Onze COVID-19 maatregelen Sluiten

Veelgestelde vragen

Mag ik een kopie van een dossier van een familielid opvragen?

U mag alleen kopieën van een dossier van een ander ontvangen, indien:

  • U schriftelijk gemachtigd bent door de cliënt of een gerechtelijke vertegenwoordiger bent.
  • Het gaat om uw kind jonger dan 16 jaar (mits u het ouderlijk gezag heeft).
  • Minderjarigen van 12 tot 16 jaar kunnen ook zelf een verzoek tot inzage doen.

Kopieën uit medische dossiers van overleden cliënten worden niet verstrekt, tenzij:

  • Cliënt (bij leven) hiervoor iemand heeft gemachtigd.
  • Dit wordt vereist vanuit de wet
  • De rechter hier toestemming voor heeft gegeven.
  • De arts van oordeel is dat sprake is van een veronderstelde toestemming van de overledene
  • De arts na een belangenafweging zijn beroepsgeheim doorbreekt ten behoeve van het gerechtvaardigd belang van een ander (bijvoorbeeld in geval van een erfelijke ziekte).
Contact opnemen
 
Bergman Clinics

 

 

Bergman Clinics

De vraag naar medische zorg bij Bergman Clinics stijgt de laatste maanden sterk en harder dan eerder voorzien. Daardoor kunnen telefonische wachttijden op sommige momenten langer zijn dan u van ons gewend bent.

Graag attenderen we u erop dat bellen vaak niet noodzakelijk is of niet de snelste manier om uw vraag beantwoord te krijgen. We helpen u graag ook op andere manieren. Bekijk de opties hier

Bent u onder behandeling bij Bergman Clinics en heeft u een spoedvraag, bijvoorbeeld over klachten na een ingreep dan kunt u contact opnemen via telefoonnummer 088 9000 567.

We doen ons uiterste best om u zo snel mogelijk te woord te staan.