Bergman Clinics levert 25.000 chirurgische maskers aan het Ministerie van VWS als onderdeel van bredere hulp-aanpak.

25 mrt. 2020

Bergman Clinics heeft dinsdag 24 maart 25.000 chirurgische maskers afgeleverd bij het depot van het Ministerie van Volksgezondheid als onderdeel van een breder pakket aan maatregelen gericht op het beperken van de impact van het Corona-virus.

Bergman Clinics heeft dinsdag 24 maart 25.000 chirurgische maskers afgeleverd bij het depot van het Ministerie van Volksgezondheid als onderdeel van een breder pakket aan maatregelen gericht op het beperken van de impact van het Corona-virus.

Deze maatregelen betreffen de onderstaande punten:

  • Niet-urgente behandelingen zijn stopgezet vanaf woensdag 18 maart tot en met 6 april.
  • Urgente behandelingen gaan wél door en onze focusklinieken blijven bereikbaar voor overleg met verwijzers en cliënten.

Daarnaast biedt Bergman Clinics, via landelijk gecoördineerde afstemming met het Ministerie van VWS en de ROAZ-structuren, hulp aan op drie vlakken: materialen, mensen en faciliteiten & apparatuur.

  • Materialen: Bergman Clinics heeft inzicht in haar beschikbare hoeveelheden van overige kritische medische materialen gedeeld met de coördinerende instanties en op aanvraag materialen aangeleverd, zoals bijvoorbeeld 1.000 isolatie-jassen.
  • Mensen: Bergman Clinics medewerkers dragen in deze tijd graag bij aan de zorg voor Corona-patiënten. Bergman Clinics faciliteert waar mogelijk de inzet van Bergman Clinics medewerkers bij andere zorginstellingen. Zo zijn er al medewerkers gestart in het Amphia Ziekenhuis in Breda en in het Ziekenhuis Gelderse Vallei in Ede.
  • Faciliteiten & apparatuur: Bergman Clinics heeft na het verzoek van het ministerie van VWS de inventarisatie gedeeld van de beschikbare beademingsapparatuur. Mocht deze nodig zijn, dan kunnen we deze brengen naar de plekken waar de urgentie het hoogste is. We houden hierbij wel rekening met de Bergman Clinics-spoedinfrastructuren die o.a. voor onze BMC | Bewegen - klinieken in Naarden en Rijswijk actief zijn.

Tenslotte zijn we ons ook aan het voorbereiden op de herstart van het leveren van niet-urgente, maar wel noodzakelijke zorg:

  • Momenteel worden alleen al voor de meer dan 50 focusklinieken van Bergman Clinics meer dan 3.000 van de 3.500 wekelijkse verwijzingen door huisartsen uitgesteld. Op basis van de nu aangekondigde duur van de overheidsmaatregelen tot 7 april komt dit neer op 10.000 tot 15.000 uitgestelde poli-afspraken en meer dan 5.000 uitgestelde behandelingen zoals staaroperaties, heup- en knie-vervangingen, darm-controles en huid(kanker)behandelingen. Naar verwachting zullen deze aantallen nog verder gaan oplopen.
  • Als Bergman Clinics zullen we ons tijdig moeten voorbereiden op het beschikbaar hebben van onze infrastructuur (mensen, materialen en faciliteiten) voor de te verwachten vraag naar het maken van een inhaalslag bij het leveren van deze uitgestelde, maar noodzakelijk medisch zorg.

 

Vestigingen
 
Alle behandelingen
 
Bergman Clinics

Let op: op dit moment hebben we te maken met een telefonische storing en zijn we niet goed bereikbaar. Per mail en chat zijn we wel bereikbaar. We werken hard aan een oplossing!