Huisartsen verwijzen 18% meer patiënten naar Bergman Clinics in de 1e vier maanden van 2023

7 jun. 2023

In de eerste vier maanden van het jaar hebben huisartsen 18% meer patiënten verwezen naar de focusklinieken van Bergman Clinics, laat Zorgdomein-verwijsdata zien. Dit komt neer op een toename van +/- 12.000 patiënten in vier maanden en een totaal van meer dan 76.000 patiënten in de periode januari tot en met april 2023.

De verwijzingen zijn vooral voor orthopedische zorg en oogzorg, met ook relatief sterke stijgingen in de vraag naar huidzorg, gynaecologische zorg, maag- en darmonderzoek en KNO-zorg. De toename bij de genoemde zorgprogramma’s overlapt sterk met de zorgprogramma’s waarvan de NZA in haar maandrapportages aangeeft dat de landelijke toegangstijden (te) lang zijn. Daarover leest u hier meer.

De ontwikkeling in verwijzingen past in de al langer zichtbare trend van verplaatsing van patiënten voor planbare medische zorg naar focusklinieken in het algemeen en Bergman Clinics in het bijzonder. Daarnaast is er vanaf januari een verdere versnelling zichtbaar die gedreven lijkt door het betere inzicht over toegangstijden voor patiënten, verwijzers en verzekeraars en mogelijk door aangescherpte profielen en aanbod vanuit ziekenhuizen op het gebied van planbare zorg in lijn met het IZa (Integraal Zorg Akkoord). Tenslotte draagt ook de actieve wachtlijst-bemiddeling door zorgverzekeraars bij.

Daarbij laat ook onderzoek onder huisartsen (MWM2 Q4 2022) het beeld zien dat huisartsen verwachten in de toekomst vaker naar focusklinieken te zullen verwijzen. (>80% van de huisartsen verwacht in 2025 20% vaker naar focusklinieken te zullen verwijzen).

Bijdrage aan toegankelijkheid planbare medische zorg

Ivo Buchholz, CMO Bergman Clinics: ‘Hoewel we niet helemaal verrast zijn door deze ontwikkeling, valt op dat de zorgvraagontwikkeling afgelopen maanden versnelt. We zijn blij als Bergman Clinics, met de inzet van onze efficiënte capaciteit op kwalitatieve en substantiële wijze bij te kunnen dragen aan de toegankelijkheid van de planbare medische zorg in Nederland, die momenteel met lange landelijke wachtlijsten fors onder druk staat.’

Bergman Clinics ziet het aantal verwijzingen al jaren autonoom met meer dan 10% per jaar stijgen. Voor 2023 verwacht Bergman Clinics op basis van de laatste ontwikkelingen een stijging van +/- 15% tot 20% naar een totaal van meer dan 240.000 verwijzingen op jaarbasis door meer dan 7.000 huisartsen. Daarmee staat Bergman Clinics in de landelijke top 10 van meest gekozen aanbieders voor medisch specialistische zorg op basis van aantal verwijzingen.

Vestigingen
 
Alle behandelingen
 
Bergman Clinics

Let op: op dit moment hebben we te maken met een telefonische storing en zijn we niet goed bereikbaar. Per mail en chat zijn we wel bereikbaar. We werken hard aan een oplossing!