Veelgestelde vragen

Mag ik een kopie van een dossier van een familielid opvragen?

U mag alleen kopieën van een dossier van een ander ontvangen, indien:

  • U schriftelijk gemachtigd bent door de cliënt of een gerechtelijke vertegenwoordiger bent.
  • Het gaat om uw kind jonger dan 16 jaar (mits u het ouderlijk gezag heeft).
  • Minderjarigen van 12 tot 16 jaar kunnen ook zelf een verzoek tot inzage doen.

Kopieën uit medische dossiers van overleden cliënten worden niet verstrekt, tenzij:

  • Cliënt (bij leven) hiervoor iemand heeft gemachtigd.
  • Dit wordt vereist vanuit de wet
  • De rechter hier toestemming voor heeft gegeven.
  • De arts van oordeel is dat sprake is van een veronderstelde toestemming van de overledene
  • De arts na een belangenafweging zijn beroepsgeheim doorbreekt ten behoeve van het gerechtvaardigd belang van een ander (bijvoorbeeld in geval van een erfelijke ziekte).
Contact   opnemen
 
Bergman Clinics

Let op: op dit moment hebben we te maken met een telefonische storing en zijn we niet goed bereikbaar. Per mail en chat zijn we wel bereikbaar. We werken hard aan een oplossing!