Assisteer mij
Assisteer mij

Hoe tevreden was u over de Bergman Kliniek in 2009?

10 mrt '10

Wij kiezen voor een continu onderzoek om een structureel inzicht te krijgen in de ervaringen van onze cliënten. Gedurende het hele jaar meten wij de kwaliteit van onze dienstverlening en stellen wij deze bij door middel van een geavanceerd kwaliteitssysteem dat volledig onafhankelijk door een extern bedrijf wordt gemeten.

De resultaten van het klanttevredenheidsonderzoek 2009 zijn gebaseerd op een enquête die door behandelde cliënten (verzekerd en onverzekerd) wordt ingevuld, waarbij gekozen kon worden tussen een 5-tal mogelijkheden: goed, voldoende, neutraal, onvoldoende, onvoldoende/slecht.

Resultaten:
• Het ontvangst tijdens het consult gesprek werd door 76,9%  als goed ervaren.

• Het consultgesprek met de medisch specialist werd door geen van de respondenten als onvoldoende informatief of onduidelijk beschouwd.  84,6% gaf aan het gesprek duidelijk te vinden. 

• Opvang na de behandeling en persoonlijke aandacht van verpleegkundigen en artsen werd door alle respondenten als positief ervaren.

• Ten aanzien van de aandacht van verpleegkundigen en artsen gaf 95,9% van de respondenten aan dat het (zeer) naar wens was geweest zowel voor als na de ingreep.

• 75% van de respondenten was tevreden over de narcose.

• Op de vraag ‘Is de begeleiding voordat u naar huis ging goed verlopen?”
gaf 90,4% goed en 7,7% voldoende aan .

• Tenslotte vroegen we de cliënten of ze in het geheel tevreden waren met de behandeling in de Bergman Kliniek. 86,5% gaf aan zeer tevreden te zijn (maximale score).

Bergman Clinics is zeer tevreden met deze resultaten en heeft verbeterpunten inmiddels doorgevoerd. Ook in 2010 zal de Bergman Kliniek zich blijven richten op efficiënte en kwalitatieve zorg. Het leveren van optimale kwaliteit is en blijft voor ons de hoogste prioriteit.Informatie aanvraag
Contact opnemen
Bergman Clinics

Op dit moment zijn maatregelen van kracht om het coronavirus in Nederland terug te dringen. Bekijk voor uw komst de actuele coronarichtlijnen. Dit betekent het volgende voor uw afspraak bij Bergman Clinics:

  • U bent welkom voor alle zorg die u van ons gewend bent. We treffen alle maatregelen om u veilig in de kliniek te ontvangen.
  • In de kliniek mag u geen begeleider meenemen.*
  • Wanneer u ouder bent dan 12 jaar dient u in de kliniek een mondkapje te dragen.

Let op!
Heeft u binnen 48 uur vóór of ná uw coronavaccinatie een afspraak voor een ingreep/behandeling bij ons staan, neemt u dan zo spoedig mogelijk contact met ons op. Om eventuele bijwerkingen van de behandeling of vaccinatie te kunnen scheiden, verplaatsen we deze afspraak dan voor u.

*Uitzonderingen hierop vindt u op onze coronapagina.