Onze COVID-19 maatregelen Sluiten

Medezeggenschap

In- en externe belanghebbenden moeten invloed uit kunnen oefenen op de zorg, dienstverlening en de koers van een organisatie. Dat is één van de zeven principes van de Governancecode Zorg 2017. Medezeggenschap van cliënten en hun verwanten vindt de Code van groot belang voor de koersbepaling van een zorgorganisatie, het bewaken van de maatschappelijke doelstelling van een organisatie en het delen van normen en waarden. Om deze reden voert Bergman Clinics een actief en transparant beleid voor de omgang met medezeggenschapsorganen

bergman-clinics-ok-bewegen

Vestigingen
 
Alle behandelingen
 
Bergman Clinics

Op dit moment zijn maatregelen van kracht om het coronavirus in Nederland terug te dringen. Ook bij Bergman Clinics, Bey by Bergman Clinics en Memira hebben wij maatregelen getroffen. Hier leest u welke maatregelen dit zijn. 

 

 

Bergman Clinics

Momenteel ondervinden wij een technische storing waardoor het contact & service center onbereikbaar is. Excuses voor het ongemak.