Heeft u vragen? Bel het directe telefoonnummer 088 9000 599

Samen de medische zorg beter maken..

Verwijzen

Tekst a|A     Contrast +|--

(semi) spoed

Als u met (semi) spoed overleg wenst of wilt verwijzen, neem dan contact op met Bergman Clinics via de centrale spoedlijn voor verwijzers 088 9000 599. U wordt dan doorverbonden met de dienstdoende arts van het specialisme.

Reguliere verwijzingen

Om afspraken zo efficiënt mogelijk te plannen, willen wij u verzoeken om voor reguliere verwijzingen naar onze vestigingen de verwijsbrief digitaal te verzenden via ZorgDomein. Wij nemen dan contact met uw patiënt op voor het maken van een afspraak.

Voorwaarden van een geldige verwijzing

De verwijzing is voorzien van:

 • De naam, adres, woonplaats en geboortedatum van de cliënt;
 • Naam, adres, woonplaats, functie en kenmerk (AGB-code) van u als verwijzer;
 • De beschrijving van de klacht waarvoor de cliënt wordt verwezen;
 • Een datum die ligt op of voor de datum van het eerste consult.

Intercollegiaal overleg of advies

Voor intercollegiaal overleg of advies kunt u direct contact opnemen met uw vaste contactpersoon of de dienstdoende arts van het specialisme. 

 Verwijsbeleid 2020, voor extramurale optometristen

Zorgverzekeraars die het verwijzen door een 'extramurale optometrist met AGBcode naar een oogarts’ toestaan:
• Zorg &Zekerheid en AZvZ
• Zilveren Kruis: C4me, IK! Zorgverzekering, Goed in zorg, Avéro, You Care nu, ZieZo, FBTO, Interpolis, Zilveren Kruis, Pro-life, XHI (Expat Health Insurance), de Friesland en Kiemer
• VGZ: VGZ, Bewuzt, Blue, IZZ, MJVP, UMC, NV VGZ Cares (Goudse), United consumers, Univé, Univé militair (SZVK), Unive Zekur Zorgvrij, Zorgnaam Verzekerd en Unive Zekur gewoon
• Menzis: Anderzorg, Menzis, HEMA polis en PMA verzekering
• CZ: CZ direct, Nationale Nederlanden Ohra en PZP politie
• Caresq (IptiQ): Besured, National Academic en Promovendum
• ONVZ, PNO, VVAA,
• ASR: Amersfoortse, Ditzo

Zorgverzekeraars die NIET toestaan dat een ‘extramurale optometrist met AGBcode’ naar een oogarts verwijst:
• ENO, Salland Zorgverzekering, Salland ZorgDirect, Holland zorg.
• DSW: Stad Holland, In Twente

Uitzondering:
Extramurale optometristen die deelnemen (via OogZorgPraktijken) aan de pilot in de regio Ede met het HAGV, mogen  niet verwijzen van: DSW: Stad Holland, In Twente

 

MRSA

Naar de klinieken kunnen alleen patiënten uit risicocategorie 4 (zie overzicht hieronder) verwezen worden of patiënten met een negatieve MRSA test. Bij patiënten die tot risicogroep 1,2 of 3 behoren moeten eerst kweken worden afgenomen en indien nodig moet er een behandeling gestart worden. Pas na negatieve kweken of bewezen effectieve behandeling kunnen patiënten uit deze risicocategorieën doorverwezen worden.

MRSA risicocategorieën

De Werkgroep Infectiepreventie (WIP) heeft de WIP-richtlijn MRSA (2012) opgesteld, men deelt patiënten in op basis van het risico op overdracht van MRSA naar anderen in één van de vier risicocategorieën:

 • Risicocategorie 1: de patiënt is MRSA-drager;
 • Risicocategorie 2: de patiënt met hoog risico op MRSA-dragerschap;
 • Risicocategorie 3: de patiënt met laag risico op MRSA-dragerschap;
 • Risicocategorie 4: de patiënt valt niet in één van de drie bovenstaande categorieën.

Risicocategorie 1 - MRSA-positieve patiënt

De patiënt is bewezen MRSA-positief. Behandel MRSA-dragerschap volgens de richtlijn van de SWAB ‘Behandeling MRSA dragers’ (www.swab.nl). Patiënt kan na effectieve behandeling en negatieve kweken worden doorverwezen.

Risicocategorie 2 - patiënt met hoog risico op MRSA-dragerschap

Onbeschermd contact:

De patiënt heeft in de afgelopen twee maanden onbeschermd contact gehad met een MRSA-positieve patiënt:

 • binnen het ziekenhuis: is onderdeel van een ringonderzoek;
 • buiten het ziekenhuis: huisgenoten, partners of verzorgenden van MRSA-positieve patiënten.

