submenu icoon
Bel voor informatie 088 9000 500 (lokaal tarief)
Verwijzers Mijn Bergman Clinics
Tekst a| A       Contrast +| --
GA TERUG
Kinderspreekuur
Oogziekenhuis Zonnestraal wordt Bergman Clinics | Ogen Oogziekenhuis Zonnestraal wordt Bergman Clinics | Ogen
-Vertrouwde artsen
-Vertrouwde locatie
-Vertrouwde kwaliteit
-Vertrouwde artsen -Vertrouwde locatie -Vertrouwde kwaliteit
Open Dag op zaterdag 21 september Open Dag op zaterdag 21 september
Kom naar de Open Dag Ooglaseren op zaterdag 21 september. Uiteraard kunt u ook bij ons terecht op weekdagen voor een gratis quicktest. Meld u hieronder aan of neem contact op via 088 - 9000 500.Kom naar de Open Dag Ooglaseren op zaterdag 21 september. Uiteraard kunt u ook bij ons terecht op weekdagen voor een gratis quicktest. Meld u hieronder aan of neem contact op via 088 - 9000 500.Meer weten
M. Koelewijn -62,
staar & vervanglens
M. Koelewijn -62, staar & vervanglens
"Beter zien betekent voor mij
onafhankelijkheid en vrijheid."
"Beter zien betekent voor mij onafhankelijkheid en vrijheid."Meer weten
Het zijn jouw ogen.. Het zijn jouw ogen..
Dus als je ze laat laseren,
dan echt niet zo maar ergens.
Dus als je ze laat laseren, dan echt niet zo maar ergens.Meer weten

Toon submenu

Kinderspreekuur

Bij een aantal Bergman Clinics | Ogen klinieken o.a.in Den Bosch, Ede, Veenendaal en Barneveld hebben wij een speciaal kinderspreekuur.

Het gezichtvermogen van een kind kan veranderen zonder dat het kind daar zelf over klaagt. Voor een kind is het lang niet altijd eenvoudig om klachten als branderige of jeukende ogen, vermoeid zijn na lezen of veel knipperen zelf te benoemen.

Deze problemen kunnen zich uiten als gedragsproblemen, zoals snel afgeleid of juist dromerig zijn, leerproblemen, zoals moeite bij (begrijpend) lezen, moeilijk herkennen van woorden en omdraaien van cijfers en letters (b en d, 81 en 18) of als lichamelijke ''problemen'', zoals fronsen bij het lezen of het hoofd schuinhouden bij televisie kijken.

Oogaandoeningen bij kinderen

De meeste kinderen bij Bergman Clinics | Ogen komen voor de behandeling van scheelzien (strabismus) of een lui oog (amblyopie). Deze twee aandoeningen hebben veel met elkaar te maken en lijken ook op elkaar. Hieronder leggen we uit wat het verschil tussen deze twee aandoeningen precies is.

Scheelzien
Als iemand scheel ziet werken de ogen niet goed samen. De oogspieren van het linker- en het rechteroog voeren niet dezelfde beweging uit. Hierdoor zijn de ogen niet op hetzelfde punt gericht. Deze aandoening ontstaat meestal op de kinderleeftijd. Scheelzien kan onder andere leiden tot een lui oog.

Download de brochure over 'Scheelzien'

Een lui oog

Een lui oog is een gezond oog dat slechter ziet dan het andere oog, ook met de juiste brilcorrectie. De hersenen gebruiken het beeld dat via dit oog naar binnen komt niet. De prikkel om scherp te zien verdwijnt: het oog wordt ‘lui’. Een lui oog ontstaat al in de vroege kinderjaren als het scherp zien nog in ontwikkeling is.

Download de 'Lui oog' brochure. 

Ogenspreekuur speciaal voor kinderen

We spreken kinderen aan in hun eigen taal en we luisteren naar hun verhalen en wensen. Ook vertellen we ze duidelijk en helder wat het behandelplan is. Zo weten ouders/verzorgers én kinderen goed waar ze aan toe zijn. Op deze pagina leest u meer over de meest voorkomende aandoeningen bij kinderen.

