Amsterdam UMC en Bergman Clinics bundelen krachten in het opleiden van operatieassistenten

15 jun. 2023

Amsterdam UMC en Bergman Clinics gaan samenwerken in het opleiden van operatieassistenten en hebben hiertoe op 7 juni 2023 een samenwerkingsovereenkomst ondertekend. Dit is een intensivering van de bestaande – reeds goedlopende – samenwerking tussen beide partijen met name op het gebied van zorgverlening. De samenwerking heeft tot doel om meer opleidingsplekken te creëren voor het opleiden van operatieassistenten zodat die zich kunnen ontwikkelen tot hooggekwalificeerde professionals.

De zorgsector in Nederland kampt al geruime tijd met een tekort aan gekwalificeerde operatieassistenten. Dit leidt tot uitdagingen in het beschikbaar houden van zorg en draagt bij aan het oplopen van wachtlijsten op de OK. Mark Kramer, RvB AMC: ‘Deze samenwerking is broodnodig en zal de kwaliteit en toegankelijkheid van de gezondheidszorg in Nederland ten goede komen.’

De eerste lichting aspirant-operatieassistenten zal in september 2023 starten met stages bij Bergman Clinics. Amsterdam UMC en Bergman Clinics hebben er alle vertrouwen in dat deze gezamenlijke inspanning zal bijdragen aan het verminderen van het tekort aan operatieassistenten en het waarborgen van de kwaliteit van de zorg.

Verdere intensivering samenwerking

Amsterdam UMC en Bergman Clinics hebben tevens de ambitie uitgesproken om de samenwerking verder te intensiveren, onder meer door samenwerking op het gebied van onderzoek.
Emile van Oorschot (CEO NL Bergman Clinics): ‘Dat zal bijdragen aan het integreren van de laatste wetenschappelijke inzichten aan de zorgpaden waar beide partijen op samenwerken. Daarmee kunnen zorgverleners evidence-based beslissingen nemen en zo werken aan meer doelmatigheid van de zorg en betere behandelresultaten voor de patiënt.’

Vestigingen
 
Alle behandelingen
 
Bergman Clinics

De wachttijd bij ons Contact & Service Center is momenteel langer dan je van ons gewend bent vanwege een systeemovergang. Voor het verzetten van een afspraak of het aanvragen van een herhaalrecept adviseren we je in te loggen via DigiD op mijnbergmanclinics.nl. We werken hard aan verbeteringen en danken je voor je begrip.