Bergman Clinics | Kwaliteitskompas: inzicht in uitkomsten, cliëntervaring en veiligheid

18 sep. 2023

Graag delen we de 2022 versie van ons Bergman Clinics | Kwaliteitskompas. Het transparant maken van onze kwaliteits-data past bij onze missie en visie. Het meten, interpreteren, leren en delen van de uitkomsten van de geboden zorg sluit aan bij ons streven de zorg elke dag een beetje beter te maken.

Het Kwaliteitskompas is opgebouwd uit 11 kwaliteitsrapportages. Deze rapportages zijn opgesteld per zorgprogramma en gaan dieper in op de ervaring van onze artsen en teams, de behandelresultaten, veiligheid en cliënttevredenheid.

Het Kwaliteitskompas en de onderliggende kwaliteitsrapportages dienen meerdere doelen. Allereerst zijn ze bestemd voor cliënten én verwijzers, om zich te verdiepen in de kwaliteit van zorg die Bergman Clinics levert. Dit komt in de praktijk de ‘shared decision making’ ten goede. Ten tweede dienen de rapportages om geïnteresseerden en stakeholders te informeren. Vanuit onze Value Based Healthcare (VBHC) principes willen we de kwaliteit van onze behandelingen inzichtelijk maken en afzetten tegen de kosten. Wij geloven dat goede kwaliteit tegen lagere kosten, uiteindelijk ons hele zorgsysteem betaalbaar kan houden. Tenslotte gebruiken we de verzamelde data, analyses en rapportages, intern om onze zorg continu te verbeteren en ons zelf scherp te houden voor de toekomst, zodat we elke dag de zorg beter kunnen maken.

Vestigingen
 
Alle behandelingen
 
Bergman Clinics

Let op: op dit moment hebben we te maken met een telefonische storing en zijn we niet goed bereikbaar. Per mail en chat zijn we wel bereikbaar. We werken hard aan een oplossing!