Abnormaal bloedverlies

Behandelingstraject
3

Onderzoek & diagnose abnormaal bloedverlies

Onderzoek myomen

Na een zorgvuldig vraaggesprek waarbij de gynaecoloog zal informeren naar uw klachten, maar ook vragen zal stellen over uw voorgeschiedenis (operaties, bevallingen), uw familie en uw algemene gezondheid, zal de arts u lichamelijk onderzoeken. Als er bij u mogelijk sprake is van myomen, zal de arts eerst het normale gynaecologische onderzoek doen. Tijdens dit onderzoek zit u in een zogenaamde gynaecologische stoel, met uw benen in steunen. Het onderzoek wordt verricht door de gynaecoloog, eventueel samen met de consulent.

De gynaecoloog gebruikt een speculum, de ‘eendenbek’, om uw baarmoedermond te kunnen bekijken. Soms is de plaats van de baarmoedermond veranderd door een myoom. Door middel van vaginaal toucher (inwendig onderzoek met twee vingers) onderzoekt de gynaecoloog de grootte van uw baarmoeder. Het is mogelijk dat uw baarmoeder vergroot is en een onregelmatig  buitenoppervlak heeft. In extreme gevallen is het mogelijk de baarmoeder met myomen door de buikwand heen te voelen. Dit kunt u zelf ook voelen, vooral als u al het idee hebt dat uw buik dikker is geworden.

Naast dit gynaecologisch onderzoek kan het noodzakelijk zijn, een aantal vervolgonderzoeken uit te voeren.

Bloedonderzoek
Als u vanwege de myomen veel bloed verliest tijdens uw menstruatie, is het mogelijk dat u bloedarmoede hebt. Het hemoglobinegehalte (Hb) van uw bloed dat de hoeveelheid ijzer weergeeft, is dan te laag. De arts controleert daarom het ijzergehalte van uw bloed door bloed bij u af te laten nemen.

Echoscopisch onderzoek
De plaats en de grootte van de myomen kan de arts onderzoeken door middel van echoscopie. Hiermee is het mogelijk myomen te zien, met een grootte vanaf een halve centimeter. Een echoscoop maakt gebruik van hoogfrequente geluidsgolven. Dit onderzoek kan bij een volle blaas uitwendig plaatsvinden via de buikwand, en bij een lege blaas inwendig, via de schede. Op een beeldscherm kan de arts de myomen bekijken en opmeten.

Watercontrastechoscopie (waterecho)
Als er onduidelijkheid is over de precieze locatie van een myoom kan de arts een waterecho van uw buik maken. Bij dit onderzoek komt er via een klein slangetje een beetje water in uw baarmoeder. Via de echoscoop kleurt dit water zwart op het beeldscherm, waardoor de gynaecoloog eventuele uitpuilende myomen kan zien.

Hysteroscopie
Hysteroscopie betekent: kijken in de baarmoeder. De arts brengt een hysteroscoop, een dunne holle buis met daarop de camera, via de vagina in de baarmoeder. De beelden die de camera vastlegt, ziet de gynaecoloog op een beeldscherm. Op die manier onderzoekt de arts of er in het baarmoederhalskanaal en aan de binnenkant van de baarmoeder myomen aanwezig zijn. Dit type onderzoek is nodig als de gynaecoloog bij u een geheel of gedeeltelijk in de baarmoederholte gelegen myoom vermoedt.

Na het onderzoek zal de gynaecoloog de uitslag en het behandelplan met u bespreken. Afhankelijk van de diagnose zult u bij Bergman Clinics worden behandeld of worden verwezen naar een van onze academische partners, het UMC Utrecht of het Amsterdam UMC. Er zijn speciale afspraken gemaakt die het mogelijk maken dat u ook daar snel terecht kunt. Uw behandelend arts gaat, zo mogelijk, met u mee en blijft betrokken bij uw verdere behandeling.

Meer informatie:
- behandeling Myomen


Onderzoek afwijkingen aan het baarmoederslijmvlies

Om na te gaan wat de oorzaak van uw abnormaal bloedverlies is, zal de gynaecoloog tijdens een zorgvuldig vraaggesprek informeren naar uw klachten, uw medische voorgeschiedenis (operaties, bevallingen), uw familie en uw algemene gezondheid. Daarna zal de arts u lichamelijk onderzoeken en begint met het gynaecologisch onderzoek. Tijdens dit onderzoek zit u in een zogenaamde gynaecologische stoel met uw benen in steunen. Het onderzoek doet de  gynaecoloog, eventueel samen met de consulent.
Door middel van vaginaal toucher onderzoekt de gynaecoloog de grootte van uw baarmoeder. Het vaginaal toucher is een onderzoek waarbij de gynaecoloog met 2 vingers via uw vagina uw baarmoeder voelt en met de andere hand uw buik. Op die manier is het mogelijk afwijkingen aan uw baarmoeder of eileiders te voelen. Vervolgens gebruikt de gynaecoloog een speculum, de ‘eendenbek’, om uw baarmoedermond te kunnen bekijken.

