Bergman Clinics ondertekent Green Deal 3.0 ‘Samen werken aan Duurzame Zorg’

8 dec. 2022

‘We vinden het belangrijk om zo’n landelijk initiatief te ondersteunen. Samen staan we sterker!’

Naarden, 8 december 2022 – Bergman Clinics heeft vandaag tijdens het landelijke ondertekenmoment in Amersfoort de Green Deal 3.0 ‘Samen werken aan Duurzame Zorg’ ondertekend. De Green Deal zet in op de verduurzamingstransitie in de zorgsector en maakt de acties voor de komende jaren concreter. Bergman Clinics, het grootste netwerk van focusklinieken voor planbare medische zorg in Nederland, onderstreept hiermee haar duurzaamheidsambities.

‘Met het ondertekenen van de Green Deal benadrukken we dat we willen bijdragen aan een duurzame gezondheidszorg,’ zegt Emile van Oorschot, CEO Bergman Clinics Nederland. ‘De doelen van de Green Deal zijn in lijn met onze bestaande strategie op het gebied van verduurzaming. Daarnaast willen we onze medewerkers de mogelijkheid bieden om samen de schouders te zetten onder een duurzaam Bergman Clinics. Vanuit hen is er veel animo om aan de slag te gaan in onze Green Teams die duurzame initiatieven bedenken en implementeren’.

Duurzaamheid binnen Bergman Clinics

Bergman Clinics ziet, mede door de ondertekening van de Green Deal 3.0, ook extra kansen om verder met duurzame zorg aan de slag te gaan. Zo meten zij hun carbon footprint, zodat ze volgend jaar kunnen laten zien wat hun bijdrage is aan het verduurzamen van de zorg. Er loopt een pilot om de verspilling van het anesthesiegas (en broeikasgas) sevofluraan te verminderen. Daarnaast is er in de klinieken in Rijswijk en Naarden gestart met het recyclen van het verpakkingsmateriaal van steriele netten. Het verpakkingsmateriaal wordt gescheiden en verwerkt tot granulaatkorrels. Deze granulaatkorrels zijn grondstoffen voor nieuwe, duurzame producten. Het komend jaar worden deze projecten op alle vestigingen uitgerold en starten er meerdere Green Teams met nieuwe duurzame initiatieven binnen Bergman Clinics.

Samenwerkingsverband

De Green Deal 3.0 ‘Samen werken aan Duurzame Zorg’ is een samenwerking tussen de Rijksoverheid en vertegenwoordigende organisaties uit de zorg, zorgverzekeraars en banken, als vervolg op twee eerdere Green Deals. Bergman Clinics bundelt graag de krachten met deze partijen. Emile van Oorschot: ‘Het is belangrijk dat een landelijk initiatief door zoveel mogelijk instellingen gesteund wordt. Samen staan we sterker! Deelname aan de Green Deal biedt een mooie kans om ervaringen te delen met andere zorginstellingen en mogelijk nieuwe samenwerkingen op te zetten. Ook kunnen we op deze manier nog betere afspraken maken met leveranciers op het gebied van duurzaamheid.’

Vijf thema’s

Het akkoord bestaat uit vijf thema’s. Het eerste doel is meer inzet op gezondheidsbevordering van patiënten, cliënten en medewerkers in de zorg. Het tweede doel is het vergroten van de bewustwording en kennis over de impact van de zorg op het klimaat en milieu. Op het gebied van CO2-uitstoot wordt gestreefd naar 55% minder directe CO2-uitstoot in 2030 ten opzichte van 2018 en klimaatneutrale zorg in 2050. Met de deal wordt ook gewerkt aan 50% minder primair grondstoffengebruik in 2030 (ten opzichte van 2016) en maximaal circulaire zorg in 2050. Tot slot moet de deal bijdragen aan het verminderen van de milieubelasting van medicatie. Aan deze thema’s wordt in de periode 2023 tot en met 2026 gewerkt door alle ondertekende partijen.

Vestigingen
 
Alle behandelingen
 
Bergman Clinics

Let op: op dit moment hebben we te maken met een telefonische storing en zijn we niet goed bereikbaar. Per mail en chat zijn we wel bereikbaar. We werken hard aan een oplossing!