Bergman Clinics onderschrijft Integraal Zorg Akkoord

22 sep. 2022

Afgelopen week is het Integraal Zorg Akkoord gesloten. Het akkoord is getekend door partijen die medische zorg in Nederland mogelijk maken.

Namens Bergman Clinics ondertekende branchevereniging ZKN het akkoord. In het akkoord staat passende zorg voor patiënten centraal, iets wat Bergman volledig onderschrijft. Dat doen wij door de best mogelijke planbare zorg in Nederland te bieden. Door onze focus, schaal en expertise kunnen we hoog kwalitatieve uitkomsten voor patiënten realiseren, met de beste patiëntervaringen tegen een kostenniveau dat bijdraagt aan de de beheersing van uitgaven voor ons zorgstelsel.

Op die manier dragen wij bij aan behoud van toegankelijke en betaalbare zorg in Nederland. Het Integraal Zorg Akkoord onderstreept dat we dit in nauwe samenwerking met andere zorgverleners gaan realiseren. Die samenwerking zullen we nadrukkelijker dan voorheen opzoeken. Door de bundeling van capaciteit en krachten houden we de planbare medische zorg in Nederland op hoog niveau.

 

Vestigingen
 
Alle behandelingen
 
Bergman Clinics

Let op: op dit moment hebben we te maken met een telefonische storing en zijn we niet goed bereikbaar. Per mail en chat zijn we wel bereikbaar. We werken hard aan een oplossing!