Vergoed door alle verzekeraars

Bergman Clinics maakt jaarlijks afspraken met alle zorgverzekeraars over de vergoeding van behandelingen. Voor 2023 hebben we opnieuw een contract met alle verzekeraars gesloten. Hieronder lees je met welke verzekeraars er afspraken zijn gemaakt. Dit betekent dat jouw behandeling in principe 100% wordt vergoed na verwijzing door jouw huisarts of een medisch specialist en bij een medische indicatie. Uiteraard dien je wel rekening te houden met je eigen risico. De regelingen voor Bergman Clinics zijn daarmee hetzelfde als voor reguliere ziekenhuizen in Nederland. We leggen je graag uit hoe het is geregeld.


Verwijzing / verwijsbrief

Jouw huisarts is je eerste aanspreekpunt bij vragen of klachten over je gezondheid. Als de huisarts* vindt dat je specialistische zorg nodig hebt, zal hij/zij je verwijzen. De huisarts stuurt de verwijzing digitaal naar Bergman Clinics of overhandigt deze aan jou. Wanneer je digitaal bent doorverwezen/geïnformeerd, kun je in de meeste gevallen direct online je afspraak plannen. Bergman Clinics streeft ernaar de verwijzing vóór het plannen van jouw eerste bezoek te ontvangen. Wanneer je een verwijzing op papier hebt, kun je deze via dit formulier veilig aan ons verzenden.

Bij het plannen van je eerste afspraak mag de verwijzing niet ouder zijn dan 1 jaar.

*Of een andere geldige verwijzer, zoals een medisch specialist, jeugdarts, specialist ouderengeneeskunde, sportarts, bedrijfsarts of optometrist.

 
Zonder geldige* verwijzing vergoedt de zorgverzekeraar jouw behandeling niet. Je moet de volledige zorgkosten van de behandeling dan zelf betalen. In de passantentarievenlijst kun je de tarieven per DBC-zorgproduct terugvinden. Meestal betaal je eerst een voorschot van de te verwachten kosten.

Wat is een geldige verwijzing?

De verwijzing door de huisarts of andere medische specialist is voorzien van:
• Je naam, adres, woonplaats en geboortedatum;
• Naam, adres, woonplaats, functie en kenmerk (AGB-code) van de verwijzer;
• De beschrijving van de klacht waarvoor je wordt verwezen;
• Een datum die ligt op of voor de datum van het eerste consult.

Declaratie en vergoeding telefonisch consult

De Nederlandse Zorgautoriteit staat vanaf 2018 toe dat medisch specialisten ook e-consults kunnen declareren, om e-health toepassingen te stimuleren.

Per 1 januari 2018 zal Bergman Clinics telefonische consulten gaan declareren. Het telefonisch consult betreft een medisch consult ter vervanging van een bezoek aan de kliniek, dat inhoudelijk en qua duur overeenkomt met een poliklinische afspraak. Het telefonisch consult zal worden gedeclareerd bij uw zorgverzekeraar. De zorgverzekeraar vergoedt het telefonisch consult. Mogelijk wordt dit verrekend met uw eigen risico.

Wij hebben voor 2023 opnieuw een contract gesloten met alle zorgverzekeraars

 • ASR, Ditzo
 • DSW, In Twente, Stad Holland
 • Zilveren Kruis, De Friesland, FBTO, Interpolis, Pro Life, ZieZo
 • Zorg en Zekerheid, AZVZ
 • ONVZ, PNOzorg, VVAA, jaaah.
 • Salland zorgverzekeraar (voorheen Eno), Hollandzorg - tijdelijke patiëntstop muv Vrouw
 • Caresq: Eurcare, Aevitae
 • VGZ, Bewuzt, IZA, IZZ, UMC, Univé, Zekur
 • CZ, IZZ, Just, Nationale Nederlanden, OHRA, CZ Direct, PZP
 • Menzis, VinkVink, Anderzorg, Hema - tijdelijke patiëntstop muv Ogen, Vrouw, Maag & Darm

U bent verzekerd bij Menzis:

• Let op! Uw verzekeraar vergoedt uw behandeling niet op alle locaties van Bergman Clinics. U kunt vanzelfsprekend wel bij een van de andere klinieken van Bergman Clinics terecht, waar uw zorg wel wordt vergoed door Menzis. Neem contact op met Bergman Clinics om te kijken wat de mogelijkheden zijn. U kunt ook contact opnemen met Menzis, afdeling wachtlijstbemiddeling.

Zie onderstaande lijst van klinieken waar uw behandeling niet wordt vergoed door Menzis.

 • Bergman Clinics | Bewegen | Amsterdam
 • Bergman Clinics | Bewegen | Den Bosch
 • Bergman Clinics | Huid & Vaten | Ede
 • Bergman Clinics | Huid & Vaten | Den Bosch
 • Bergman Clinics | Vrouw | Heerenveen
 • Bergman Clinics | Vrouw | Alkmaar
 • Bergman Clinics | Vrouw | Almere
 • Bergman Clinics | Vrouw | Den Bosch
 • Bergman Clinics | Vrouw | Rijswijk
 • Bergman Clinics | KNO | Amsterdam
 • Bergman Clinics | KNO | Rijswijk
 • Bergman Clinics | Uiterlijk | Arnhem

• Een consult bij een diëtiste of bekkenbodemfysiotherapeut van Bergman Clinics is door Menzis niet gecontracteerd. Voor vergoeding zie uw polisvoorwaarden.

Contact   opnemen
 
Bergman Clinics

Let op: op dit moment hebben we te maken met een telefonische storing en zijn we niet goed bereikbaar. Per mail en chat zijn we wel bereikbaar. We werken hard aan een oplossing!