Bel voor informatie 088 9000 500 (lokaal tarief)
Verwijzers Mijn Bergman Clinics
Tekst a| A       Contrast +| --
GA TERUG
Locaties Bergman Clinics

Bergman Clinics | Vrouw | Amsterdam - AMC

Meibergdreef 9 - gebouw TK0, "De Rode Luifel"
1105 AZ
Amsterdam

Openingstijden:
  • Maandag van 08.00 tot 17.00 uur
  • Dinsdag - gesloten
  • Woensdag van 08.00 tot 17.00 uur
  • Donderdag van 08.00 tot 17.00 uur
  • Vrijdag van 08.00 tot 17.00 uur

Telefonisch zijn wij bereikbaar:

  • maandag tot en met donderdag van 08:00 tot 20:00 's avonds
  • vrijdag van 08:00 tot 18:00 's avonds

 

Telefoon: 088 9000 500

e-mail: Info@bergmanclinics.nl
website: www.bergmanclinics.nl

Ga direct naar de homepage van:

Vrouw


Bergman Clinics | Vrouw in Amsterdam - AMC / De Rode Luifel is tot stand gekomen in samenwerking met het AMC Amsterdam. In deze vestiging richten wij ons met name op: zwellingen in onderbuik, gynaecologische problematiek bij meisjes tussen 12 en 20 jaar, anticonceptie, vulva aandoeningen, abnormaal uterien bloedverlies (cyclusstoornissen) en afwijkend uitstrijkje.

In deze vestiging biedt Bergman Clinics opleidingsmogelijkheden voor specialisten in opleiding en wordt er wetenschappelijk onderzoek gedaan.

Alle medisch specialisten in het medisch team van de kliniek in Amsterdam zijn verbonden aan het AMC Amsterdam.

OPERATIEVE DAGBEHANDELING in Hilversum

Wij voeren de operatieve ingrepen in dagbehandeling uit in Bergman Clinics Behandel- en operatiecentrum Hilversum. De toepassing van moderne technieken maakt meer operaties in dagbehandeling mogelijk. Voor bepaalde operaties in dagbehandeling zijn wij uniek in Nederland. Onze efficiënte logistiek rondom het operatietraject zorgt ervoor dat u in principe binnen twee weken na het stellen van de diagnose kan worden geopereerd. Ook operatieve ingrepen met overnachting behoren tot de mogelijkheden.

KLINISCHE OPERATIES in het AMC Amsterdam en VU Medisch Centrum

Voor complexere operatieve ingrepen, waarbij een langduriger verblijf noodzakelijk is, verwijzen wij cliënten door naar het AMC Amsterdam of VU Medisch Centrum. Zij worden daar geopereerd door één gynaecoloog, die verbonden is aan zowel Bergman Clincs | Vrouw als het AMC Amsterdam of VU Medisch Centrum..

Voor meer informatie over:
AMC Amsterdam zie www.amc.nl
VU Medisch Centrum zie www.vumc.nl


Bergman Clinics | Vrouw - AMC / DE RODE LUIFEL, bevindt zich op het terrein van het AMC.

Het gebouw 'De Rode Luifel' is een nieuw, groot rood gebouw dat zich bevindt aan de voorzijde (P1) van het AMC. 
 - rode luifel

Plaats van onze kliniek ten opzichte van het AMC - NIET het AMC binnen gaan! (Zie foto)

Bij de eerste glazen ingang bevindt zich de poliklinische apotheek van het AMC.
De kliniek vindt u bij de tweede glazen ingang. Ons logo is zichtbaar op de glazen deuren van de ingang aan de Meibergdreef.

clienten
0

Aantal cliënten
2017


Thema: Aantal cliënten
 
DIT CIJFER GEEFT HET AANTAL CLIËNTEN WEER DAT BIJ BERGMAN CLINICS |  VROUW IN 2017 ONDER BEHANDELING IS GEWEEST.

Het verlenen van kwalitatief hoogwaardige medische zorg vergt deskundigheid en specifieke ervaring. Het met grote regelmaat verrichten van deze specifieke handelingen vergroot de vaardigheid van de arts en het behandelend team.Domein: Ervaring arts en team


Het is voor Bergman Clinics heel belangrijk om aan de wensen en behoeften van onze cliënten te voldoen, tenzij deze strijdig zijn met professionele normen en/of richtlijnen.

