Actuele informatie over borstimplantaten.

22 nov. 2019

In de media heb je recent veel berichten kunnen lezen over borstimplantaten en mogelijke risico’s voor je gezondheid. We begrijpen goed dat deze berichtgeving je bezorgd kan maken of dat je hierover vragen hebt, bijvoorbeeld hoe veilig borstprotheses zijn. Wij willen je hierbij zo goed en duidelijk mogelijk informeren over mogelijke gezondheidsrisico’s van siliconen borstimplantaten.

Naast een toelichting hebben we ook de belangrijkste vragen en antwoorden op een rijtje gezet. Mocht je behoefte hebben aan meer informatie of nog andere vragen hebben, neem dan contact met ons Contact & Service Center op via het nummer 088 9000 500.

Recentelijk is er veel berichtgeving in de media geweest rond siliconen borstimplantaten en de risico’s die het hebben van siliconen borstimplantaten met zich mee kunnen brengen. Er blijkt uit actueel onderzoek dat vrouwen met borstprothesen een verhoogde kans hebben op een zeldzame vorm van kanker. Het is een vorm van lymfeklierkanker (BIA-ALC), die ontstaat in het vocht of in het kapsel dat om de borstprothese heen ligt. De borst wordt hierdoor plotseling groter of er ontstaat een duidelijk voelbare zwelling / knobbel in de borst. BIA-ALCL is een andere vorm van kanker dan borstkanker.

Risico
De kans op het krijgen van deze vorm van lymfeklierkanker is klein, wel is deze in een borst met een borstprothese groter gebleken dan bij vrouwen zonder borstprothese(n).  Ook is het afhankelijk van de textuur van het implantaat, zo lijken minder ruwe of gladde borstimplantaten minder risico te geven dan getextueerde / ruwe borstimplantaten.

Tegen de tijd dat een vrouw met een borstprothese 50 jaar is geworden, is de kans dat zij deze ziekte heeft gekregen ongeveer 1 op de 35.000. Dat wordt 1 op 7.000 tegen de tijd dat zij 75 jaar is.
Het ministerie van VWS ziet momenteel geen aanleiding om drastische maatregelen te nemen, omdat  BIA-ALCL heel zeldzaam is en goed te behandelen. Bij tijdige diagnose is behandeling met volledige genezing mogelijk. Daarom is het belangrijk dat vrouwen die een borstimplantaat hebben, goed letten op symptomen die kunnen wijzen op kanker.

In Europa beoordelen officiële instanties onder toezicht van de Europese overheid of medische hulpmiddelen zoals borstprothesen voldoen aan de wettelijke eisen. De Nederlandse Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd draagt hieraan bij en keurt medische hulpmiddelen waaronder borstprothesen,  wanneer deze op de Nederlandse markt zijn. Op dit moment is de Inspectie van oordeel dat borstprothesen aan de gestelde wettelijke eisen voldoen en gebruikt mogen worden. Dit is gebaseerd op de verstrekte informatie van begin 2017. Mochten er veranderingen in standpunten en opvattingen aangaande borstimplantaten en het BIA-ALCL komen, dan informeren we onze cliënten, en maken we dit op onze website kenbaar.

Allergan
Eind 2018 zijn de borstimplantaten van Allergan met een ruw textuur (BioCel textuur) van de markt gehaald: er zijn aanwijzingen dat deze implantaten mogelijk de kans vergroten op het krijgen van BI-ALCL, maar wetenschappelijk staat dit (nog) niet vast.  Deze implantaten zijn ook meer gebruikt dan andere implantaten, waardoor er een vertekend beeld kan ontstaan over het risico ervan. Desalniettemin heeft de firma (Allergan) besloten deze texturering van de markt te halen.

Veel studies zijn er de afgelopen 10-tal jaren gedaan met Allergan implantaten, op basis hiervan werden ze gezien als kwalitatief hoogstaand met ook goedkeuring voor gebruik in America: [CvW1] oftewel FDA approved. Bergman Clinics heeft daarom in het verleden, op deze gronden en veel ander onderzoek, de keuze gemaakt dit implantaat te gebruiken. Na bekendmaking dat deze getextureerde (ruwe) borstimplantaten kunnen leiden tot het zeer zeldzame BIA-ALCL heeft Bergman Clinics besloten om per direct over te stappen naar een andere leverancier.

Bergman Clinics volgt altijd de richtlijnen van de RIVM. Het RIVM meldt dat voor deze implantaten geen actief verwijderingsadvies geldt.

Contact
Mocht u willen navragen welke protheses u heeft of andere vragen hebben, neemt u dan contact met ons Contact & Service Center op via het nummer 088 9000 500.

Vestigingen
 
Alle behandelingen
 
Bergman Clinics

Let op: op dit moment hebben we te maken met een telefonische storing en zijn we niet goed bereikbaar. Per mail en chat zijn we wel bereikbaar. We werken hard aan een oplossing!