Onze COVID-19 maatregelen Sluiten

Veelgestelde vragen

Mag ik een kopie van een dossier van een familielid opvragen?

U mag alleen kopieën van een dossier van een ander ontvangen, indien:

  • U schriftelijk gemachtigd bent door de cliënt of een gerechtelijke vertegenwoordiger bent.
  • Het gaat om uw kind jonger dan 16 jaar (mits u het ouderlijk gezag heeft).
  • Minderjarigen van 12 tot 16 jaar kunnen ook zelf een verzoek tot inzage doen.

Kopieën uit medische dossiers van overleden cliënten worden niet verstrekt, tenzij:

  • Cliënt (bij leven) hiervoor iemand heeft gemachtigd.
  • Dit wordt vereist vanuit de wet
  • De rechter hier toestemming voor heeft gegeven.
  • De arts van oordeel is dat sprake is van een veronderstelde toestemming van de overledene
  • De arts na een belangenafweging zijn beroepsgeheim doorbreekt ten behoeve van het gerechtvaardigd belang van een ander (bijvoorbeeld in geval van een erfelijke ziekte).
Contact opnemen
 
Bergman Clinics

Op dit moment zijn maatregelen van kracht om het coronavirus in Nederland terug te dringen. Ook bij Bergman Clinics, Bey by Bergman Clinics en Memira hebben wij maatregelen getroffen. Hier leest u welke maatregelen dit zijn. 

 

 

Bergman Clinics

Momenteel ondervinden wij een technische storing waardoor het contact & service center onbereikbaar is. Excuses voor het ongemak.