Onze COVID-19 maatregelen Sluiten

Verwijzen

Als u met (semi) spoed intercollegiaal overleg wenst of wilt verwijzen, neem dan contact op met Bergman Clinics via de centrale spoedlijn voor verwijzers  direct contact. U wordt dan doorverbonden met de dienstdoende arts van het specialisme. 

zor-logorgb(3).jpg

Reguliere verwijzingen

Om afspraken zo efficiënt mogelijk te plannen, willen wij u verzoeken om voor reguliere verwijzingen naar onze vestigingen de verwijsbrief digitaal te verzenden via ZorgDomein. Wij nemen dan contact met uw patiënt op voor het maken van een afspraak.

Voorwaarden van een geldige verwijzing

De verwijzing is voorzien van:

 • De naam, adres, woonplaats en geboortedatum van de cliënt;
 • Naam, adres, woonplaats, functie en kenmerk (AGB-code) van u als verwijzer;
 • De beschrijving van de klacht waarvoor de cliënt wordt verwezen;
 • Een datum die ligt op of voor de datum van het eerste consult.

Inclusiecriteria Bergman Clinics | Bewegen

Voor de locaties Amsterdam, Arnhem, Naarden, Breda, Ede en Den Bosch geldt:

 • Leeftijd: 16 t/m 80 jaar
 • BMI orthopedie: 18 t/m 35*
 • BMI neurologie en neurochirurgie: 18 tm 33*
 • Naast leeftijd en BMI, zijn er nog diverse medische gegevens die relevant kunnen zijn.
 • Na een medische screening door de anesthesiologen kan worden vastgesteld of wij uw cliënt binnen Bergman Clinics passend kunnen helpen.

*minimum gewicht: 25 kg

Voor de locaties Rotterdam en Rijswijk geldt:

 • Leeftijd: Vanaf 16 jaar
 • BMI orthopedie: 18 t/m 35*
 • Naast leeftijd en BMI, zijn er nog diverse medische gegevens die relevant kunnen zijn.
 • Na een medische screening door de anesthesiologen kan worden vastgesteld of wij uw cliënt binnen Bergman Clinics passend kunnen helpen.
 • Bergman Clinics werkt samen met ziekenhuizen in de regio voor operaties bij cliënten met een hogere leeftijd en/of BMI.

*minimum gewicht: 25 kg

Informatie over verwijzen door extramurale optometristen*

 • Alle verzekeraars erkennen extramurale optometristenals geldig verwijzer naar de oogarts;
 • Extramurale optometristen* kunnen rechtstreeks naar Bergman Clinics verwijzen;
 • Dringend verzoek: Verwijs via ZorgDomein (kosteloos voor de verwijzer);
 • Eventuele verwijsoptie: Verwijs via ZorgMail: bergmanclinics@zorgmail.nl;
 • Eventuele verwijsoptie: Verwijs via een beveiligde e-mailverbinding (bijvoorbeeld Zivver) naar: info.ogen@bergmanclinics.nl;
 • De verwijzing dient in 'bezit' van Bergman Clinics te zijn, voor een afspraak gepland wordt.
 • Bergman Clinics gaat ervan uit dat een extramurale optometrist de huisarts (als poortwachter) van de cliënt informeert, wanneer hij/zij een cliënt naar (een oogarts werkzaam bij) Bergman Clinics verwijst.

* Extramurale optometristen die in het 'bezit' van een persoonlijke AGBcode zijn

Bij vragen over het verwijsproces: Annelieke Bergman M 06 51 00 55 23 E a.bergman@bergmanclinics.nl

Informatie over verwijzen door extramurale orthoptisten

Voor orthoptisten gelden dezelfde richtlijnen als voor de extramurale optometristen, zoals  hierboven beschreven. Met uitzondering van het feit dat de zorgverzekeraars VGZ en DSW een verwijzing van een orthoptist níet accepteren

MRSA

Naar de klinieken kunnen alleen patiënten uit risicocategorie 4 (zie overzicht hieronder) verwezen worden of patiënten met een negatieve MRSA test. Bij patiënten die tot risicogroep 1,2 of 3 behoren moeten eerst kweken worden afgenomen en indien nodig moet er een behandeling gestart worden. Pas na negatieve kweken of bewezen effectieve behandeling kunnen patiënten uit deze risicocategorieën doorverwezen worden.

MRSA risicocategorieën

De Werkgroep Infectiepreventie (WIP) heeft de WIP-richtlijn MRSA (2012) opgesteld, men deelt patiënten in op basis van het risico op overdracht van MRSA naar anderen in één van de vier risicocategorieën:

 • Risicocategorie 1: de patiënt is MRSA-drager;
 • Risicocategorie 2: de patiënt met hoog risico op MRSA-dragerschap;
 • Risicocategorie 3: de patiënt met laag risico op MRSA-dragerschap;
 • Risicocategorie 4: de patiënt valt niet in één van de drie bovenstaande categorieën.

Risicocategorie 1 - MRSA-positieve patiënt

De patiënt is bewezen MRSA-positief. Behandel MRSA-dragerschap volgens de richtlijn van de SWAB ‘Behandeling MRSA dragers’ (www.swab.nl). Patiënt kan na effectieve behandeling en negatieve kweken worden doorverwezen.