Het is goed om de ogen van uw kind jaarlijks te laten controleren op het kinderspreekuur. U kunt een afspraak maken voor het oogheelkundig kinderspreekuur met een verwijsbrief van uw huisarts, opticien of consultatiebureau-arts.

Als de kinderen de eerste keer komen worden ze meestal gedruppeld. Deze druppels geven een wazig zicht en een grote pupil. Bij zonnig weer een zonnebril meebrengen. Het onderzoek neemt totaal ongeveer 1 uur in beslag. Zo mogelijk worden de kinderen ook nog gezien door de oogarts.

Voor het maken van een afspraak neemt u contact met ons op via 088 9000 500.

Wat doet een orthoptist?

Een orthoptist is een paramedicus, die verantwoordelijk is voor een specifiek gedeelte van de oogheelkunde. Hij of zij onderzoekt de oogstand, de samenwerking tussen de ogen en de ontwikkeling van het zien. Orthoptie wil zeggen ‘recht kijken’.

Op het consultatiebureau worden de ogen van uw kind volgens een vast onderzoeksprogramma nagekeken. De arts stuurt het kind door naar de orthoptist bij Bergman Clinics als er wordt getwijfeld over de stand van de ogen of aan de kwaliteit van het zicht. Het woord ‘orthoptie’ betekent ‘recht kijken’. Een orthoptist houdt zich bezig met de oogstand en bestudeert de samenwerking tussen beide ogen. De orthoptist let in het onderzoek vooral op de volgende zaken:

  • Een goede gezichtsscherpte van het rechter- en linkeroog
  • Een rechte oogstand
  • Goede oogbewegingen
  • Een goede verwerking van de beelden van beide ogen, gestuurd vanuit de hersenen.

Als het onderzoek is afgerond bespreekt de orthoptist de uitkomsten met u en uw kind. Ook stelt de orthoptist een behandelplan op.

Na een uitgebreid onderzoek stelt de orthoptist een behandelplan op. Daarbij kun je denken aan een bril, afplakken, druppels, een prisma of oogspieroefeningen.

Risico's bij hoge myopie (-sterkte)

Een hoge myopie (min 6 of hoger) kan leiden tot verdunning van het netvlies. Het netvlies is onder andere de zenuwlaag aan de binnenkant van het oog. Op (hogere) volwassen leeftijd ontstaan vaker afwijkingen in het netvlies bij de hoge myopie, bijvoorbeeld een netvliesloslating of een bloeding in het netvlies. Door deze afwijkingen kan het zijn dat het oog slechtziend wordt op oudere leeftijd.

Wat kunnen u en uw kind zelf doen aan myopie?

U als ouder kunt zelf invloed uitoefenen op de achteruitgang van myopie van uw zoon of dochter. Als uw kind veel dichtbij kijkt en weinig buiten speelt, dan kan myopie sneller toenemen.

Oogartsen, orthoptisten en optometristen geven daarom een landelijk advies aan alle kinderen met myopie:

Minimaal 15 uur per week buitenactiviteiten (als het licht is):

  • 2 uur per dag en in het weekend langer. Het focussen op afstand én het zonlicht zorgen ervoor dat myopie minder snel toeneemt.

Lezen en nabij activiteiten (bijvoorbeeld boeken, tablet, telefoon, computer):

  • Maximaal 45 minuten aaneen (daarna pauze van minimaal 5 minuten)
  • De afstand tussen de ogen van uw kind en het boek, tablet, telefoon of dergelijke moet minimaal 30 cm zijn.

Behandeling met atropine

Naast het bovengenoemd advies is er een behandeling mogelijk om de toename van myopie te remmen. Als myopie bij uw kind jaarlijks fors toeneemt, komt uw kind in aanmerking voor Atropine oogdruppels. Door deze druppels wordt de groei van het oog geremd. Onder een forse toename van myopie wordt een achteruitgang van 1 punt of meer per jaar verstaan (bijvoorbeeld van -3 naar -4 in één jaar tijd).

