Heb jij last van een piep in je oor?

Iedereen heeft er weleens mee te maken gehad: een piep of ruis in de oren. Er gaat zelfs een gezegde rond ‘Hee, een piepje in m’n oor, er wordt over mij gekletst!’. Dit is natuurlijk flauwekul, bijgeloof. Maar een pieptoon in het oor die ook weer verdwijnt is niet iets om je erg druk over te maken. Oorsuizen wordt ook wel tinnitus genoemd. Het kan een piep of suis zijn, maar ook krekelgeluiden, het geluid van machines of het testbeeld van een oude televisie. Alle geluiden die je hoort en die niet in de omgeving aanwezig zijn, noemen wij tinnitus of oorsuizen.


De precieze oorzaak valt vaak niet te achterhalen. Tinnitus kan het gevolg zijn van langdurige blootstelling aan (te veel) lawaai, maar ook van afwijkingen aan het gehoororgaan, de hersenen of het kaakgewricht. Daarnaast komt het voor als bijverschijnsel van andere aandoeningen of ontstaat het als bijwerking van bepaalde medicijnen. Stress kan hierbij ook een rol spelen.

Impact van tinnitus

Tinnitus kan een enorme impact hebben op je leven. Je studie en/of werk kunnen hieronder lijden. Daarnaast kan je meer moeite hebben met het oppakken van je normale sociale leven. De toon blijf je voortdurend horen en zorgt voor concentratieproblemen, stress en zelfs slapeloosheid. Gelukkig weten we dat een groot deel van de mensen uiteindelijk met de tinnitus leert omgaan en weer goed kan functioneren.

Wat kan je er tegen doen?

Er is meestal geen behandeling die oorsuizen geneest, maar er zijn wel een aantal mogelijkheden die sommige mensen verlichting kan bieden.

  • Bij slechthorendheid kan een hoortoestel helpen. Wanneer je geluiden uit de omgeving beter hoort, overstemmen deze het oorsuizen. Het tinnitus wordt als het ware teruggedrongen. De effectiviteit hangt af van de mate van het gehoorverlies en de aard en ernst van de tinnitus.
  • Er bestaan ook apparaten voor op het oor tegen oorsuizen. Deze worden tinnitusmaskeerders genoemd. Ze produceren een ruis welke het oorsuizen kan overstemmen. De gebruiker kan zelf het volume van de ruis instellen.
  • Zoek afleiding en ontspanning. Uit ervaring weten we dat stress en spanningen de klachten kunnen doen verergeren.
  • Mensen die veel last hebben van tinnitus kunnen voor begeleiding worden verwezen naar het Audiologisch Centrum voor tinnitusrevalidatie. Dit is gericht op het leren omgaan met tinnitus.

Sommige mensen kunnen ten gevolge van de tinnitus zelfs een periode angstige of depressieve gevoelens ervaren. Medicijnen kunnen soms helpen om deze gevoelens onder controle te krijgen. Het zal niet de tinnitus wegnemen maar kan wel verlichting geven in de last die men hiervan ondervindt. Neem hiertoe zo nodig contact op met uw huisarts.

Vermijd te harde geluiden, dit kan de tinnitus negatief beïnvloeden. Bij een audicien kunt u zo nodig adequate oordoppen laten aanmeten ter gehoorbescherming voor situaties met overmatige lawaaiblootstelling.

Hoe om te gaan met oorsuizen?

Soms gaat het oorsuizen vanzelf over. Als het blijft, leren veel mensen op den duur met het oorsuizen leven. Ze ervaren het geluid met de tijd als minder hinderlijk. Je zal zelf ontdekken in welke omstandigheden je minder last hebt van oorsuizen. Wanneer het oorsuizen niet weggaat of het geluid overheerst, is het goed om dit met de huisarts te bespreken, deze kan u zo nodig doorsturen naar een KNO-arts.


Bekijk onze behandelingen per zorgprogramma

Vragen

Hoe is het geregeld met de vergoeding / verzekering?

Voor meer informatie, bezoek de pagina Vergoeding & Verzekering.

Welke kwaliteit wordt er bij Bergman Clinics geboden?

We bieden medische zorg van de hoogste kwaliteit. Hierbij staan 4 waarden centraal:
  • Resultaat van de behandeling
  • Veiligheid
  • Cliëntgerichtheid
  • Ervaring team
Lees meer over de kwaliteit bij Bergman Clinics. Daarnaast zijn we ZKN gecertificeerd.
Vestigingen
 
Alle behandelingen
 
Bergman Clinics

Let op: op dit moment hebben we te maken met een telefonische storing en zijn we niet goed bereikbaar. Per mail en chat zijn we wel bereikbaar. We werken hard aan een oplossing!