Bergman Clinics draagt bij aan promotieonderzoek naar cliëntgerichte oogzorg

27 jun. 2023

Bergman Clinics heeft actief bijgedragen aan een promotieonderzoek van optometrist en epidemioloog Petra Rausch-Koster. Dit onderzoek moet uiteindelijk leiden tot meer cliëntgerichte oogzorg, waarvan niet alleen de cliënten maar de volledige gezondheidszorg kan profiteren.

Petra en andere onderzoekers van Low Vision Research Groep van het Amsterdam UMC ontwikkelden een computer-adaptieve PROM voor de oogaandoening maculaoedeem, veroorzaakt door onder andere maculadegeneratie. PROM staat voor Patient Reported Outcome Measure en is een vragenlijst die een cliënt vanuit het eigen perspectief invult.

Alleen relevante vragen

‘PROMs verbeteren de communicatie tussen specialist en cliënt en bevorderen het gezamenlijk beslissen,’ vertelt Petra. ‘Een nadeel is dat de vragenlijsten vaak redelijk lang zijn en regelmatig moeten worden ingevuld. Daardoor is het invullen vaak belastend en doet niet iedere cliënt dit. Met een computer-adaptieve PROM wordt dat ondervangen, doordat alleen de relevante vragen worden gesteld, op basis van een algoritme. Dat vergroot de kans dat cliënten de vragenlijst invullen. Daardoor krijgen we meer inzicht in de impact van macula-aandoeningen op het dagelijks leven van cliënten. Zo kunnen we de kwaliteit van leven beter meten en betere zorg leveren.’

Medewerking cliënten

Bergman Clinics leverde een belangrijke bijdrage aan het promotieonderzoek van Petra, die tot 1 juli 2023 ook onderdeel is van het Team Wetenschap & Innovatie binnen Bergman Clinics. Iedereen die meewerkte aan het onderzoek is of was cliënt bij Bergman Clinics. ‘Door die medewerking is mijn promotieonderzoek erg vlot verlopen. Ik had toegang tot een grote en relevante populatie. Ik ben Bergman Clinics dan ook zeer dankbaar voor deze medewerking,’ aldus Petra, die sinds 2018 werkt aan het onderzoek.

Match met visie Bergman Clinics

De bijdrage aan het promotieonderzoek van Petra past in de visie van Bergman Clinics. De organisatie ondersteunt of voert wetenschappelijk onderzoek uit dat:

  • de uitkomsten van zorg verbetert en/of;
  • de cliënt-ervaring verbetert en/of;
  • de veiligheid vergroot en risico’s minimaliseert en/of
  • de kosten helpt beheersen/verlagen.

Betere zorg en cliëntervaring

De zogeheten CAT-EyeQ-vragenlijst die Petra ontwikkelde, draagt bij aan meerdere van deze ambities. ‘Als we het cliëntperspectief systematisch meenemen in ons werk, kunnen we meer maatwerk en daardoor betere zorg leveren. Daarmee verbeteren we de cliënt-ervaring, zeker omdat het gaat om mensen met chronische aandoeningen die regelmatig zorg nodig hebben. Ook de professionals die ik heb geïnterviewd, erkennen de meerwaarde. Een goed ingevulde vragenlijst is een mooi vertrekpunt voor een gesprek. Het is voor artsen lastiger om die informatie te achterhalen in een gesprek, ook omdat niet alle cliënten alles (willen) vertellen.’

Meer informatie over het promotieonderzoek van Petra Rausch-Koster lees je hier. Op deze pagina zijn ook links te vinden naar andere wetenschappelijke publicaties over haar onderzoek.

Voorbeelden wetenschappelijk onderzoek

Bergman Clinics ondersteunde eerder onder meer een onderzoek naar de manier waarop knieoperaties met behulp van een nanoscoop uitgevoerd kunnen worden en welke voordelen dat oplevert. Daarnaast zijn we betrokken bij een studie waarbij wordt onderzocht of NB-UVB lichttherapie (kosten)effectief is bij patiënten met atopisch eczeem. Een mooi voorbeeld van een zorgevaluatiestudie waarbij academie, periferie en kliniek samenwerken, is het onderzoek naar verzakking bij vrouwen.

Vestigingen
 
Alle behandelingen
 
Bergman Clinics

Let op: op dit moment hebben we te maken met een telefonische storing en zijn we niet goed bereikbaar. Per mail en chat zijn we wel bereikbaar. We werken hard aan een oplossing!