De nieuwste techniek voor het behandelen van Spataderen

31 mei 2007

De endoveneuze lasertherapie is een belangrijke nieuwe ontwikkeling op het gebied van spataderbehandelingen. Deze behandeling zal in de nabije toekomst ongetwijfeld een belangrijk deel van de spataderoperaties gaan vervangen.


Met deze behandeling is het niet meer nodig de hele spatader uit het been te strippen, maar wordt hij op elegante wijze van binnenuit dichtgelaserd. Het grote voordeel is dat er meestal geen narcose nodig is, want de te behandelen spataderen kunnen met lokale verdoving worden behandeld.


Wat zijn spataderen?

Onder spataderen wordt verstaan iedere abnormale verwijding van een ader. Al naar gelang de plaats, vorm en de grootte van deze abnormale aderen kunnen verschillende typen spataderen onderscheiden worden. In de loop van het leven krijgen steeds meer mensen in meer of mindere mate last van spataderen. Spataderen komen meestal aan de benen voor, maar in principe kunnen zij ook elders in het lichaam ontstaan. In de oppervlakkige ader, die vrij dicht onder de huid loopt, doen zich de meeste spataderproblemen voor. Door verschillende oorzaken kunnen de kleppen in deze ader gaan lekken: insufficiënt worden. Wanneer de kleppen lekken, wordt de druk in deze ader hoger. Hoe hoger de druk, des te wijder deze ader wordt. Hierdoor bezwijken ook meer kleppen van gezonde delen van die ader en haar zijtakken. Na verloop van tijd worden de gevolgen zichtbaar als duidelijk zichtbare blauwe en verdikte of voelbare kronkelig verlopende aderen. Spataderen kunnen gepaard gaan met huidafwijkingen, die duiden op een verstoorde bloedafvoer van het been.


Hoe zien ze eruit?

Kleine spataderen. De kleine spataderen komen vaak in kluwen en worden ook wel “takkebosvenen” of besenreisen genoemd. Verreweg de meeste spataderen zijn van van dit type en geven meestal geen klachten anders dan cosmetische bezwaren. Middelgrote spataderen. Deze spataderen zijn tot enkele mm dun en kunnen vele centimeters lang zijn en geven meestal geen klachten anders dan cosmetische bezwaren. Grote spataderen. Deze spataderen zijn vaak dikke kabels en kunnen over het hele been aanwezig zijn. Zelfs deze dikke kabels hoeven niet altijd klachten te geven maar als er klachten zijn kunnen deze bestaan uit: moe, loom zwaar gevoel, rusteloze benen, pijn, nachtelijke krampen.Hoe worden ze behandeld?

  • Sclerocompressie ('dichtspuiten')
    Door een soort 'lijm' in de spatader te spuiten en de ader dan dicht te drukken, wordt de spatader afgesloten en uiteindelijk door het lichaam zelf opgeruimd. In de praktijk komen vooral de kleine en middelgrote spataderen hiervoor in aanmerking. Na het inspuiten moet gedurende een bepaalde periode (meestal 1-2 weken) een drukverband om het been worden gedragen, eventueel gecombineerd met een elastische kous. Sclerocompressietherapie wordt uitgevoerd door dermatologen en chirurgen.
  • Endoveneuze Lasertherapie (EVLT)
    De endoveneuze lasertherapie is een belangrijke nieuwe ontwikkeling op het gebied van spataderbehandelingen. Deze behandeling zal in de nabije toekomst ongetwijfeld een belangrijk deel van de spataderoperaties gaan vervangen. Met deze behandeling is het niet meer nodig de hele spatader uit het been te strippen, maar wordt hij op elegante wijze van binnenuit dichtgelaserd. Het grote voordeel is dat er meestal geen narcose nodig is, want de te behandelen spataderen kunnen met lokale verdoving worden behandeld. Via een kleine snede door de huid wordt een dunne laserdraad in het bloedvat aangebracht. Met behulp van het laserlicht wordt het bloedvat gesloten. Vervolgens worden de resten van het uitgeschakelde bloedvat door het lichaam opgeruimd.

Hoe voorkom ik spataderen?

  • Lang staan werkt het ontstaan van spataderen in de hand. Het is belangrijk om veel te bewegen. Vooral die oefeningen waarbij de kuitspier regelmatig wordt aangespannen zijn bevorderlijk voor een goede bloeddoorstroming en drukvermindering in het adersysteem. Lopen en fietsen zijn daarom goede vormen van beweging.
  • Mensen die aanleg hebben tot het krijgen van spataderen kunnen uit voorzorg elastische compressie kousen (steunkousen) dragen op momenten dat zij veel moeten staan of zitten.
  • Het gebruik van rutosiden (natuurlijke, uit planten gewonnen producten) kan de huiddoorbloeding bevorderen en vochtophoping in de huid verminderen. Dit kan de klachten van veneuze insufficiëntie, zoals vermoeidheid in de benen, verminderen. Deze producten zijn zonder recept verkrijgbaar.

Voor meer informatie kunt u terecht bij een medisch consulent van de Bergman Kliniek.
 

Vestigingen
 
Alle behandelingen
 
Bergman Clinics

Beste cliënten, i.v.m. de aangescherpte Corona-maatregelen worden van maandag 20 december t/m vrijdag 14 januari geen nieuwe afspraken voor injectable-behandelingen & huidtherapie ingepland.
Wanneer u al een afspraak hiervoor heeft in deze periode wordt u gebeld om deze in overleg te verplaatsen. De afspraken voor alle andere behandelingen gaan door. 

 

Bergman Clinics

Let op: op dit moment hebben we te maken met een telefonische storing en zijn we niet goed bereikbaar. We werken hard aan een oplossing!