Bart ondergaat het vooronderzoek van de ooglaserbehandeling.

Bart ondergaat een vooronderzoek om te bepalen of zijn ogen geschikt zijn voor de ooglaserbehandeling.