Veelgestelde vragen

Mag ik een kopie van een dossier van een familielid opvragen?

U mag alleen kopieën van een dossier van een ander ontvangen, indien:

  • U schriftelijk gemachtigd bent door de cliënt of een gerechtelijke vertegenwoordiger bent.
  • Het gaat om uw kind jonger dan 16 jaar (mits u het ouderlijk gezag heeft).
  • Minderjarigen van 12 tot 16 jaar kunnen ook zelf een verzoek tot inzage doen.

Kopieën uit medische dossiers van overleden cliënten worden niet verstrekt, tenzij:

  • Cliënt (bij leven) hiervoor iemand heeft gemachtigd.
  • Dit wordt vereist vanuit de wet
  • De rechter hier toestemming voor heeft gegeven.
  • De arts van oordeel is dat sprake is van een veronderstelde toestemming van de overledene
  • De arts na een belangenafweging zijn beroepsgeheim doorbreekt ten behoeve van het gerechtvaardigd belang van een ander (bijvoorbeeld in geval van een erfelijke ziekte).
Contact   opnemen
 
Bergman Clinics

Beste cliënten, i.v.m. de aangescherpte Corona-maatregelen worden van maandag 20 december t/m vrijdag 14 januari geen nieuwe afspraken voor injectable-behandelingen & huidtherapie ingepland.
Wanneer u al een afspraak hiervoor heeft in deze periode wordt u gebeld om deze in overleg te verplaatsen. De afspraken voor alle andere behandelingen gaan door. 

 

Bergman Clinics

Let op: op dit moment hebben we te maken met een telefonische storing en zijn we niet goed bereikbaar. We werken hard aan een oplossing!