Het doel van deze Atropine oogdruppels bij kinderen is het voorkomen van hoge myopie (min 6 of meer) of de brilsterkte zoveel mogelijk te beperken wanneer er sprake is van hoge myopie. Naast Atropinedruppels zijn er ook andere, niet medicamenteuze, behandelingen. Atropine oogdruppels vormen de meest effectieve behandeling tegen het toenemen van myopie. Het is niet mogelijk om de aanwezige myopie te verminderen of de toename van myopie helemaal te stoppen.

Atropine oogdruppels bestaan in verschillende percentages: 0.01%, 0.25%, 0.5% en 1%.

Meer weten over deze behandeling bij Bergman Clinics | Ogen? Neem dan contact op via 088 9000 500. Wilt u direct een afspraak maken? Dat kan met een verwijzing van uw huisarts.clienten
0

Aantal cliënten
2017


Thema: Aantal cliënten
 
DIT CIJFER GEEFT HET AANTAL CLIËNTEN  weer DAT BIJ BERGMAN CLINICS | OGEN IN 2017 ONDER BEHANDELING IS GEWEEST.

Het verlenen van kwalitatief hoogwaardige medische zorg vergt deskundigheid en specifieke ervaring. Het met grote regelmaat verrichten van deze specifieke handelingen vergroot de vaardigheid van de arts en het behandelend team.Domein: Ervaring arts en team


Het is voor Bergman Clinics heel belangrijk om aan de wensen en behoeften van onze cliënten te voldoen, tenzij deze strijdig zijn met professionele normen en/of richtlijnen.

Om inzichtelijk te maken hoe goed we daar in slagen, voeren we bijvoorbeeld bij alle cliënten een tevredenheidsonderzoek uit, registreren we eventuele klachten en bestuderen we reacties die binnen komen op zorgkaart Nederland.

operatie
0

Aantal operaties in 2017


Thema: Aantal operaties

DIT CIJFER GEEFT HET AANTAL INVASIEVE INGREPEN WEER DAT BIJ BERGMAN CLINICS | ogen IN 2017 HEEFT PLAATSGEVONDEN.

Definitie invasieve ingrepen:
Snijdende ingrepen, waaronder operaties, inspuitingen en refractiechirurgie.

Het verlenen van kwalitatief hoogwaardige medische zorg vergt deskundigheid en specifieke ervaring. Het met grote regelmaat verrichten van deze specifieke handelingen vergroot de vaardigheid van de arts en het behandelend team.Domein: Cliëntgerichtheid

Het is voor Bergman Clinics heel belangrijk om aan de wensen en behoeften van onze cliënten te voldoen, tenzij deze strijdig zijn met professionele normen en/of richtlijnen.

Om inzichtelijk te maken hoe goed we daar in slagen, voeren we bijvoorbeeld bij alle cliënten een tevredenheidsonderzoek uit, registreren we eventuele klachten en bestuderen we reacties die binnen komen op zorgkaart Nederland.


nps
0

Net Promotor Score (NPS)


Thema: Net promotor score


BERGMAN CLINICS SCOORT EEN NPS VAN 45
HET LANDELIJKE GEMIDDELDE VAN ZIEKENHUIZEN is 44

 

DE NPS WORDT GEZIEN ALS DE BELANGRIJKSTE UITKOMST BINNEN CLIËNTTEVREDENHEIDSONDERZOEKEN. HET BEANTWOORDT DE VRAAG IN WELKE MATE IEMAND ONZE KLINIEK AANBEVEELT AAN VRIENDEN/FAMILIE OF COLLEGA’S?

Het antwoord meet je op een schaal van 0 tot 10. Klanten die je graag aanbevelen scoren een 9 of 10. Cliënten die een 6 of lager scoren noemen we criticasters. Er tussenin zitten de passief tevredenen.

Het idee hierachter is dat cliënten die een 7 of 8 scoren Bergman Clinics niet zullen aanbevelen, passief zijn. Dat gebeurt pas bij een score van 9 of hoger. Cliënten die een 6 of lager scoren zullen Bergman Clinics negatief aanbevelen bij vrienden en familie.

Om de NPS score te berekenen wordt het percentage criticasters (0 t/m 6) van de promotors (9,10) afgetrokken. (NPS= % promotors- % detractors). De score kan lopen van -100 tot 100. In 2013 scoorden de Nederlandse ziekenhuizen gemiddeld 26 (FKG monitor 2013).

