Onze COVID-19 maatregelen Sluiten

Bij ons kunt u snel terecht

Sinds de coronacrisis zijn de landelijke wachttijden voor behandelingen flink opgelopen. Bij Bergman Clinics kunnen we u ook in deze tijd snel helpen. Zo kunnen we staar al binnen 3 weken behandelen. Op deze pagina kunt u onze toegangstijden inzien voor alle behandelingen. 


Peildatum onderstaande toegangstijden: 19-07-2021

De artsen van Bergman Clinics | Bewegen opereren ook in het IJsselland Ziekenhuis en het Franciscus Gasthuis & Vlietland. De toegangstijden van een operatie op deze externe locaties wijken af van de wachttijden van onze eigen locaties.

In bovenstaand overzicht vindt u onze toegangstijden per specialisme, per vestiging.  Ze geven u een indicatie, worden 1 keer per week aangepast op onze website en zijn berekend volgens door de NZa vastgestelde definities, zoals hieronder weergegeven.

Toegangstijden poliklinieken

De genoemde toegangstijd betreft de 3e vrije mogelijkheid in de agenda voor een eerste afspraak. De toegangstijd voor een second opinion is langer dan voor een reguliere afspraak. 

Toegangstijden behandelingen

De genoemde toegangstijd Is de mediaan van het aantal kalenderdagen tussen de datum van het consult waarin de operatie-indicatie werd gesteld en de datum van de behandeling (operatie) van afgelopen 3 maanden. 

De kans dat u sneller behandeld kan worden dan de genoemde toegangstijd is reëel. Reden: veel cliënten plannen een afspraak op een moment dat hen het best uitkomt en de berekening is gebaseerd op het verleden.      

Wachttijdbemiddeling

Wanneer u de toegangstijd te lang vindt, kunt u altijd contact met ons opnemen, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u hierin ondersteunen, zodat u mogelijk sneller geholpen kunt worden. De maximaal aanvaardbare wachttijd die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk is overeengekomen (de Treeknorm) bedraagt voor de toegang tot de polikliniek en diagnostiek 4 weken. Voor behandeling is de maximaal aanvaardbare wachttijd 7 weken.

Sluiting Delft: Na de fusie tussen Bergman Clinics | Bewegen en NLHCC is besloten de kliniek in Delft eind september 2021 te sluiten. Patiënten kunnen terecht in de nabijgelegen klinieken Bergman Clinics | Bewegen | Rotterdam en Rijswijk.

Afspraak maken verzekerde zorg

Contact opnemen
 
Bergman Clinics

Op dit moment zijn maatregelen van kracht om het coronavirus in Nederland terug te dringen. Ook bij Bergman Clinics, Bey by Bergman Clinics en Memira hebben wij maatregelen getroffen. Hier leest u welke maatregelen dit zijn. 

 

 

Bergman Clinics

Momenteel ondervinden wij een technische storing waardoor het contact & service center onbereikbaar is. Excuses voor het ongemak.