Onze COVID-19 maatregelen Sluiten

Neusbloedingen

Behandelingstraject
3

Behandeling neusbloedingen

Behandeling door een kno-arts

De kno-arts zal eerst proberen het gemakkelijk bloedende, oppervlakkig liggende bloedvaatje te vinden. Naar aanleiding van dit onderzoek, dat pijnloos verloopt, wordt besloten hoe het bloedende vaatje het best kan worden behandeld. Deze behandeling kan soms kortdurend pijnlijk zijn. De neus wordt eerst goed schoongemaakt, daarna wordt gezorgd dat het slijmvlies slinkt en wordt het slijmvlies verdoofd.

De verdoving en het slinken van het neusslijmvlies

Van binnen is de neus gevoelig en soms nauw, zodat het slijmvlies van de neus eerst moet slinken en worden verdoofd. Dit wordt meestal gedaan met watjes, die zijn gedrenkt in een verdovende vloeistof en een slijmvlies slinkende vloeistof (xylometazoline). Het inbrengen van de watjes door de kno-arts doet geen pijn, maar kan een kriebelig, vreemd gevoel en een vieze smaak geven.


Al het slijmvlies dat met de verdovingsvloeistof in aanraking komt, raakt verdoofd. Soms loopt de verdovingsvloeistof via de neus in de keel, zodat ook de keel enigszins wordt verdoofd. U kunt in dat geval normaal slikken en ademen; de keel voelt alleen dik aan, maar is niet werkelijk gezwollen.
Vaak zijn ook de boventanden en het gehemelte een tijdje gevoelloos. Het ademen door de neus is soms dan even niet meer mogelijk. U bent dan aangewezen op mondademhaling.

De verdoving is na ongeveer 1 uur uitgewerkt. Tot die tijd moet u voorzichtig zijn met eten en drinken, omdat u zich gemakkelijk kunt verslikken.

Vormen van behandeling

Na een inwerkperiode van ongeveer 15 minuten, worden de watjes uit de verdoofde neus gehaald. Grondige inspectie (eventueel met een dun kijkbuisje) en behandeling kunnen nu pas goed plaatsvinden. Dit kan door dichtbranden of door middel van een neustampon (tamponneren) gebeuren.

Dichtbranden

Na verdoving van het slijmvlies kan met behulp van een klein ‘soldeerboutje’ een enkel bloedend bloedvaatje worden dichtgebrand (coaguleren). U moet uw hoofd hierbij heel stil houden.

 - Bewegen - neusbloedingen-2.jpg


U kunt na deze behandeling op eigen gelegenheid naar huis, maar u moet zich uiteraard wel houden aan de eerder genoemde adviezen en gedragsregels.

Mogelijk ervaart u na enige uren een branderig/prikkelend gevoel in de neus; hiertegen kunt u paracetamol innemen.
Bij jonge kinderen wordt vaak deze behandeling onder een kortdurende narcose uitgevoerd.

Tamponneren

Soms is het noodzakelijk om de bloeding te stoppen door het inbrengen van een zogenaamde neustampon, bijvoorbeeld wanneer de plaats van de bloeding niet exact is vast te stellen en dichtbranden dus niet mogelijk is. Dit heet het tamponneren van de neus en gebeurt heel voorzichtig en precies.

Een neustampon moet meestal door een (kno-)arts uit de neus worden verwijderd na 24-72 uur. Zolang de neustampon in de neus zit, kunt u niet door deze neusgang ademen. De hoofdpijn, die dan vrijwel altijd snel ontstaat, kunt u bestrijden met paracetamol.

 


Informatie aanvraag
 
Contact opnemen
 
Bergman Clinics

Op dit moment zijn maatregelen van kracht om het coronavirus in Nederland terug te dringen. Ook bij Bergman Clinics, Bey by Bergman Clinics en Memira hebben wij maatregelen getroffen. Hier leest u welke maatregelen dit zijn. 

 

 

Bergman Clinics

Momenteel ondervinden wij een technische storing waardoor het contact & service center onbereikbaar is. Excuses voor het ongemak.