Ogen

Informatie Coronavirus

Na ingeperkte zorgverlening in verband met het coronavirus, kunt u nu weer voor alle verzekerde en onverzekerde zorg bij ons terecht die we voor corona ook boden. De wachttijden kunnen iets langer zijn dan u van ons gewend bent. In onze klinieken zijn maatregelen getroffen om u veilig te verwelkomen. We volgen de urgentie- en prioriteitsrichtlijnen van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en de richtlijnen van het RIVM.

Meer weten

Samenwerkingen

Tekst a|A     Contrast +|--

 - Ogen - amsterdam-amc.png

Amsterdam UMC

Vanaf oktober 2012 worden - door de huisarts verwezen - patiënten van het Amsterdam UMC voor oogheelkundige zorg doorverwezen naar Bergman Clinics | Ogen. Patiënten met een topklinische of een topreferente zorgvraag blijven onder behandeling in het Amsterdam UMC. Bij Bergman Clinics | Ogen staat de expertise van beide instellingen garant en wordt er gestreefd naar kwalitatief hoogstaande oogheelkundige zorg met korte toegangstijden.

Operaties door arts-assistenten-in-opleiding-tot-oogarts
Bergman Clinics | Ogen | Amsteram UMC is een opleidingsziekenhuis waar artsen worden opgeleid tot oogarts. Onderdeel van de opleiding is het opdoen van chirurgische vaardigheden. Dit gebeurt volgens een strikt schema, waarbij de oogarts-in-opleiding onder zorgvuldige supervisie van ervaren oogartsen stap voor stap het opereren wordt bijgebracht.

Wetenschappelijk onderzoek wijst uit dat de operatie-resultaten van oogartsen-in-opleiding niet anders zijn dan die van ervaren oogartsen, mits de regels van hun opleiding goed worden nageleefd. Uiteraard gebeurt dat bij Bergman Clinics | Ogen. Voor u is het belangrijk te weten, dat (een deel van) de operatie kan worden uitgevoerd door een oogarts-in-opleiding, waarbij de verantwoordelijkheid ligt bij de oogarts-in-opleiding én de superviserende oogarts.

Bergman Clinics | Ogen | Amsterdam UMC is niet alleen toegankelijk voor patiënten vanuit het Amsterdam UMC, maar voor alle patiënten uit de regio.

 - Ogen - zaans-medisch.png
Zaans Medisch Centrum (ZMC)

Sinds 1 januari 2013 heeft Bergman Clinics | Ogen de afdeling oogheelkunde in het Zaans Medisch Centrum overgenomen. De samenwerking garandeert de beschikbaarheid en kwaliteit van oogheelkundige zorg in Zaandam en in de regio Noord Holland.Voor de patiënt betekent deze samenwerking nog betere dienstverlening: korte wachttijden en uitbreiding van behandelmogelijkheden op het gebied van oogheelkunde.

 - Ogen - bartimeus.jpg

Bartiméus

Ziet u (steeds) minder? Heeft u van uw oogarts te horen gekregen dat u een oogaandoening heeft? Bij Bartiméus kunt u om persoonlijk advies vragen. Want met de juiste aanpassingen is er vaak nog heel veel mogelijk!

Bartiméus, wil een bijdrage leveren aan een goed leven voor mensen die slechtziend of blind zijn. Samen met u verkennen we de mogelijkheden om zo zelfstandig mogelijk te functioneren. Of het nu gaat om een persoonlijk advies, het geven van verlichtingsadvies, uw computer aanpassen, het zoeken naar een nieuwe hobby, aanpassingen op uw werk. Bartiméus ziet mogelijkheden!

Heeft u vragen? Bel voor meer informatie met de Bartiméus Infolijn 088 88 99 888 of kijk op de website www.bartimeus.nl.

Wilt u liever een persoonlijk gesprek op locatie? Een professional van Bartiméus is op afgesproken tijden in uw Bergman Clinics | Ogen vestiging. Informeer naar deze spreekuren bij uw oogarts.

