Dorothea ondergaat het vooronderzoek van de ooglaserbehandeling.

Dorothea ondergaat een vooronderzoek om te bepalen of haar ogen geschikt zijn voor de ooglaserbehandeling.