Vragen & antwoorden vaginale implantaten

22 jul. 2013

Ongeveer 25% van de volwassen vrouwen krijgt te maken met een vaginale verzakking. De bekkenbodem functioneert dan niet goed. Een van de behandelmethoden is het plaatsen van een vaginaal implantaat ofwel ‘matje’. Er zijn echter veel vragen rondom dit implantaat. De Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie heeft om die reden vragen & antwoorden opgesteld.

Ik ervaar last (pijn, bloedverlies, of andere problemen), wat moet ik nu doen?
Maak direct een afspraak met uw gynaecoloog.

Bij mij is een vaginaal implantaat geplaatst. Is het nodig dat deze gecontroleerd of verwijderd wordt?
Heeft u geen last of klachten zoals pijn, afscheiding of bloedverlies dan hoeft uw implantaat niet gecontroleerd of verwijderd te worden. Indien u zich ongerust maakt, kunt u vanzelfsprekend langskomen voor een extra controle.

Hoe weet ik nu of mijn implantaat goed zit?
Als u geen klachten ervaart, kunt u ervan uitgaan dat het implantaat goed zit. De meest voorkomende complicatie is dat na de operatie het implantaat gedeeltelijk zichtbaar/voelbaar is. Een aantal patiënten, circa 3%, moet daardoor een nieuwe operatie ondergaan. In bijna alle gevallen is deze operatie minder ingrijpend dan de operatie waarbij het implantaat is geplaatst.

Er zijn mensen bij wie het vaginaal implantaat grote problemen heeft veroorzaakt. Kan dit bij mij ook gebeuren?
De meeste problemen met implantaten ontstaan in het eerste jaar na het plaatsen. Vaak is zelfs in de eerste maanden na de operatie al duidelijk dat de wondgenezing niet optimaal verloopt. Eventuele problemen met het matje herkent u aan klachten die u krijgt. Heeft u een jaar na de operatie nog geen klachten met het matje ondervonden, dan is de kans erg klein dat dit later alsnog gaat gebeuren.

Zijn de ‘matjes' eigenlijk wel veilig?
Al sinds 1998 worden wereldwijd vaginale implantaten gebruikt bij operaties voor verzakkingen. Vanaf 2005 ook in Nederland. Sinds de introductie in Nederland is de kwaliteit van de implantaten aanzienlijk verbeterd, waardoor de kans op complicaties is afgenomen. Daarnaast is ook ervaring opgedaan met het stellen van diagnose en de hieraan gekoppelde behandeltechniek. In Nederland wordt alleen bij uitzondering gebruik gemaakt van een kunststof implantaat bij patiënten bij wie de verzakking is teruggekomen. In het kader van wetenschappelijk onderzoek kunnen patiënten ook bij de eerste operatie vanwege een verzakking al geopereerd zijn met een matje.

Hoe is het in Nederland eigenlijk geregeld met de wettelijke eisen m.b.t. matjes/medische hulpmiddelen?
Er is Europese Regelgeving met betrekking tot toelating van medische hulpmiddelen, waartoe ook de vaginale implantaten behoren. Door Nederlandse gynaecologen zijn geen matjes gebruikt die niet voldoen aan de Europese regelgeving.

Richtlijnen NVOG
De NVOG heeft maatregelen genomen om te zorgen dat complicaties zo min mogelijk voorkomen:
-    alle patiënten die een operatie met een kunststof matje ondergaan, worden goed voorgelicht over de voor- en nadelen van een dergelijke ingreep. Het is belangrijk te weten dat operaties zonder matje ook risico's hebben op complicaties.
-    De kans dat een verzakking terugkomt na een matje is zeer laag, en gynaecologen zijn dan ook van mening dat het gebruik van matjes toegevoegde waarde heeft mits de indicatie goed is en de gynaecoloog voldoende ervaring heeft met deze operatietechniek.
-    De beroepsvereniging voor gynaecologen heeft richtlijnen ontwikkeld voor het minimaal aantal ingrepen per centrum per jaar en kwaliteitseisen gedefinieerd waaraan gynaecologen en ziekenhuizen moeten voldoen.
-    Er is een wetenschappelijke commissie in het leven geroepen die beoordeelt welke matjes veilig zijn en van welke matjes nog weinig bekend is.

Meer informatie

De Kliniek voor Vrouwenzorg heeft altijd conform deze door de NVOG opgestelde richtlijnen gewerkt en doet dat uiteraard nog steeds.

Heeft u nog vragen over het gebruik van een vaginaal implantaat of vaginale verzakking? Neem dan gerust contact op via 088 9000 500 of mail naar info@bergmanclinics.nl

Vestigingen
 
Alle behandelingen
 
Bergman Clinics

Beste cliënten, i.v.m. de aangescherpte Corona-maatregelen worden van maandag 20 december t/m vrijdag 14 januari geen nieuwe afspraken voor injectable-behandelingen & huidtherapie ingepland.
Wanneer u al een afspraak hiervoor heeft in deze periode wordt u gebeld om deze in overleg te verplaatsen. De afspraken voor alle andere behandelingen gaan door. 

 

Bergman Clinics

Let op: op dit moment hebben we te maken met een telefonische storing en zijn we niet goed bereikbaar. We werken hard aan een oplossing!