Onze COVID-19 maatregelen Sluiten

Evenwichtstoornissen

Behandelingstraject
4

Behandeling evenwichtsstoornissen

Mogelijke behandelingen

De behandeling die gekozen wordt om van uw duizeligheid en/of evenwichtsklachten af te komen, hangt af van de diagnose die wordt gesteld. Grofweg zijn de volgende behandelingen mogelijk:

Medicijnen

Bij een acute aanval van draaiduizeligheid kunnen de duizeligheidsklachten en misselijkheid worden bestreden met medicijnen. Bij sommige aandoeningen (zoals de ziekte van Ménière en migraine) is onderhoudsmedicatie zinvol, met als doel nieuwe aanvallen te voorkomen.
Of onderhoudsmedicatie wordt voorgeschreven hangt vooral af van de frequentie waarmee de duizeligheidsaanvallen optreden. Het effect van medicatie is doorgaans beperkt.

Repositiemanoeuvres (de Epley manoeuvre)

BPPD (zie kopje ‘Oorzaken en soorten duizeligheid’) kan goed worden behandeld met manoeuvres waarbij de losliggende ‘steentjes’ worden ‘gereponeerd’ (teruggebracht) naar de plek in het evenwichtsorgaan waar ze oorspronkelijk vandaan komen. De repositiemanoeuvres worden uitgevoerd door een gespecialiseerde fysiotherapeut.

Vestibulaire revalidatie

Bij balans- en evenwichtsklachten die het gevolg zijn van beschadiging van het evenwichtsorgaan kan vestibulaire revalidatie mechanismen bevorderen die de schade compenseren. Vestibulaire revalidatie wordt uitgevoerd door een gespecialiseerde fysiotherapeut.

Vragen

Wat zijn de toegangstijden van deze behandeling?

Wilt u weten hoe snel u terecht kunt voor uw specifieke behandeling bij Bergman Clinics? Bekijk dan nu de actuele toegangstijden.

Waar kan ik ervaringen van cliënten zien of mijn ervaring delen?

Voor meer informatie, bezoek de pagina ervaringen of bekijk onze cliëntwaarderingen op Zorgkaart Nederland. U kunt ook uw ervaring delen op Zorgkaart Nederland.

Welke kwaliteit wordt er bij Bergman Clinics geboden?

We bieden medische zorg van de hoogste kwaliteit. Hierbij staan 4 waarden centraal:
  • Resultaat van de behandeling
  • Veiligheid
  • Cliëntgerichtheid
  • Ervaring team
Lees meer over de kwaliteit bij Bergman Clinics. Daarnaast zijn we ZKN gecertificeerd.

Hoe is het geregeld met de vergoeding / verzekering?

Voor meer informatie, bezoek de pagina Vergoeding & Verzekering.

Informatie aanvraag
 
Contact opnemen
 
Bergman Clinics

Op dit moment zijn maatregelen van kracht om het coronavirus in Nederland terug te dringen. Ook bij Bergman Clinics, Bey by Bergman Clinics en Memira hebben wij maatregelen getroffen. Hier leest u welke maatregelen dit zijn. 

 

 

Bergman Clinics

Momenteel ondervinden wij een technische storing waardoor het contact & service center onbereikbaar is. Excuses voor het ongemak.