Huisartsen verwijzen in 2e kwartaal 30% meer patiënten naar Bergman Clinics

27 jul. 2021

Zorgdomein-verwijsdata laat zien dat huisartsen in het 2e kwartaal van 2021 meer dan 47.500 patiënten doorverwezen naar de focusklinieken van Bergman Clinics, een niet eerder gezien aantal. Dit is een stijging van 30% ten opzicht van 2019 (en 66% meer dan in 2020, maar in dat jaar was er in het 2e kwartaal een daling i.v.m. de afschaling van zorg door de uitbraak van de coronacrisis).

De groei in verwijzingen is in lijn met de lange termijn trend waarbij huisartsen na overleg met patiënten in het kader van ‘Juiste zorg op de juiste plek’ steeds vaker voor planbare medische zorg doorverwijzen naar supergespecialiseerde focusklinieken. Daarbij spelen de hoge kwaliteit van medische zorg, de persoonlijke patiënt-ervaring en relatief korte toegangstijden een rol. Ook speelt mee dat steeds beter bekend wordt dat patiënten zelf kunnen, mogen en willen kiezen naar welk zorgaanbieder ze gaan. Tenslotte is steeds beter bekend dat zorgverzekeraars medische zorg bij focusklinieken gewoon vergoeden vanuit het basispakket en wijzen zorgverzekeraars via hun zorgbemiddelings-afdelingen actief op de mogelijkheden bij focusklinieken.


De toenemende verplaatsing van zorgvraag naar focusklinieken is zichtbaar op alle focusgebieden van Bergman Clinics (Bewegen (orthopedie), Ogen, Huid &Vaten, Vrouw, Maag & Darm en KNO).


Gezien de nog relatief lage bekendheid van focusklinieken en het nog steeds geringe aandeel van focusklinieken in het totaal aantal van verwijzingen is het de verwachting dat deze trend zich de komende jaren zal voortzetten.

Vestigingen
 
Alle behandelingen
 
Bergman Clinics

Let op: op dit moment hebben we te maken met een telefonische storing en zijn we niet goed bereikbaar. Per mail en chat zijn we wel bereikbaar. We werken hard aan een oplossing!