Team

De afdeling Wetenschap & Innovatie ondersteunt en coördineert het wetenschappelijk onderzoek binnen de Bergman Clinics.


De afdeling valt onder de eindverantwoordelijkheid van Ivo Buchholz als Chief Medical Officer en wordt geleid door prof dr. Jan Paul Roovers. Zij worden verder geadviseerd door de wetenschappelijke adviesraad. Bij afdeling W&I zijn wetenschappelijk onderzoekers in dienst die gezamenlijk met de medisch specialisten nieuw onderzoek opzetten en publiceren en daarnaast advies geven aan de organisatie op het gebied van analyseren van uitkomsten. De adviseur W&I zorgt voor lokale toetsing van het wetenschappelijk onderzoek en bepaalt het beleid hierin. De clinical research coördinatoren zorgen voor de praktische uitvoering van de verschillende onderzoeken en zijn de directe contactpersonen voor de cliënt. Zij doen dit regionaal en divisie overstijgend.

U kunt contact met ons opnemen via wetenschapeninnovatie@bergmanclinics.nl.

Directeur Wetenschap en Innovatie

  • Dhr. Prof dr. J.P.W.R. Roovers

Wetenschappelijk onderzoekers/epidemiologen

  • Mw. Dr. P.M. van Kampen (manager W&I en onderzoeker divisie Bewegen)
  • Mw. Drs. P. Rausch (divisie Ogen)

Adviseur Wetenschap en Innovatie

  • Mw. Drs. L.E. Wiggers

Clinical research coördinatoren

  • Mw. Drs. L.E. Wiggers (regio Noord)
  • Mw. L. Broeder (regio West)
  • Dhr. Drs. D. Douven (regio Zuid)

Secretariële ondersteuning

  • Mw. R. Korlaar
Vestigingen
 
Alle behandelingen
 
Bergman Clinics

Let op: op dit moment hebben we te maken met een telefonische storing en zijn we niet goed bereikbaar. Per mail en chat zijn we wel bereikbaar. We werken hard aan een oplossing!