Hoe tevreden was u over de Bergman Kliniek in 2009?

10 mrt. 2010

Bergman Clinics werd als een van de eerste klinieken in Nederland het ZKN kwaliteitskeurmerk toegekend. Om te blijven voldoen aan de strikte toetsingscriteria van het keurmerk verplicht branche vereniging ZKN haar leden tot het verrichten van een klanttevredenheidsonderzoek.

Wij kiezen voor een continu onderzoek om een structureel inzicht te krijgen in de ervaringen van onze cliënten. Gedurende het hele jaar meten wij de kwaliteit van onze dienstverlening en stellen wij deze bij door middel van een geavanceerd kwaliteitssysteem dat volledig onafhankelijk door een extern bedrijf wordt gemeten.

De resultaten van het klanttevredenheidsonderzoek 2009 zijn gebaseerd op een enquête die door behandelde cliënten (verzekerd en onverzekerd) wordt ingevuld, waarbij gekozen kon worden tussen een 5-tal mogelijkheden: goed, voldoende, neutraal, onvoldoende, onvoldoende/slecht.

Resultaten:
• Het ontvangst tijdens het consult gesprek werd door 76,9%  als goed ervaren.

• Het consultgesprek met de medisch specialist werd door geen van de respondenten als onvoldoende informatief of onduidelijk beschouwd.  84,6% gaf aan het gesprek duidelijk te vinden. 

• Opvang na de behandeling en persoonlijke aandacht van verpleegkundigen en artsen werd door alle respondenten als positief ervaren.

• Ten aanzien van de aandacht van verpleegkundigen en artsen gaf 95,9% van de respondenten aan dat het (zeer) naar wens was geweest zowel voor als na de ingreep.

• 75% van de respondenten was tevreden over de narcose.

• Op de vraag ‘Is de begeleiding voordat u naar huis ging goed verlopen?”
gaf 90,4% goed en 7,7% voldoende aan .

• Tenslotte vroegen we de cliënten of ze in het geheel tevreden waren met de behandeling in de Bergman Kliniek. 86,5% gaf aan zeer tevreden te zijn (maximale score).

Bergman Clinics is zeer tevreden met deze resultaten en heeft verbeterpunten inmiddels doorgevoerd. Ook in 2010 zal de Bergman Kliniek zich blijven richten op efficiënte en kwalitatieve zorg. Het leveren van optimale kwaliteit is en blijft voor ons de hoogste prioriteit.

Vestigingen
 
Alle behandelingen
 
Bergman Clinics

Beste cliënten, i.v.m. de aangescherpte Corona-maatregelen worden van maandag 20 december t/m vrijdag 14 januari geen nieuwe afspraken voor injectable-behandelingen & huidtherapie ingepland.
Wanneer u al een afspraak hiervoor heeft in deze periode wordt u gebeld om deze in overleg te verplaatsen. De afspraken voor alle andere behandelingen gaan door. 

 

Bergman Clinics

Let op: op dit moment hebben we te maken met een telefonische storing en zijn we niet goed bereikbaar. We werken hard aan een oplossing!