Verwijzen

Als u met (semi) spoed intercollegiaal overleg wenst of wilt verwijzen, neem dan contact op met Bergman Clinics via de centrale spoedlijn voor verwijzers direct contact. U wordt dan doorverbonden met de dienstdoende arts van het specialisme. 

zor-logorgb(3).jpg

Reguliere verwijzingen

We verzoeken u om reguliere verwijzingen zoveel mogelijk via ZorgDomein te laten verlopen. 

Voorwaarden van een geldige verwijzing (niet via ZorgDomein)

De verwijzing is voorzien van:

 • De naam, adres, woonplaats, geboortedatum en BSN van de cliënt;
 • Naam, adres, woonplaats, functie en kenmerk (AGB-code) van u als verwijzer;
 • De beschrijving van de klacht waarvoor de cliënt wordt verwezen;
 • Een datum die ligt op of voor de datum van het eerste consult.
 • Eventuele verwijsoptie: Verwijs via bergmanclinics@zorgmail.nl of 500056312@lms.lifeline.nl

Inclusiecriteria Bergman Clinics | Bewegen

Voor de locaties Amsterdam, Arnhem, Naarden, Breda, Ede en Den Bosch geldt:

 • Leeftijd: 15 t/m 80 jaar
 • BMI orthopedie: 18 t/m 35*
 • BMI neurologie en neurochirurgie: 18 t/m 33*
 • Naast leeftijd en BMI, zijn er nog diverse medische gegevens die relevant kunnen zijn.
 • Na een medische screening door de anesthesiologen kan worden vastgesteld of wij uw cliënt binnen Bergman Clinics passend kunnen helpen.

*minimum gewicht: 25 kg

Voor de locaties Rotterdam en Rijswijk geldt:

 • Leeftijd: Vanaf 15 jaar
 • BMI orthopedie: 18 t/m 35*
 • Naast leeftijd en BMI, zijn er nog diverse medische gegevens die relevant kunnen zijn.
 • Na een medische screening door de anesthesiologen kan worden vastgesteld of wij uw cliënt binnen Bergman Clinics passend kunnen helpen.
 • Bergman Clinics werkt samen met ziekenhuizen in de regio voor operaties bij cliënten met een hogere leeftijd en/of BMI.

*minimum gewicht: 25 kg

Informatie over verwijzen door extramurale optometristen en orthoptisten*

 • Alle verzekeraars erkennen extramurale optometristen en orthoptisten als geldig verwijzer naar de oogarts;
 • Extramurale optometristen en orthoptisten kunnen rechtstreeks naar Bergman Clinics verwijzen;
 • Dringend verzoek: Verwijs via ZorgDomein (kosteloos voor de verwijzer);
 • Eventuele verwijsoptie: Verwijs via ZorgMail: bergmanclinics@zorgmail.nl;
 • Eventuele verwijsoptie: Verwijs via een beveiligde e-mailverbinding (bijvoorbeeld Zivver) naar: info.ogen@bergmanclinics.nl;
 • De verwijzing dient in 'bezit' van Bergman Clinics te zijn, voor een afspraak gepland wordt.
 • Bergman Clinics gaat ervan uit dat een extramurale optometrist /orthoptist de huisarts (als poortwachter) van de cliënt informeert, wanneer hij/zij een cliënt naar (een oogarts werkzaam bij) Bergman Clinics verwijst.

* Extramurale optometristen en orthoptisten die in het 'bezit' van een persoonlijke AGBcode zijn

Vragen over het verwijsproces ontvangen we graag via: huisarts@bergmanclinics.nl

 

 

Informatie over verwijzen door audiciens*

 • Alle verzekeraars erkennen audiciens als geldig verwijzer naar de KNO-arts;
 • Audiciens kunnen rechtstreeks naar Bergman Clinics verwijzen;
 • Dringend verzoek: Verwijs via ZorgDomein (kosteloos voor de verwijzer);
 • Eventuele verwijsoptie: Verwijs via ZorgMail: bergmanclinics@zorgmail.nl;
 • Eventuele verwijsoptie: Verwijs via een beveiligde e-mailverbinding (bijvoorbeeld Zivver) naar: info.kno@bergmanclinics.nl;
 • De verwijzing dient in 'bezit' van Bergman Clinics te zijn, voor een afspraak gepland wordt;
 • Bergman Clinics gaat ervan uit dat een audicien de huisarts (als poortwachter) van de cliënt informeert, wanneer hij/zij een cliënt naar (een kno-arts werkzaam bij) Bergman Clinics verwijst.

* Een verwijzende audicien dient StAr geregistreerd te zijn. 

Vragen over het verwijsproces ontvangen we graag via: huisarts@bergmanclinics.nl

 

Contact   opnemen
 
Vestigingen
Bergman Clinics

Let op: op dit moment hebben we te maken met een telefonische storing en zijn we niet goed bereikbaar. Per mail en chat zijn we wel bereikbaar. We werken hard aan een oplossing!