Risicocategorie 2 - patiënt met hoog risico op MRSA-dragerschap

Onbeschermd contact:

De patiënt heeft in de afgelopen twee maanden onbeschermd contact gehad met een MRSA-positieve patiënt:

 • binnen het ziekenhuis: is onderdeel van een ringonderzoek;
 • buiten het ziekenhuis: huisgenoten, partners of verzorgenden van MRSA-positieve patiënten.

Buitenlandse zorginstelling

De patiënt verbleef in de afgelopen twee maanden in een andere Nederlandse zorginstelling op een afdeling of unit waar een MRSA-epidemie heerst(e).

 • De patiënt verbleef in de afgelopen twee maanden langer dan 24 uur in een buitenlandse zorginstelling.
 • De patiënt verbleef in de afgelopen twee maanden korter dan 24 uur in een buitenlandse zorginstelling en heeft tenminste één risicofactor voor MRSA-dragerschap: een invasieve ingreep in een buitenlands ziekenhuis; chronische infecties of persisterende huidlaesies; infectiebronnen zoals abcessen of furunkels die aanwezig zijn bij opname in een Nederlands ziekenhuis.

Opmerking: Het aanbrengen van een perifeerveneuze infuuskathether en bloedprikken beschouwt de expertgroep niet als risicofactoren voor MRSA-dragerschap.

Contact levende varkens of vleeskalveren of vleeskuikens

De patiënt heeft contact gehad met bedrijfsmatig gehouden levende varkens/vleeskalveren/vleeskuikens ongeacht of dit contact beroepsmatig was of niet en/of woont op een bedrijf waar deze dieren worden gehouden.

Adoptie

Kinderen die geadopteerd zijn uit het buitenland en in Nederland wonen. Test de patiënt met hoog risico op MRSA-dragerschap op de aanwezigheid van MRSA. Indien MRSA-positief: Behandel MRSA-dragerschap volgens de richtlijn van de SWAB ‘Behandeling MRSA dragers’ (www.swab.nl). Patiënt kan na effectieve behandeling en negatieve kweken worden doorverwezen.

Risicocategorie 3 - patiënt met laag risico op MRSA-dragerschap

Onbeschermd contact: De patiënt heeft in de afgelopen twee maanden onbeschermd contact gehad met een MRSA-positieve medewerker ongeacht de tijdsduur.

Buitenlandse zorginstelling: De patiënt uit Nederland onderging de afgelopen twee maanden haemodialyse in een buitenlandse zorginstelling. De patiënt verbleef langer dan twee maanden geleden in een buitenlandse zorginstelling en heeft tenminste één risicofactor voor MRSA-dragerschap: een invasieve ingreep in een buitenlands ziekenhuis; chronische infecties of persisterende huidlaesies; infectiebronnen zoals abcessen of furunkels die aanwezig zijn bij opname in een Nederlands ziekenhuis.

Opmerking: Het aanbrengen van een perifeerveneuze infuuskathether en bloedprikken beschouwt de expertgroep niet als risicofactoren voor MRSA-dragerschap.

Follow-up patiënt: De MRSA-positieve patiënt heeft drie opeenvolgende negatieve MRSA-testen met tussenpozen van minimaal zeven dagen en is nog in de follow-up periode van 1 jaar na de eerste negatieve test (dus nog niet negatief getest na minimaal 1 jaar).

Patiënt met persisterende blootstelling: De patiënt met persisterende blootstelling (zoals een MRSA-positieve partner of woonachtig zijn op bedrijf met varkens/ vleeskalveren/ vleeskuikens of werkend op zo een bedrijf) had minder dan drie maanden geleden een negatieve MRSA-test. Test de patiënt met hoog risico op MRSA-dragerschap op de aanwezigheid van MRSA. Indien MRSA-positief: Behandel MRSA-dragerschap volgens de richtlijn van de SWAB ‘Behandeling MRSA dragers’ (www.swab.nl). Patiënt kan na effectieve behandeling en negatieve kweken worden doorverwezen.

Risicocategorie 4 - Patiënt niet verdacht van MRSA-dragerschap

De patiënt valt niet in één van de drie bovenstaande risicocategorieën. Patient kan worden doorverwezen.

Contact opnemen
 
Vestigingen
Bergman Clinics

Op dit moment zijn maatregelen van kracht om het coronavirus in Nederland terug te dringen. Ook bij Bergman Clinics, Bey by Bergman Clinics en Memira hebben wij maatregelen getroffen. Hier leest u welke maatregelen dit zijn. 

 

 

Bergman Clinics

 

De vraag naar medische zorg bij Bergman Clinics stijgt de laatste maanden sterk en harder dan eerder voorzien. Daardoor kunnen telefonische wachttijden op sommige momenten langer zijn dan u van ons gewend bent.

Graag attenderen we u erop dat bellen vaak niet noodzakelijk is of niet de snelste manier om uw vraag beantwoord te krijgen. We helpen u graag ook op andere manieren. Bekijk de opties hier. 

We doen ons uiterste best om u zo snel mogelijk te woord te staan.