Kwaliteitsrapportages

Bij Bergman Clinics zijn we bezig om niet alleen onze cliënten beter te maken. Daarnaast kijken we naar mogelijkheden om ook onze zorg iedere dag beter te maken. Dat doen we door onze zorg continu te evalueren en kijken hoe het anders kan.

bergman-clinics-ok-bewegen

We registreren dan ook allerlei gegevens rond de behandeling en vragen ook aan cliënten om vragenlijsten in te vullen. Door alle verzamelde data te analyseren krijgen we steeds een beter beeld van onze resultaten en resultaten van onze behandelingen.

Deze informatie is voor ons belangrijk om de zorg steeds beter te maken. We vinden het echter ook belangrijk dat cliënten, geïnteresseerden, verzekeraars of andere zorgverleners inzicht hebben in de kwaliteit van de zorg die wij bieden. We maken dan ook de kwaliteitsgegevens die we hebben openbaar. De informatie verversen we regelmatig, zodat altijd de meest recente analyses beschikbaar zijn.

Kwaliteitskompas

In het huidige Kwaliteitskompas presenteren we alle data van cliënten die in Nederland in 2021 zijn behandeld en waar we tot in 2022 de resultaten van hebben gemeten. In dit Kwaliteitskompas leest u alles over de ervaring van onze artsen en teams, de behandelresultaten, veiligheid en de tevredenheid van onze cliënten. Voor meer gedetailleerde informatie kunt u de recente kwaliteitsrapportages per zorgprogramma bekijken die onderaan deze pagina staan.

De vier kwaliteitspijlers van Bergman Clinics:

Ervaring van de arts en het team

Zorg vergt deskundigheid en ervaring. Goede vakopleidingen en regelmatige bijscholing vormen de basis van de medische expertise. Het vaker verrichten van de behandelingen vergroot de vaardigheid. Cliënten geven aan dat zij graag willen worden behandeld door een arts die vaak een bepaalde behandeling uitvoert. Bij dit onderwerp tonen we hoe we de ervaring van de artsen en hun teams borgen.

Resultaat van de behandeling (effectiviteit)

Mensen komen bij ons met bepaalde klachten die zij, waar mogelijk, verholpen willen hebben. Concrete uitkomstparameters geven een indruk over de mate waarin klachten verholpen zijn en van het te verwachten resultaat van de behandeling.

Veiligheid

Bij Bergman Clinics werken we zo veilig mogelijk. Bij een operatie bestaat echter altijd een kleine kans op complicaties, zoals infecties of nabloedingen. Onze cliënten krijgen daar uitgebreide voorlichting over van hun arts. Het onderwerp veiligheid geeft een beeld hoe vaak veiligheidsrisico’s zijn opgetreden.

Cliënttevredenheid

BIj Bergman Clinics draait het om de cliënt. Wij willen optimaal aan de wensen en behoeften van onze cliënt voldoen, binnen de professionele normen en richtlijnen. Hoe goed we hier in slagen toetsen we door tevredenheidsonderzoek bij cliënten uit te voeren. Daarnaast registreren we nauwkeurig eventuele klachten, waar we zo snel mogelijk op anticiperen en bestuderen de reacties op ZorgkaartNederland.

Vestigingen
 
Alle behandelingen
 
Bergman Clinics

Let op: op dit moment hebben we te maken met een telefonische storing en zijn we niet goed bereikbaar. Per mail en chat zijn we wel bereikbaar. We werken hard aan een oplossing! Onze excuses voor het ongemak.