Midcarpale instabiliteit

Behandelingstraject
3

De behandeling

De mogelijkheden om een midcarpale instabiliteit chirurgisch te behandelen zijn uiterst beperkt. Vaak zijn ze experimenteel van aard, bijvoorbeeld een spier- of peestranspositie. Anderzijds kan een chirurgische methode behoorlijk functie beperkend zijn, zoals bij het gedeeltelijk vastzetten van de pols en dus alleen in ernstige gevallen van toepassing. De behandeling is daarom bij voorkeur niet chirurgisch, maar bestaat uit therapie.

Veel patiënten met midcarpale instabiliteit hebben in het dagelijks leven al, zonder het te weten, een verhoogde rusttonus (spanning) van de spieren van de onderarm. Door het ontstaan van de klachten zijn ze deze hoge spierspanning kwijtgeraakt. Doel van de therapie is om dit weer te herstellen.

De behandeling door een handtherapeut kan bestaan uit:

1. Adviezen en instructie

Door het aanpassen van de werksituatie en de levensstijl dient overbelasting te worden voorkomen. Met name bij zwaardere werkzaamheden kun je je pols het beste in een ‘rechte positie’ houden. Dit houdt in dat het middenhandsbeentje van de middelvinger in het verlengde van de onderarm staat.

2. Oefentherapie

Bij een cliënt met midcarpale instabiliteit kunnen de te slappe polsbanden niet getraind worden. De stabiliteit is alleen te verbeteren door het versterken van de spieren in de onderarm (het spierkorset) en door het verbeteren van de aansturing (coördinatie) van de aangedane pols/hand. Ondanks de pijnklachten moet gestart worden met oefentherapie. Natuurlijk worden de oefeningen zoveel mogelijk binnen de pijngrens uitgevoerd. Tijdens de totale behandeling voert de handtherapeut de belasting op en bouwt de oefeningen steeds verder uit. De therapeut zal met name de sterke polsstrekker aan de pinkzijde (extensor carpi ulnaris) gaan trainen.

3. Spalk- of brace-therapie

Het kan zinvol zijn de betreffende pols bij belastende werkzaamheden te ondersteunen met een spalk of een brace. Dit dient echter altijd samen te gaan met een duidelijk advies ten aanzien van het soort werkzaamheden en de duur dat de brace gedragen wordt. Overmatig gebruik van een spalk of brace moet beperkt worden, om zwakte van het spierkorset te voorkomen. Een brace die speciaal bedoeld is voor midcarpale instabiliteit is de zogenaamde spiraalspalk, maar vaak vinden patiënten een simpele, korte polsbrace prettiger. De spalk/brace moet natuurlijk ook geschikt zijn voor de betreffende werkzaamheden (nat/droog? zwaar? vies?), dus komt er vaak maatwerk aan te pas. De handtherapeut zal de mogelijkheden met je bespreken.

 - Bewegen - midcarpaleinstabiliteit-spalktherapie-lichtman.jpg

 


Informatie aanvragen
 
Contact   opnemen
 
Bergman Clinics

Let op: op dit moment hebben we te maken met een telefonische storing en zijn we niet goed bereikbaar. Per mail en chat zijn we wel bereikbaar. We werken hard aan een oplossing! Onze excuses voor het ongemak.