De gepresenteerde gegevens zijn op basis van het gemiddelde in 2017.Domein: Cliëntgerichtheid

Het is voor Bergman Clinics heel belangrijk om aan de wensen en behoeften van onze cliënten te voldoen, tenzij deze strijdig zijn met professionele normen en/of richtlijnen.

Om inzichtelijk te maken hoe goed we daar in slagen, voeren we bijvoorbeeld bij alle cliënten een tevredenheidsonderzoek uit, registreren we eventuele klachten en bestuderen we reacties die binnen komen op zorgkaart Nederland.

research
0

Tevredenheids-
onderzoek 2017

Bekijk de individuele metingen

research

Rapportcijfer voor informatie voorafgaand aan behandeling

8,1

Bekijk de details


Thema: Rapportcijfer voor de informatie voorafgaand aan behandeling

DIT CIJFER GEEFT DE TOTALE GEMIDDELDE SCORE VAN CLIËNTEN DIE IN 2017 DOOR BERGMAN CLINICS ZIJN BEHANDELD, TEN AANZIEN VAN INFORMATIE DIE ZE VOORAF AAN DE BEHANDELING HEBBEN GEKREGEN.

In ons cliënttevredenheidsonderzoek vragen we cliënten een aantal maanden nadat ze in onze kliniek zijn geweest om ons een rapportcijfer te geven op een schaal van 0 tot 10.

De gepresenteerde gegevens zijn op basis van het gemiddelde van 2017.

Domein: Cliëntgerichtheid


Het is voor Bergman Clinics heel belangrijk om aan de wensen en behoeften van onze cliënten te voldoen, tenzij deze strijdig zijn met professionele normen en/of richtlijnen.

Om inzichtelijk te maken hoe goed we daar in slagen, voeren we bijvoorbeeld bij alle cliënten een tevredenheidsonderzoek uit, registreren we eventuele klachten en bestuderen we reacties die binnen komen op zorgkaart Nederland.

research

Rapportcijfer voor bejegening door behandelaar

8,4

Bekijk de details


Thema: Rapportcijfer voor bejegening door behandelaar

DIT CIJFER GEEFT DE TOTALE GEMIDDELDE SCORE VAN CLIËNTEN DIE IN 2017 DOOR BERGMAN CLINICS ZIJN BEHANDELD TEN AANZIEN van de bejegening door de behandelaar.

In ons cliënttevredenheidsonderzoek vragen we cliënten een aantal maanden nadat ze in onze kliniek zijn geweest om ons een rapportcijfer te geven op een schaal van 0 tot 10.

De gepresenteerde gegevens zijn op basis van het gemiddelde van 2017.

Domein: Cliëntgerichtheid


Het is voor Bergman Clinics heel belangrijk om aan de wensen en behoeften van onze cliënten te voldoen, tenzij deze strijdig zijn met professionele normen en/of richtlijnen.

Om inzichtelijk te maken hoe goed we daar in slagen, voeren we bijvoorbeeld bij alle cliënten een tevredenheidsonderzoek uit, registreren we eventuele klachten en bestuderen we reacties die binnen komen op zorgkaart Nederland.


research

Rapportcijfer voor de behandeling

8,4

Bekijk de details


Thema: Rapportcijfer voor de behandeling

de gemiddelde score die cliënten die het afgelopen jaar zijn behandeld ons hebben gegeven ten aanzien van de behandeling.

In ons cliënttevredenheidsonderzoek vragen we cliënten een aantal maanden nadat ze in onze kliniek zijn geweest om ons een rapportcijfer te geven op een schaal van 0 tot 10.

De gepresenteerde gegevens zijn op basis van het gemiddelde van 2017.

Domein: Cliëntgerichtheid


Het is voor Bergman Clinics heel belangrijk om aan de wensen en behoeften van onze cliënten te voldoen, tenzij deze strijdig zijn met professionele normen en/of richtlijnen.

