Zorgverzekeraar a.s.r. en Bergman Clinics hebben een overeenkomst gesloten voor drie jaar over de periode 2023 tot en met 2025

7 nov. 2022

De afspraken richten zich op drie kernthema’s die aansluiten bij de transformatie van het zorgstelsel zoals ingezet met het Integraal Zorg Akkoord (IZA):

1) passende zorg
2) hoge kwaliteit & persoonlijke zorg
3) betaalbaarheid en doelmatigheid van zorgkosten.

De afspraken borgen nadrukkelijk de toegankelijkheid en doelmatigheid van zorg voor verzekerden van a.s.r. Ook dragen de afspraken bij aan de reductie van wachtlijsten en het beperken van het verlies aan gezonde levensjaren door onnodige uitstel van behandelingen, zoals bijvoorbeeld knie- en heupvervangingen, staaroperaties of huidonderzoek, zorgprogramma’s waarop Bergman Clinics een vooraanstaande rol speelt.

Vestigingen
 
Alle behandelingen
 
Bergman Clinics

Let op: op dit moment hebben we te maken met een telefonische storing en zijn we niet goed bereikbaar. Per mail en chat zijn we wel bereikbaar. We werken hard aan een oplossing!