Naast dit gynaecologisch onderzoek kan het noodzakelijk zijn, een aantal vervolgonderzoeken uit te voeren.

Bloedonderzoek
Als u veel bloed verliest, is het mogelijk dat u bloedarmoede hebt. Het hemoglobinegehalte (Hb) van uw bloed dat de hoeveelheid ijzer weergeeft, is dan te laag. De arts controleert daarom het ijzergehalte van uw bloed door bloed bij u af te nemen. Ook is het mogelijk dat er sprake is van een gestoorde bloedstolling. De arts zal ook bloed bij u afnemen om dit te controleren.

Echoscopisch onderzoek
De gynaecoloog kan uw baarmoeder ook onderzoeken met behulp van echoscopie. Met deze techniek kan de arts de binnenkant van uw baarmoeder bekijken op afwijkingen. Een echoscoop maakt gebruik van hoogfrequente geluidsgolven. Dit onderzoek kan bij een volle blaas uitwendig plaatsvinden via de buikwand, en bij een lege blaas inwendig, via de schede. Op een beeldscherm wordt de binnenkant van de baarmoeder zichtbaar en daarop kan de arts nagaan of er  afwijkingen zijn, zoals myomen (vleesbomen) of verkalking of afsterving van baarmoederweefsel.

Watercontrastechoscopie (waterecho)
Als er onduidelijkheid is over eventuele afwijkingen aan uw baarmoeder kan de arts een waterecho van uw buik maken. Bij dit onderzoek komt er via een klein slangetje een beetje water in uw baarmoeder. Via de echoscoop kleurt dit water zwart op het beeldscherm, waardoor de gynaecoloog eventuele afwijkingen zoals myomen (vleesbomen) kan zien.

Hysteroscopie
Hysteroscopie betekent: kijken in de baarmoeder. Bij dit onderzoek kijkt de gynaecoloog met een camera in de baarmoeder. De arts brengt een hysteroscoop, een dunne holle buis met daarop de camera, via de vagina in de baarmoeder. De beelden die de camera vastlegt, verschijnen op een beeldscherm. Aan de hand van die beelden onderzoekt de arts of er in het baarmoederhalskanaal en aan de binnenkant van de baarmoeder, afwijkingen zijn.

Na het onderzoek zal de gynaecoloog de uitslag en het behandelplan met u bespreken. Afhankelijk van de diagnose zult u bij Bergman Clinics worden behandeld of worden verwezen naar een van onze academische partners, het UMC Utrecht of het Amsterdam UMC. Er zijn speciale afspraken gemaakt die het mogelijk maken dat u ook daar snel terecht kunt. Uw arts gaat dan met u mee en blijft daar betrokken bij uw verdere behandeling.

Meer informatie:
- behandeling afwijking aan het baarmoederslijmvlies

Vragen

Wat zijn de toegangstijden van deze behandeling?

Wilt u weten hoe snel u terecht kunt voor uw specifieke behandeling bij Bergman Clinics? Bekijk dan nu de actuele toegangstijden.

Hoe is het geregeld met de vergoeding / verzekering?

Voor meer informatie, bezoek de pagina Vergoeding & Verzekering.

Waar kan ik ervaringen van cliënten zien of mijn ervaring delen?

Voor meer informatie, bekijk onze cliëntwaarderingen op Zorgkaart Nederland. U kunt ook uw ervaring delen op Zorgkaart Nederland.

Welke kwaliteit wordt er bij Bergman Clinics geboden?

We bieden medische zorg van de hoogste kwaliteit. Hierbij staan 4 waarden centraal:
  • Resultaat van de behandeling
  • Veiligheid
  • Cliëntgerichtheid
  • Ervaring team
Lees meer over de kwaliteit bij Bergman Clinics. Daarnaast zijn we ZKN gecertificeerd.

Informatie aanvragen
 
Contact   opnemen
 
Bergman Clinics

De wachttijd bij ons Contact & Service Center is momenteel langer dan je van ons gewend bent vanwege een systeemovergang. Voor het verzetten van een afspraak of het aanvragen van een herhaalrecept adviseren we je in te loggen via DigiD op mijnbergmanclinics.nl. We werken hard aan verbeteringen en danken je voor je begrip.