  - Ogen - logo-ergra-low-vision-2012-kleur.png

Ergra Low Vision

Bent u slechter gaan zien? Heeft u moeite met lezen? Kunt u de televisie minder goed zien? Voelt u zich onzeker op straat omdat u vroeger beter zag? Ergra Low Vision weet als geen ander hoe belangrijk goed zien is en helpt uw gezichtsvermogen te verbeteren en werken hiervoor nauw samen met uw oogarts.

Wat kunt u van Ergra Low Vision verwachten?

Tijdens een low vision onderzoek wordt vastgesteld wat er aan uw gezichtsvermogen kan worden verbeterd. We testen uw bril(len) en kijken naar oplossingen met andere (optische) hulpmiddelen met als doel  dat u weer beter gaat zien. Zodat u bijvoorbeeld beter kunt lezen, TV kijken en zich buiten veiliger over straat kunt bewegen. Samen kijken we wat de beste oplossingen voor u zijn en bespreken dat vervolgens met uw oogarts. Vraag uw oogarts of de assistente voor een verwijzing naar het Ergra Low Vision spreekuur.

 

 - Ogen - logo-elvea-klein.jpg

Elvea

Wanneer u door een oogziekte slechtziend bent geworden, dan kan het zijn dat lezen, televisiekijken of het uitvoeren van uw hobby een probleem voor u is geworden. Een probleem dat niet oplosbaar is met een gewone bril, maar waarvoor extra hulpmiddelen nodig zijn. Elvea is de specialist als het gaat om hulpmiddelen bij slechtziendheid (low vision).

Op de website www.elvea.nl vindt u informatie over de verschillende soorten hulpmiddelen, leest u hoe u ze kunt aanschaffen en of ze vergoed worden door uw verzekering.

U kunt voor meer informatie ook telefonisch contact opnemen met Elvea via 088 - 900 8000. Gemiddeld één keer per maand zijn wij op diverse locaties van Bergman Clinics | Ogen werkzaam, de afspraken voor dit spreekuur lopen via de polikliniek van Bergman Clinics | Ogen.

 - Ogen - visio.png
Visio

Koninklijke Visio is gespecialiseerd in diagnostiek en revalidatie van mensen met een visuele beperking. De oogarts behandelt uw aandoening en Visio ondersteunt u op alle terreinen waar u de gevolgen van deze aandoening ervaart. Samen kunnen we u helpen verder te komen. Het doel van revalidatie bij Visio is dat we kijken naar wat wél kan – al dan niet met ondersteuning van hulpmiddelen – en ons niet focussen op wat u niet meer kunt. U zult ontdekken dat u veel van de dingen die u graag doet, kunt blijven doen. Als u vandaag weet wat u straks weet, dan zou u gisteren willen beginnen. Hoe wij dat weten? Van onze cliënten.

Heeft u vragen?
Wij zijn regelmatig op de vestigingen Amsterdam en Haarlem aanwezig en staan u hier graag te woord. Geeft u de voorkeur aan een persoonlijk gesprek, dan kunt u ons bellen voor een afspraak. Bel ook voor meer informatie met Visio via 088 585 85 85 of kijk op de website www.visio.org.

  - Ogen - visser-contatclenzen.jpg

Visser Contactlenzen

Voor onze contactlensspreekuren op de locaties Amersfoort, Haarlem en Zaandam is Bergman Clinics | Ogen een samenwerking aangegaan met Visser Contactlenzen.

Visser Contactlenzen is een contactlenzenpraktijk met een team van toegewijde optometristen dat zich heeft gespecialiseerd in het aanmeten van contactlenzen op medische indicatie. Inmiddels heeft Visser Contactlenzen 25 vestigingen en staat zowel nationaal als internationaal bekend als het meest toonaangevende bedrijf op dit gebied.

