Medezeggenschap

In- en externe belanghebbenden moeten invloed uit kunnen oefenen op de zorg, dienstverlening en de koers van een organisatie. Dat is één van de zeven principes van de Governancecode Zorg 2017. Medezeggenschap van cliënten en hun verwanten vindt de Code van groot belang voor de koersbepaling van een zorgorganisatie, het bewaken van de maatschappelijke doelstelling van een organisatie en het delen van normen en waarden. Om deze reden voert Bergman Clinics een actief en transparant beleid voor de omgang met medezeggenschapsorganen

bergman-clinics-ok-bewegen

Vestigingen
 
Alle behandelingen
 
Bergman Clinics

Beste cliënten, i.v.m. de aangescherpte Corona-maatregelen worden van maandag 20 december t/m vrijdag 14 januari geen nieuwe afspraken voor injectable-behandelingen & huidtherapie ingepland.
Wanneer u al een afspraak hiervoor heeft in deze periode wordt u gebeld om deze in overleg te verplaatsen. De afspraken voor alle andere behandelingen gaan door. 

 

Bergman Clinics

Beste cliënten, i.v.m. de aangescherpte Corona-maatregelen worden van maandag 20 december t/m vrijdag 14 januari geen nieuwe afspraken voor injectable-behandelingen & huidtherapie ingepland.
Wanneer u al een afspraak hiervoor heeft in deze periode wordt u gebeld om deze in overleg te verplaatsen. De afspraken voor alle andere behandelingen gaan door.