Om inzichtelijk te maken hoe goed we daar in slagen, voeren we bijvoorbeeld bij alle cliënten een tevredenheidsonderzoek uit, registreren we eventuele klachten en bestuderen we reacties die binnen komen op zorgkaart Nederland.

operaties
0

Aantal behandelingen
2017


Thema: Aantal behandelingen

DIT CIJFER MAAKT INZICHTELIJK HOEVEEL BEHANDELINGEN ER BIJ BERGMAN CLINICS | vrouw IN 2017 HEBBEN PLAATSGEVONDEN.

Kwalitatief hoogwaardigde medische zorg vergt deskundigheid en ervaring. Het veelvuldig verrichten van de handelingen vergroot de vaardigheid van de arts en het behandelende team.Domein: Ervaring arts en team


Het is voor Bergman Clinics heel belangrijk om aan de wensen en behoeften van onze cliënten te voldoen, tenzij deze strijdig zijn met professionele normen en/of richtlijnen.

Om inzichtelijk te maken hoe goed we daar in slagen, voeren we bijvoorbeeld bij alle cliënten een tevredenheidsonderzoek uit, registreren we eventuele klachten en bestuderen we reacties die binnen komen op zorgkaart Nederland.


operatie
0

Aantal operaties in 2017


Thema: Aantal operaties

DIT CIJFER GEEFT HET AANTAL INVASIEVE INGREPEN WEER DAT BIJ BERGMAN CLINICS | Vrouw IN 2017 HEEFT PLAATSGEVONDEN.

Definitie invasieve ingrepen:
Snijdende ingrepen, waaronder operaties, inspuitingen en refractiechirurgie.

Het verlenen van kwalitatief hoogwaardige medische zorg vergt deskundigheid en specifieke ervaring. Het met grote regelmaat verrichten van deze specifieke handelingen vergroot de vaardigheid van de arts en het behandelend team.Domein: Ervaring arts en team

Zorg vergt deskundigheid en ervaring. Het is dan ook belangrijk dat zorgleners geschoold zijn en regelmatig bijscholing krijgen. Het vaker verrichten van de handelingen vergroot de vaardigheid.

Cliënten geven aan dat zij graag behandeld willen worden door een arts die vaak een bepaalde handeling uitvoert. Bij dit onderwerp maken wij inzichtelijk hoe we de ervaring de artsen en hun teams borgen.

research
0

Tevredenheids-
onderzoek 2017

Bekijk de individuele metingen

research

Rapportcijfer voor informatie voorafgaand aan behandeling

8,4

Bekijk de details


Thema: Rapportcijfer voor de informatie voorafgaand aan behandeling

DIT CIJFER GEEFT DE TOTALE GEMIDDELDE SCORE VAN CLIËNTEN DIE IN 2017 DOOR BERGMAN CLINICS ZIJN BEHANDELD, TEN AANZIEN VAN INFORMATIE DIE ZE VOORAF AAN DE BEHANDELING HEBBEN GEKREGEN.

In ons cliënttevredenheidsonderzoek vragen we cliënten een aantal maanden nadat ze in onze kliniek zijn geweest om ons een rapportcijfer te geven op een schaal van 0 tot 10.

De gepresenteerde gegevens zijn op basis van het gemiddelde van 2017.

Domein: Cliëntgerichtheid


Het is voor Bergman Clinics heel belangrijk om aan de wensen en behoeften van onze cliënten te voldoen, tenzij deze strijdig zijn met professionele normen en/of richtlijnen.

Om inzichtelijk te maken hoe goed we daar in slagen, voeren we bijvoorbeeld bij alle cliënten een tevredenheidsonderzoek uit, registreren we eventuele klachten en bestuderen we reacties die binnen komen op zorgkaart Nederland.

research

Rapportcijfer voor bejegening door behandelaar

8,7

Bekijk de details


Thema: Rapportcijfer voor bejegening door behandelaar

DIT CIJFER GEEFT DE TOTALE GEMIDDELDE SCORE VAN CLIËNTEN DIE IN 2017 DOOR BERGMAN CLINICS ZIJN BEHANDELD TEN AANZIEN van de bejegening
door de behandelaar.

In ons cliënttevredenheidsonderzoek vragen we cliënten een aantal maanden nadat ze in onze kliniek zijn geweest om ons een rapportcijfer te geven op een schaal van 0 tot 10.

De gepresenteerde gegevens zijn op basis van het gemiddelde van 2017.

Domein: Cliëntgerichtheid


Het is voor Bergman Clinics heel belangrijk om aan de wensen en behoeften van onze cliënten te voldoen, tenzij deze strijdig zijn met professionele normen en/of richtlijnen.