Als u in 2017 een afspraak wilt voor medische contactlenzen op de locatie Amersfoort, Haarlem of Zaandam kunt u bij Visser Contactlenzen via telefoonnummer 088 900 80 80 een afspraak maken. Uw afspraak vindt plaats op uw vertrouwde locatie van Bergman Clinics | Ogen, maar u wordt dan gezien door een gespecialiseerde optometrist van onze partner Visser Contactlenzen.

 clienten
0

Aantal cliënten
2017


Thema: Aantal cliënten
 
DIT CIJFER GEEFT HET AANTAL CLIËNTEN  weer DAT BIJ BERGMAN CLINICS | OGEN IN 2017 ONDER BEHANDELING IS GEWEEST.

Het verlenen van kwalitatief hoogwaardige medische zorg vergt deskundigheid en specifieke ervaring. Het met grote regelmaat verrichten van deze specifieke handelingen vergroot de vaardigheid van de arts en het behandelend team.Domein: Ervaring arts en team


Het is voor Bergman Clinics heel belangrijk om aan de wensen en behoeften van onze cliënten te voldoen, tenzij deze strijdig zijn met professionele normen en/of richtlijnen.

Om inzichtelijk te maken hoe goed we daar in slagen, voeren we bijvoorbeeld bij alle cliënten een tevredenheidsonderzoek uit, registreren we eventuele klachten en bestuderen we reacties die binnen komen op zorgkaart Nederland.

operatie
0

Aantal operaties in 2017


Thema: Aantal operaties

DIT CIJFER GEEFT HET AANTAL INVASIEVE INGREPEN WEER DAT BIJ BERGMAN CLINICS | ogen IN 2017 HEEFT PLAATSGEVONDEN.

Definitie invasieve ingrepen:
Snijdende ingrepen, waaronder operaties, inspuitingen en refractiechirurgie.

Het verlenen van kwalitatief hoogwaardige medische zorg vergt deskundigheid en specifieke ervaring. Het met grote regelmaat verrichten van deze specifieke handelingen vergroot de vaardigheid van de arts en het behandelend team.Domein: Cliëntgerichtheid

Het is voor Bergman Clinics heel belangrijk om aan de wensen en behoeften van onze cliënten te voldoen, tenzij deze strijdig zijn met professionele normen en/of richtlijnen.

Om inzichtelijk te maken hoe goed we daar in slagen, voeren we bijvoorbeeld bij alle cliënten een tevredenheidsonderzoek uit, registreren we eventuele klachten en bestuderen we reacties die binnen komen op zorgkaart Nederland.


nps
0

Net Promotor Score (NPS)


Thema: Net promotor score


BERGMAN CLINICS SCOORT EEN NPS VAN 45
HET LANDELIJKE GEMIDDELDE VAN ZIEKENHUIZEN is 44

 

DE NPS WORDT GEZIEN ALS DE BELANGRIJKSTE UITKOMST BINNEN CLIËNTTEVREDENHEIDSONDERZOEKEN. HET BEANTWOORDT DE VRAAG IN WELKE MATE IEMAND ONZE KLINIEK AANBEVEELT AAN VRIENDEN/FAMILIE OF COLLEGA’S?

Het antwoord meet je op een schaal van 0 tot 10. Klanten die je graag aanbevelen scoren een 9 of 10. Cliënten die een 6 of lager scoren noemen we criticasters. Er tussenin zitten de passief tevredenen.

Het idee hierachter is dat cliënten die een 7 of 8 scoren Bergman Clinics niet zullen aanbevelen, passief zijn. Dat gebeurt pas bij een score van 9 of hoger. Cliënten die een 6 of lager scoren zullen Bergman Clinics negatief aanbevelen bij vrienden en familie.

Om de NPS score te berekenen wordt het percentage criticasters (0 t/m 6) van de promotors (9,10) afgetrokken. (NPS= % promotors- % detractors). De score kan lopen van -100 tot 100. In 2013 scoorden de Nederlandse ziekenhuizen gemiddeld 26 (FKG monitor 2013).

