E-mail disclaimer

Deze e-mail en de inhoud is vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n). Het is mogelijk dat tijdens het opstellen of het transport van dit bericht fouten zijn ontstaan zodat het bericht onjuist of onvolledig is overgekomen of verkeerd is geadresseerd. Hiervoor kan Bergman Clinics Holdco B.V. en/of een van haar dochtermaatschappijen geen aansprakelijkheid erkennen. Uitsluitend een document dat door een bevoegd persoon namens Bergman Clinics Holdco B.V. is ondertekend is bindend. Indien u niet de geadresseerde bent van deze e-mail verzoeken wij u dit direct door te geven aan de verzender door middel van een reply e-mail en de ontvangen e-mail uit uw systemen te verwijderen. Als u geen geadresseerde bent, is het niet toegestaan om kennis te nemen van de inhoud, deze te kopiëren, te verspreiden, bekend te maken aan derden noch anderszins te gebruiken.

The information contained in this e-mail is confidential and may be legally privileged. It is intended solely for the addressee. It is possible that during the making or transmission of this message errors have arisen, so that this message is improperly or incompletely dispatched or has wrongfully been addressed. In this case, Bergman Clinics Holdco B.V. and/or its affiliated companies cannot be held liable. Only a document which has been signed by an authorized person on behalf of Bergman Clinics Holdco B.V. is binding. If you are not the intended recipient, any disclosure, copying, distribution or any action taken or omitted to be taken in reliance on it, is prohibited and may be unlawful. Please notify us immediately if you have received it in error by reply e-mail and then delete this message from your system.


Vestigingen
 
Alle behandelingen
 
Bergman Clinics

De wachttijd bij ons Contact & Service Center is momenteel langer dan je van ons gewend bent vanwege een systeemovergang. Voor het verzetten van een afspraak of het aanvragen van een herhaalrecept adviseren we je in te loggen via DigiD op mijnbergmanclinics.nl. We werken hard aan verbeteringen en danken je voor je begrip.