Om inzichtelijk te maken hoe goed we daar in slagen, voeren we bijvoorbeeld bij alle cliënten een tevredenheidsonderzoek uit, registreren we eventuele klachten en bestuderen we reacties die binnen komen op zorgkaart Nederland.


research

Rapportcijfer voor de behandeling

8,5

Bekijk de details


Thema: Rapportcijfer voor de behandeling

Dit cijfer geeft de gemiddelde score weer die cliënten die het afgelopen jaar zijn behandeld ons hebben gegeven ten aanzien van de behandeling.

In ons cliënttevredenheidsonderzoek vragen we cliënten een aantal maanden nadat ze in onze kliniek zijn geweest om ons een rapportcijfer te geven op een schaal van 0 tot 10.

De gepresenteerde gegevens zijn op basis van het gemiddelde van 2017.

Domein: Cliëntgerichtheid


Het is voor Bergman Clinics heel belangrijk om aan de wensen en behoeften van onze cliënten te voldoen, tenzij deze strijdig zijn met professionele normen en/of richtlijnen.

Om inzichtelijk te maken hoe goed we daar in slagen, voeren we bijvoorbeeld bij alle cliënten een tevredenheidsonderzoek uit, registreren we eventuele klachten en bestuderen we reacties die binnen komen op zorgkaart Nederland.

research

Rapportcijfer voor de gegeven nazorg

8,4

Bekijk de details


Thema: Rapportcijfer voor de gegeven nazorg

DIT CIJFER GEEFT DE TOTALE GEMIDDELDE SCORE VAN CLIËNTEN DIE IN 2017 DOOR BERGMAN CLINICS ZIJN BEHANDELD, TEN AANZIEN VAN DE NAZORG

In ons cliënttevredenheidsonderzoek vragen we cliënten een aantal maanden nadat ze in onze kliniek zijn geweest om ons een rapportcijfer te geven op een schaal van 0 tot 10.

De gepresenteerde gegevens zijn op basis van het gemiddelde van 2017.

Domein: Cliëntgerichtheid


Het is voor Bergman Clinics heel belangrijk om aan de wensen en behoeften van onze cliënten te voldoen, tenzij deze strijdig zijn met professionele normen en/of richtlijnen.

Om inzichtelijk te maken hoe goed we daar in slagen, voeren we bijvoorbeeld bij alle cliënten een tevredenheidsonderzoek uit, registreren we eventuele klachten en bestuderen we reacties die binnen komen op zorgkaart Nederland.


research

Rapportcijfer voor de indruk van de kliniek

8,5

Bekijk de details


Thema: Rapportcijfer voor de indruk van de kliniek

DIT CIJFER GEEFT DE GEMIDDELDE SCORE VAN CLIËNTEN DIE IN 2017 DOOR BERGMAN CLINICS ZIJN BEHANDELD, TEN AANZIEN VAN DE INDRUK VAN DE KLINIEK.

In ons cliënttevredenheidsonderzoek vragen we cliënten een aantal maanden nadat ze in onze kliniek zijn geweest om ons een rapportcijfer te geven op een schaal van 0 tot 10.

De gepresenteerde gegevens zijn op basis van het gemiddelde van 2017.

 

Domein: Cliëntgerichtheid


Het is voor Bergman Clinics heel belangrijk om aan de wensen en behoeften van onze cliënten te voldoen, tenzij deze strijdig zijn met professionele normen en/of richtlijnen.

Om inzichtelijk te maken hoe goed we daar in slagen, voeren we bijvoorbeeld bij alle cliënten een tevredenheidsonderzoek uit, registreren we eventuele klachten en bestuderen we reacties die binnen komen op zorgkaart Nederland.

Thema: Totaal rapportcijfer
Hier wordt de totale gemiddelde score beschreven die cliënten, die het afgelopen jaar, zijn behandeld ons hebben gegeven.

In ons cliënttevredenheidsonderzoek vragen we cliënten een aantal maanden nadat ze in onze kliniek zijn geweest om ons een rapportcijfer te geven op een schaal van 0 tot 10.

De gepresenteerde gegevens zijn op basis van het gemiddelde van 2017.Domein: Cliëntgerichtheid


Het is voor Bergman Clinics heel belangrijk om aan de wensen en behoeften van onze cliënten te voldoen, tenzij deze strijdig zijn met professionele normen en/of richtlijnen.

Om inzichtelijk te maken hoe goed we daar in slagen, voeren we bijvoorbeeld bij alle cliënten een tevredenheidsonderzoek uit, registreren we eventuele klachten en bestuderen we reacties die binnen komen op zorgkaart Nederland.

rapport
0
Kwaliteits-
rapportagesLocatie en route naar Amsterdam


Bereken uw route naar Amsterdam

Uw adres:
Uw woonplaats:


Routebeschrijving

Met de auto:
U kunt Bergman Clinics | Vrouw Zuidoost bij het AMC, goed bereiken met de auto vanaf de A2 en A9. U kunt de borden AMC aanhouden.

