Onze COVID-19 maatregelen Sluiten

Vergoed door alle verzekeraars

Bergman Clinics maakt jaarlijks afspraken met alle zorgverzekeraars over de vergoeding van behandelingen. Ook voor 2021 hebben we afspraken met alle zorgverzekeraars. Dit betekent dat uw behandeling in principe 100% wordt vergoed na verwijzing door uw huisarts of een medisch specialist en bij een medische indicatie. Uiteraard dient u wel rekening te houden met uw eigen risico. De regelingen voor Bergman Clinics zijn daarmee hetzelfde als voor reguliere ziekenhuizen in Nederland. We leggen u graag uit hoe het is geregeld.


Verwijzing / verwijsbrief

Uw huisarts is uw eerste aanspreekpunt bij vragen of klachten over uw gezondheid. Als de huisarts* vindt dat u specialistische zorg nodig heeft, zal hij/zij u verwijzen. De huisarts stuurt de verwijzing digitaal naar Bergman Clinics of overhandigt deze aan u. Wanneer u digitaal bent doorverwezen/geïnformeerd, kunt u in de meeste gevallen direct online uw afspraak plannen. Bergman Clinics streeft ernaar de verwijzing vóór het plannen van uw eerste bezoek te ontvangen.

Wanneer u een verwijzing op papier heeft vraagt een medewerker u deze op veilige wijze naar ons te mailen.

Bij het plannen van uw eerste afspraak mag de verwijzing niet ouder zijn dan 1 jaar.

*Of een andere geldige verwijzer, zoals een medisch specialist, jeugdarts, specialist ouderengeneeskunde, sportarts, bedrijfsarts of optometrist.


Declaratie en vergoeding telefonisch consult

De Nederlandse Zorgautoriteit staat vanaf 2018 toe dat medisch specialisten ook e-consults kunnen declareren, om e-health toepassingen te stimuleren.

Per 1 januari 2018 zal Bergman Clinics telefonische consulten gaan declareren. Het telefonisch consult betreft een medisch consult ter vervanging van een bezoek aan de kliniek, dat inhoudelijk en qua duur overeenkomt met een poliklinische afspraak. Het telefonisch consult zal worden gedeclareerd bij uw zorgverzekeraar. De zorgverzekeraar vergoedt het telefonisch consult. Mogelijk wordt dit verrekend met uw eigen risico.

 

Wij hebben met alle zorgverzekeraars een contract voor 2021

Let op: extra informatie ASR-ENO, Menzis en VGZ

De zorgvraag vanuit deze verzekeraars is dit jaar groter dan het vooraf afgesproken budget voor 2021. Uw verzekeraar heeft geen of slechts gedeeltelijk extra zorgbehandelingen bij-gecontracteerd en ons gevraagd een cliëntenstop in te stellen tot einde van dit kalenderjaar. Dit betekent voor u het volgende:

U bent verzekerd bij ASR-ENO:

• Wij kunnen een afspraak voor u inplannen vanaf 1 januari 2022. Voor verder toelichting kunt contact opnemen met de afdeling zorgadvies van betreffende zorgverzekeraars.
• Wanneer uw behandeling al gestart is in 2021 heeft dit geen consequenties en wordt deze gewoon vergoed door alle verzekeraars. Ook acute zorgvragen zal Bergman Clinics regulier inplannen.
• Heeft u een ASR restitutieverzekering dan wordt uw afspraak regulier ingepland.

U bent verzekerd bij Menzis:
• Wij kunnen bij onze klinieken KNO, Vrouw, Uiterlijk en Inwendig een afspraak voor u inplannen vanaf 1 januari 2022. (Voor oogheelkunde en orthopedie is dit niet van toepassing, deze afspraken worden regulier ingepland.)
Voor verder toelichting kunt contact opnemen met de afdeling zorgadvies van Menzis.
• Wanneer uw behandeling al gestart is in 2021 heeft dit geen consequenties en wordt deze gewoon vergoed door alle verzekeraars. Ook acute zorgvragen zal Bergman Clinics regulier inplannen.
• Let op! Wij kunnen u niet op elke locatie van Bergman Clinics ontvangen vanwege de vergoeding voor uw behandeling. Zie onderstaand de lijst van klinieken waar wij u niet kunnen ontvangen. U kunt eventueel wel bij een andere kliniek geholpen worden. Neem contact op met Bergman Clinics om te kijken wat de mogelijkheden zijn. U kunt ook contact opnemen met Menzis, afdeling wachtlijstbemiddeling.

  • Bergman Clinics | Bewegen | Amsterdam
  • Bergman Clinics | Bewegen | Den Bosch
  • Bergman Clinics | Bewegen | Heerenveen
  • Bergman Clinics | Huid & Vaten | Ede
  • Bergman Clinics | Vrouw | Heerenveen
  • Bergman Clinics | KNO | Amsterdam

• Een consult bij een diëtiste van Bergman Clinics is door Menzis niet gecontracteerd. Voor vergoeding zie uw polisvoorwaarden.


U bent verzekerd bij VGZ:
• Wij kunnen bij onze klinieken Huid & Vaten en Uiterlijk een afspraak voor u inplannen vanaf 1 januari 2022. (Voor oogheelkunde en orthopedie, KNO, gynaecologie en inwendige zorg is dit niet van toepassing, deze afspraken worden regulier ingepland.)
Voor verder toelichting kunt contact opnemen met de afdeling zorgadvies van VGZ.
• Wanneer uw behandeling al gestart is in 2021 heeft dit geen consequenties en wordt deze gewoon vergoed door alle verzekeraars. Ook acute zorgvragen zal Bergman Clinics regulier inplannen.
• Heeft u een restitutieverzekering dan wordt uw afspraak regulier ingepland.

Contact opnemen
 
Bergman Clinics

 

 

Bergman Clinics

De vraag naar medische zorg bij Bergman Clinics stijgt de laatste maanden sterk en harder dan eerder voorzien. Daardoor kunnen telefonische wachttijden op sommige momenten langer zijn dan u van ons gewend bent.

Graag attenderen we u erop dat bellen vaak niet noodzakelijk is of niet de snelste manier om uw vraag beantwoord te krijgen. We helpen u graag ook op andere manieren. Bekijk de opties hier

Bent u onder behandeling bij Bergman Clinics en heeft u een spoedvraag, bijvoorbeeld over klachten na een ingreep dan kunt u contact opnemen via telefoonnummer 088 9000 567.

We doen ons uiterste best om u zo snel mogelijk te woord te staan.