je terug op de polikliniek om het verband te laten verwijderen en voor wondinspectie. Een laatste controle vindt meestal zes à acht weken na de operatie plaats.

Meer informatie kunt u vinden op gezondheidsplein.nl


Bekijk onze behandelingen per zorgprogramma

Vragen

Hoe is het geregeld met de vergoeding / verzekering?

Voor meer informatie, bezoek de pagina Vergoeding & Verzekering.

Welke kwaliteit wordt er bij Bergman Clinics geboden?

We bieden medische zorg van de hoogste kwaliteit. Hierbij staan 4 waarden centraal:
  • Resultaat van de behandeling
  • Veiligheid
  • Cliëntgerichtheid
  • Ervaring team
Lees meer over de kwaliteit bij Bergman Clinics. Daarnaast zijn we ZKN gecertificeerd.
Vestigingen
 
Alle behandelingen
 
Bergman Clinics

Let op: op dit moment hebben we te maken met een telefonische storing en zijn we niet goed bereikbaar. Per mail en chat zijn we wel bereikbaar. We werken hard aan een oplossing!