Buitenlandse zorginstelling

De patiënt verbleef in de afgelopen twee maanden in een andere Nederlandse zorginstelling op een afdeling of unit waar een MRSA-epidemie heerst(e).

 • De patiënt verbleef in de afgelopen twee maanden langer dan 24 uur in een buitenlandse zorginstelling.
 • De patiënt verbleef in de afgelopen twee maanden korter dan 24 uur in een buitenlandse zorginstelling en heeft tenminste één risicofactor voor MRSA-dragerschap: een invasieve ingreep in een buitenlands ziekenhuis; chronische infecties of persisterende huidlaesies; infectiebronnen zoals abcessen of furunkels die aanwezig zijn bij opname in een Nederlands ziekenhuis.

Opmerking: Het aanbrengen van een perifeerveneuze infuuskathether en bloedprikken beschouwt de expertgroep niet als risicofactoren voor MRSA-dragerschap.

Contact levende varkens of vleeskalveren of vleeskuikens

De patiënt heeft contact gehad met bedrijfsmatig gehouden levende varkens/vleeskalveren/vleeskuikens ongeacht of dit contact beroepsmatig was of niet en/of woont op een bedrijf waar deze dieren worden gehouden.

Adoptie

Kinderen die geadopteerd zijn uit het buitenland en in Nederland wonen. Test de patiënt met hoog risico op MRSA-dragerschap op de aanwezigheid van MRSA. Indien MRSA-positief: Behandel MRSA-dragerschap volgens de richtlijn van de SWAB ‘Behandeling MRSA dragers’ (www.swab.nl). Patiënt kan na effectieve behandeling en negatieve kweken worden doorverwezen.

Risicocategorie 3 - patiënt met laag risico op MRSA-dragerschap

Onbeschermd contact: De patiënt heeft in de afgelopen twee maanden onbeschermd contact gehad met een MRSA-positieve medewerker ongeacht de tijdsduur.

Buitenlandse zorginstelling: De patiënt uit Nederland onderging de afgelopen twee maanden haemodialyse in een buitenlandse zorginstelling. De patiënt verbleef langer dan twee maanden geleden in een buitenlandse zorginstelling en heeft tenminste één risicofactor voor MRSA-dragerschap: een invasieve ingreep in een buitenlands ziekenhuis; chronische infecties of persisterende huidlaesies; infectiebronnen zoals abcessen of furunkels die aanwezig zijn bij opname in een Nederlands ziekenhuis.

Opmerking: Het aanbrengen van een perifeerveneuze infuuskathether en bloedprikken beschouwt de expertgroep niet als risicofactoren voor MRSA-dragerschap.

Follow-up patiënt: De MRSA-positieve patiënt heeft drie opeenvolgende negatieve MRSA-testen met tussenpozen van minimaal zeven dagen en is nog in de follow-up periode van 1 jaar na de eerste negatieve test (dus nog niet negatief getest na minimaal 1 jaar).

Patiënt met persisterende blootstelling: De patiënt met persisterende blootstelling (zoals een MRSA-positieve partner of woonachtig zijn op bedrijf met varkens/ vleeskalveren/ vleeskuikens of werkend op zo een bedrijf) had minder dan drie maanden geleden een negatieve MRSA-test. Test de patiënt met hoog risico op MRSA-dragerschap op de aanwezigheid van MRSA. Indien MRSA-positief: Behandel MRSA-dragerschap volgens de richtlijn van de SWAB ‘Behandeling MRSA dragers’ (www.swab.nl). Patiënt kan na effectieve behandeling en negatieve kweken worden doorverwezen.

Risicocategorie 4 - Patiënt niet verdacht van MRSA-dragerschap

De patiënt valt niet in één van de drie bovenstaande risicocategorieën. Patient kan worden doorverwezen.Contact opnemen

Maak een afspraak

Vul onderstaand formulier in op een afspraak in te plannen bij Bergman Clinics.

Niet alle velden zijn (juist) ingevuld:

Naam:
E-mailadres:
Telefoonnummer:
Locatie:

Bedankt voor uw verzoek om een afspraak te maken.
Wij nemen zo spoedig mogelijk telefonisch contact met u op.

Bergman Clinics

Vanaf 29 september zijn nieuwe maatregelen van kracht om het coronavirus in Nederland terug te dringen. Voor uw afspraak bij Bergman Clinics heeft dit geen gevolgen. Wanneer u een afspraak op de kliniek heeft staan, wordt u gewoon verwacht. Natuurlijk treffen wij alle maatregelen om u zo veilig mogelijk in de kliniek te ontvangen. Wij heten u van harte welkom. Meer informatie.