Aangekomen op het AMC terrein:
U rijdt richting P1 / Hoofdingang van het AMC. Op de route naar P1 ziet u de Rode Luifel rechts van u liggen. Mocht er geen parkeerplek beschikbaar zijn of P1 tijdelijk niet toegankelijk zijn, dan verwijzen wij u naar P2. Volgt u hiervoor de borden P2.

Looproute vanaf P1 (± 4min): 
U gaat met de trap of lift naar de begane grond in de parkeergarage. Vanaf de trap gekomen loopt u rechtsaf tussen de parkeergarage en het AMC naar de hoek van het gebouw. Op de hoek ziet u het gebouw de Rode Luifel liggen. U loopt door tot de tweede glazen ingang van het gebouw, hier bevindt Bergman Clinics | Vrouw | Maag & Darm . U kunt aanbellen bij de paal.


Klik hier voor een grote plattegrond
 - bergman-clinics-amc-1-v5.jpg

Looproute vanaf P2, buitenom (400 meter, ongeveer 5 min.):
U neemt vanuit het trappenhuis van P2, de uitgang naar de straat (niet het AMC in gaan). Hier volgt u de gele borden richting AMC-psychiatrie en de Bascule. Tijdens de hele route houdt u het AMC aan uw rechter hand. Bij de hoofdingang psychiatrie gaat u hier niet naar binnen, maar vervolgt u uw weg langs het AMC, en loopt onder een loopbrug door. U ziet rechts een grasveld en het gebouw de Rode Luifel. Bergman Clinics | Vrouw bevindt  zich bij de eerste glazen ingang. U kunt aanbellen bij de paal.

Looproute vanaf P2, door het AMC heen (600 meter, ongeveer 7 min):
U loopt vanuit P2 via de loopbrug het AMC in. U blijft net zolang rechtdoor lopen totdat u aan uw rechter hand de Medische Bibliotheek  ziet. U gaat linksaf en loopt  via het grote plein met de boekhandel en de kapper naar de hoofduitgang. U gaat met de trap of lift naar de begane grond in de parkeergarage. Vanaf de trap gekomen loopt u rechtsaf tussen de parkeergarage en het AMC naar de hoek van het gebouw. Op de hoek  ziet u het gebouw de Rode Luifel liggen. U loopt door tot de tweede glazen ingang van het gebouw, hier bevindt zich Bergman Clinics | Vrouw. U kunt aanbellen bij de paal.

Let op! Op de parkeerplaatsen van het AMC is betaald parkeren van toepassing.

Klik hier voor een grote plattegrond
 - bergman-clinics-amc-2-v6.jpg

Met het openbaar vervoer:
U kunt met de trein, bus of metro reizen naar Station Amsterdam Holendrecht.

Hiervandaan is het 10-15 minuten lopen naar de kliniek U loopt vanaf het station via de overkapping richting de hoofdingang van het AMC. Bij de hoofdingang gaat u niet naar binnen, maar neemt u bij de parkeergarage de trap of lift naar beneden- zie toegevoegd document looproute vanaf P1

Plan u reis op: www.9292ov.nl

TOEGANG TOT DE KLINIEK 
Via de praatpaal, ongeveer 3 meter voor de ingang (links), kunt u aanbellen om contact te krijgen met een medewerker van Bergman Clinics | Vrouw. Zij kunnen de deur voor u open doen.Bel ons!
Bel voor informatie   088 9000 500
Wij bellen u

Vul onderstaand formulier in en u wordt zo spoedig mogelijk terug gebeld.

Niet alle velden zijn (juist) ingevuld:

Bedankt voor uw terugbelverzoek.
Wij nemen zo spoedig mogelijk telefonisch contact met u op.

Maak een afspraak

Vul onderstaand formulier in op een afspraak in te plannen bij Bergman Clinics.

Niet alle velden zijn (juist) ingevuld:

Naam:
E-mailadres:
Telefoonnummer:
Locatie:

Bedankt voor uw verzoek om een afspraak te maken.
Wij nemen zo spoedig mogelijk telefonisch contact met u op.

Bergman Clinics

In verband met het coronavirus voert Bergman Clinics tot en met dinsdag 28 april alleen nog acute en/of urgente behandelingen uit.

Poliklinische afspraken vinden in deze periode telefonisch plaats. Alle geplande afspraken en behandelingen na 28 april blijven vooralsnog staan.

Kijk hier voor meer informatie.