Medezeggenschap

Interne belanghebbenden moeten invloed uit kunnen oefenen op de zorg, dienstverlening en de koers van de zorgorganisatie. Dat is één van de onderwerpen van de Governancecode Zorg 2022. Medezeggenschap van cliënten en hun verwanten (cliëntenraad) is van groot belang voor de koersbepaling van de zorgorganisatie, het bewaken van de maatschappelijke doelstelling van de organisatie en het delen van waarden en normen. Om deze reden voert Bergman Clinics een actief en transparant beleid voor de omgang met medezeggenschapsorganen, zoals een cliëntenraad.

bergman-clinics-ok-bewegen

Vestigingen
 
Alle behandelingen
 
Bergman Clinics

Let op: op dit moment hebben we te maken met een telefonische storing en zijn we niet goed bereikbaar. Per mail en chat zijn we wel bereikbaar. We werken hard aan een oplossing! Onze excuses voor het ongemak.