Om inzichtelijk te maken hoe goed we daar in slagen, voeren we bijvoorbeeld bij alle cliënten een tevredenheidsonderzoek uit, registreren we eventuele klachten en bestuderen we reacties die binnen komen op zorgkaart Nederland.

research

Rapportcijfer voor de gegeven nazorg

8,3

Bekijk de details


Thema: Rapportcijfer voor de gegeven nazorg

DIT CIJFER GEEFT DE TOTALE GEMIDDELDE SCORE VAN CLIËNTEN DIE IN 2017 DOOR BERGMAN CLINICS ZIJN BEHANDELD, TEN AANZIEN VAN DE nazorg

In ons cliënttevredenheidsonderzoek vragen we cliënten een aantal maanden nadat ze in onze kliniek zijn geweest om ons een rapportcijfer te geven op een schaal van 0 tot 10.

De gepresenteerde gegevens zijn op basis van het gemiddelde van 2017.

Domein: Cliëntgerichtheid


Het is voor Bergman Clinics heel belangrijk om aan de wensen en behoeften van onze cliënten te voldoen, tenzij deze strijdig zijn met professionele normen en/of richtlijnen.

Om inzichtelijk te maken hoe goed we daar in slagen, voeren we bijvoorbeeld bij alle cliënten een tevredenheidsonderzoek uit, registreren we eventuele klachten en bestuderen we reacties die binnen komen op zorgkaart Nederland.


research

Rapportcijfer voor de indruk van de kliniek

8,3

Bekijk de details


Thema: Rapportcijfer voor de indruk van de kliniek

DIT CIJFER GEEFT DE GEMIDDELDE SCORE VAN CLIËNTEN DIE IN 2016 DOOR BERGMAN CLINICS ZIJN BEHANDELD, TEN AANZIEN VAN DE INDRUK VAN DE KLINIEK.

In ons cliënttevredenheidsonderzoek vragen we cliënten een aantal maanden nadat ze in onze kliniek zijn geweest om ons een rapportcijfer te geven op een schaal van 0 tot 10.

De gepresenteerde gegevens zijn op basis van het gemiddelde van 2016.

Domein: Cliëntgerichtheid


Het is voor Bergman Clinics heel belangrijk om aan de wensen en behoeften van onze cliënten te voldoen, tenzij deze strijdig zijn met professionele normen en/of richtlijnen.

Om inzichtelijk te maken hoe goed we daar in slagen, voeren we bijvoorbeeld bij alle cliënten een tevredenheidsonderzoek uit, registreren we eventuele klachten en bestuderen we reacties die binnen komen op zorgkaart Nederland.

Thema: Totaal rapportcijfer

Hier wordt de totale gemiddelde score beschreven die cliënten, die het afgelopen jaar zijn behandeld, ons hebben gegeven.

In ons cliënttevredenheidsonderzoek vragen we cliënten een aantal maanden nadat ze in onze kliniek zijn geweest om ons een rapportcijfer te geven op een schaal van 0 tot 10.

De gepresenteerde gegevens zijn op basis van het gemiddelde van 2017.Domein: Cliëntgerichtheid


Het is voor Bergman Clinics heel belangrijk om aan de wensen en behoeften van onze cliënten te voldoen, tenzij deze strijdig zijn met professionele normen en/of richtlijnen.

Om inzichtelijk te maken hoe goed we daar in slagen, voeren we bijvoorbeeld bij alle cliënten een tevredenheidsonderzoek uit, registreren we eventuele klachten en bestuderen we reacties die binnen komen op zorgkaart Nederland.

rapport
0
Kwaliteits-
rapportages

Bel ons!
Bel voor informatie   088 9000 500
Wij bellen u

Vul onderstaand formulier in en u wordt zo spoedig mogelijk terug gebeld.

Niet alle velden zijn (juist) ingevuld:

Bedankt voor uw terugbelverzoek.
Wij nemen zo spoedig mogelijk telefonisch contact met u op.

Maak een afspraak

Vul onderstaand formulier in op een afspraak in te plannen bij Bergman Clinics.

Niet alle velden zijn (juist) ingevuld:

Naam:
E-mailadres:
Telefoonnummer:
Locatie:

Bedankt voor uw verzoek om een afspraak te maken.
Wij nemen zo spoedig mogelijk telefonisch contact met u op.