GA TERUG
Nieuws

Oproep: deelnemers gezocht voor wetenschappelijk onderzoek naar…

28 apr

open jaren is vaak beschreven dat deze levende vetcellen van jezelf wellicht ook de kwaliteit van de opperhuid (= 2 Dimensionaal) kunnen verbeteren. Dit proces lijkt voornamelijk te worden verzorgd door de ongeveer 1 op 25 vet stamcellen die er in het nieuw aangebrachte vet in het stromale vasculaire weefsel blijken te zitten. Het stromale vasculaire weefsel is eigenlijk alles uit het vet, zonder de vetcellen. Naast de mogelijkheid om te delen en uit te groeien tot een nieuwe vetcel, kunnen zij ook delen en doorgroeien tot een nieuwe huid- spier of bindweefselcel en zodoende de huidkwaliteit wellicht verbeteren. Met een recent ontwikkelde methode zijn wij in staat om de vetcellen kapot te maken en het stromale vasculaire weefsel over te houden.

Vetweefsel is levend weefsel en heeft daarom bloed nodig. Echter, zodra vetweefsel wordt weggehaald bij de donorplaats wordt de originele bloedvoorziening onderbroken. De ingroei van nieuwe extra bloedvaatjes in het nieuw ingebrachte vetweefsel duurt vaak te lang. Door bij het vetweefsel een hoog aantal bloedplaatjes van jezelf toe te voegen komen de signaalstoffen (genaamd ‘groeifactoren’) die hierin zitten in hoge concentratie vrij. Het lijkt erop dat deze groeifactoren voor snellere en betere ingroei van nieuwe bloedvaatjes zorgen en daarmee de ingroei van de nieuw ingebrachte cellen mogelijk vergroten. 

Wat is het doel van het onderzoek?

Het doel van het onderzoek is te bepalen of het inbrengen van het stromale vasculaire weefsel + lipofilling + bloedplaatjes ter plekke een grotere mate van verbetering van huidkwaliteit geeft dan wanneer alleen lipofilling + bloedplaatjes zijn gebruikt. De vraag is dus of de lipofilling + bloedplaatjes de maximale huidkwaliteitverbetering geeft (‘genoeg is genoeg’) of dat het toedienen van een extra stromale vasculaire fractie een beter resultaat geeft (‘meer is beter’).

Verbetering van de huidkwaliteit kan worden gezien als herstel van beschadigde huid. Dergelijke ‘wondgenezing’ op celniveau wordt vaak geclaimd door allerhande van behandelingen maar is tot op heden nog nooit bewezen op zuiver wetenschappelijk methode als een prospectief gerandomiseerde studie bij mensen (door loting twee technieken vergelijken met elkaar zonder dat behandelde persoon of persoon die de resultaten beoordeeld weten welke behandeling er precies is gedaan). 

Opzet van het onderzoek

In de Bergman Clinics start dr. Jeroen Stevens een zorgvuldig voorbereid en gecontroleerd wetenschappelijk onderzoek op de vestiging Rijswijk om bovengenoemde specifieke aspecten aan het proces van ‘wondgenezing’ te analyseren. Bij dit onderzoek zullen 64 proefpersonen, verdeeld over twee groepen van 32, worden vergeleken met elkaar als volgt: in beide groepen krijgen alle personen lipofilling met bloedplaatjes, echter 32 van de 64 personen krijgen (bepaald door loting) extra stromale vasculaire weefseltoegediend (1ml links en 1ml rechts gelijkelijk verdeeld) onder de huid van onderoogleden, lachrimpeltjes en voorzijde van de wang. De controlegroep krijgt, naast dezelfde lipofilling fysiologisch zout toegediend op diezelfde plaatsen, in plaats van 2ml extra stromale vasculaire fractie.

 

Wilt u meedoen aan dit onderzoek ?

Spreekt bovenstaande u aan en zou u mee willen doen aan dit onderzoek naar mogelijkehuidkwaliteitverbetering? Bent u een vrouw in de leeftijd van 35-50 jaar oud, rookt u niet en bent u in het afgelopen jaar niet behandeld aan uw huid met andere ingrepen?

Klik dan op deze link – vul de vragenlijst in – en wij nemen contact met u op om op een apart spreekuur bovenstaande nader toe te lichten. Mocht u met alle voorwaarden akkoord gaan en mocht u binnen de onderzoekscriteria passen dan bent u van harte uitgenodigd om mee te doen met dit onderzoeksproject.

 Bel ons!
Bel voor informatie   088 9000 500
Wij bellen u

Vul onderstaand formulier in en u wordt zo spoedig mogelijk terug gebeld.

Niet alle velden zijn (juist) ingevuld:

Bedankt voor uw terugbelverzoek.
Wij nemen zo spoedig mogelijk telefonisch contact met u op.

Maak een afspraak

Vul onderstaand formulier in op een afspraak in te plannen bij Bergman Clinics.

Niet alle velden zijn (juist) ingevuld:

Naam:
E-mailadres:
Telefoonnummer:
Locatie:

Bedankt voor uw verzoek om een afspraak te maken.
Wij nemen zo spoedig mogelijk telefonisch contact met u op.