Patiëntenstop voor verzekerden Menzis en ENO tot eind december

18 sep. 2023

Bergman Clinics kan helaas op verzoek van verzekeraars, verzekerden met een natura-polis van zorgverzekeraars Menzis (gedeelte zorgprogramma’s, waaronder orthopedie) en ENO (alle zorgprogrammma’s met uitzondering van gynaecologische) niet langer in behandeling nemen vanaf medio september tot einde 2023.
Het betreft nieuwe patiënten, voor wie het zorgtraject nog niet is opgestart. Voor acute en chronische zorg geldt geen patiëntenstop.

Voor de verzekeraar Menzis betreft de patiëntenstop o.a. alle behandelingen van Bergman Clinics Bewegen, KNO, Huid & Vaten, Pijnbehandeling en Uiterlijk. Verzekerden van Menzis met een restitutiepolis kunnen dit jaar nog gewoon terecht bij Bergman Clinics. Dit geldt ook voor patiënten, verzekerd bij Menzis, die zijn verwezen voor behandelingen bij Bergman Clinics Ogen, Vrouw en Maag & Darm. Voor verzekeraar ENO betreft de tijdelijke stop alle zorgprogramma’s.
Als gevolg van de patiëntenstops kan Bergman Clinics verzekerden van deze verzekeraars, die door de huisarts worden verwezen tot eind december, pas vanaf januari 2024 inplannen. Deze verzekerden kunnen zich ook wenden tot de zorgbemiddelingsafdeling van hun eigen verzekeraar met het verzoek een alternatieve zorgaanbieder te vinden.

Deze patiëntenstops raken op weekbasis +/- 250 patiënten per week en daarmee in totaal +/- 3.000-3.500 tot einde jaar, met daarbinnen het grootste aandeel voor orthopedische zorg (knie- en heupvervangingen).
Reden voor deze tijdelijke patiëntenstop is dat huisartsen, in lijn met de trendlijn van afgelopen jaren, structureel meer verwijzen naar Bergman Clinics voor planbare medische zorg, onder meer vanwege de lange landelijke wachtlijsten (Monitor Toegankelijkheid van Zorg - Nederlandse Zorgautoriteit)  elders voor onder meer orthopedie, oogzorg, gynaecologische zorg en huidzorg. De betreffende verzekeraars, Menzis en ENO, hebben deze zorgvraag van hun verzekerden niet of slechts gedeeltelijk aanvullend ingekocht bij Bergman Clinics.

Vestigingen
 
Alle behandelingen
 
Bergman Clinics

De wachttijd bij ons Contact & Service Center is momenteel langer dan je van ons gewend bent vanwege een systeemovergang. Voor het verzetten van een afspraak of het aanvragen van een herhaalrecept adviseren we je in te loggen via DigiD op mijnbergmanclinics.nl. We werken hard aan verbeteringen en danken je voor je begrip.