Hoe tevreden is een Bergman cliënt?

16 feb. 2009

Om te blijven voldoen aan de strikte toetsingscriteria van het kwaliteitskeurmerk verplicht branche vereniging ZKN haar leden tot het verrichten van een klanttevredenheids- onderzoek. De Bergman kliniek is aangesloten bij de ZKN en verricht al tientallen jaren onderzoek met betrekking tot het handhaven en waar nodig verbeteren van de kwaliteit van haar zorg en dienstverlening binnen al haar disciplines. Lees meer over de resultaten van het onderzoek.

Als een van de eerste klinieken in Nederland werd de Bergman Kliniek het ZKN kwaliteitskeurmerk toegekend. Dit is voor ons echter geen argument om ons kwaliteitsniveau voor vanzelfsprekend aan te nemen. Gedurende het hele  jaar wordt daarom de kwaliteit gemeten en bijgesteld met behulp van een speciaal voor ons ontwikkeld en geavanceerd kwaliteitssysteem. Het leveren van optimale kwaliteit is en blijft voor de Bergman Kliniek de hoogste prioriteit.

De resultaten van het klant tevredenheidsonderzoek in 2008 zijn gebaseerd op een enquête die door behandelde cliënten wordt ingevuld.

  • Een opvallend verschil ten opzicht van vorig jaar is het toegenomen aantal mannen dat zich liet behandelen in de kliniek.  In 2007 lag dat percentage nog op 8% en is in 2008 gestegen naar  14%, er is met name een stijging te zien in het aantal ooglidcorrecties en liposucties. 
  • De leeftijdscategorieën zijn over de hele linie vrijwel gelijk gebleven, er is echter een lichte verschuiving van de leeftijdscategorie 50+ naar de categorie 41-50 jaar.
  • 96% van de respondenten gaf aan dat zij het eerste contact aan de telefoon als duidelijk, informatief en vriendelijk hebben ervaren.
  • Het ontvangst tijdens het consult gesprek werd door 91%  als voldoende tot goed ervaren.
  • Het consultgesprek met de medisch specialist werd door geen van de respondenten als onvoldoende informatief of onduidelijk beschouwd.  86% gaf zelfs aan het gesprek zeer goed te vinden.
  • Het nagesprek met de Beauty Coach werd door alle respondenten als positief ervaren.
  • Ten aanzien van de verpleegkundige opvang gaf 97% van de respondenten aan dat het (zeer) naar wens was geweest zowel voor als na de ingreep.
  • De narcose werd door 99% als goed ervaren.
  • Op de vraag ‘Is de begeleiding voordat u naar huis ging goed verlopen?” gaf 97% (zeer) tevreden en 2% voldoende aan.
  • Tenslotte vroegen we de cliënten of ze in het geheel tevreden waren met de behandeling in de Bergman Kliniek. 84% gaf aan zeer tevreden te zijn (maximale score) en 16% gaf aan tevreden te zijn maar gaven wel een verbeterpunt aan.

De Bergman Kliniek is zeer tevreden met deze resultaten en heeft verbeterpunten inmiddels doorgevoerd. Ondanks de explosieve groei van de Bergman Kliniek is de tevredenheids waardering vrijwel gelijk gebleven. Ook in 2009 zal de Bergman Kliniek zich blijven richten op efficiënte en kwalitatieve zorg.

 

Vestigingen
 
Alle behandelingen
 
Bergman Clinics

Beste cliënten, i.v.m. de aangescherpte Corona-maatregelen worden van maandag 20 december t/m vrijdag 14 januari geen nieuwe afspraken voor injectable-behandelingen & huidtherapie ingepland.
Wanneer u al een afspraak hiervoor heeft in deze periode wordt u gebeld om deze in overleg te verplaatsen. De afspraken voor alle andere behandelingen gaan door. 

 

Bergman Clinics

Let op: op dit moment hebben we te maken met een telefonische storing en zijn we niet goed bereikbaar. We werken hard aan een oplossing!