De gepresenteerde gegevens zijn op basis van het gemiddelde in 2017.Domein: Cliëntgerichtheid

Het is voor Bergman Clinics heel belangrijk om aan de wensen en behoeften van onze cliënten te voldoen, tenzij deze strijdig zijn met professionele normen en/of richtlijnen.

Om inzichtelijk te maken hoe goed we daar in slagen, voeren we bijvoorbeeld bij alle cliënten een tevredenheidsonderzoek uit, registreren we eventuele klachten en bestuderen we reacties die binnen komen op zorgkaart Nederland.

research
0

Tevredenheids-
onderzoek 2017

Bekijk de individuele metingen

research

Rapportcijfer voor informatie voorafgaand aan behandeling

8,1

Bekijk de details


Thema: Rapportcijfer voor de informatie voorafgaand aan behandeling

DIT CIJFER GEEFT DE TOTALE GEMIDDELDE SCORE VAN CLIËNTEN DIE IN 2017 DOOR BERGMAN CLINICS ZIJN BEHANDELD, TEN AANZIEN VAN INFORMATIE DIE ZE VOORAF AAN DE BEHANDELING HEBBEN GEKREGEN.

In ons cliënttevredenheidsonderzoek vragen we cliënten een aantal maanden nadat ze in onze kliniek zijn geweest om ons een rapportcijfer te geven op een schaal van 0 tot 10.

De gepresenteerde gegevens zijn op basis van het gemiddelde van 2017.

Domein: Cliëntgerichtheid


Het is voor Bergman Clinics heel belangrijk om aan de wensen en behoeften van onze cliënten te voldoen, tenzij deze strijdig zijn met professionele normen en/of richtlijnen.

Om inzichtelijk te maken hoe goed we daar in slagen, voeren we bijvoorbeeld bij alle cliënten een tevredenheidsonderzoek uit, registreren we eventuele klachten en bestuderen we reacties die binnen komen op zorgkaart Nederland.

research

Rapportcijfer voor bejegening door behandelaar

8,4

Bekijk de details


Thema: Rapportcijfer voor bejegening door behandelaar

DIT CIJFER GEEFT DE TOTALE GEMIDDELDE SCORE VAN CLIËNTEN DIE IN 2017 DOOR BERGMAN CLINICS ZIJN BEHANDELD TEN AANZIEN van de bejegening door de behandelaar.

In ons cliënttevredenheidsonderzoek vragen we cliënten een aantal maanden nadat ze in onze kliniek zijn geweest om ons een rapportcijfer te geven op een schaal van 0 tot 10.

De gepresenteerde gegevens zijn op basis van het gemiddelde van 2017.

Domein: Cliëntgerichtheid


Het is voor Bergman Clinics heel belangrijk om aan de wensen en behoeften van onze cliënten te voldoen, tenzij deze strijdig zijn met professionele normen en/of richtlijnen.

Om inzichtelijk te maken hoe goed we daar in slagen, voeren we bijvoorbeeld bij alle cliënten een tevredenheidsonderzoek uit, registreren we eventuele klachten en bestuderen we reacties die binnen komen op zorgkaart Nederland.


research

Rapportcijfer voor de behandeling

8,4

Bekijk de details


Thema: Rapportcijfer voor de behandeling

de gemiddelde score die cliënten die het afgelopen jaar zijn behandeld ons hebben gegeven ten aanzien van de behandeling.

In ons cliënttevredenheidsonderzoek vragen we cliënten een aantal maanden nadat ze in onze kliniek zijn geweest om ons een rapportcijfer te geven op een schaal van 0 tot 10.

De gepresenteerde gegevens zijn op basis van het gemiddelde van 2017.

Domein: Cliëntgerichtheid


Het is voor Bergman Clinics heel belangrijk om aan de wensen en behoeften van onze cliënten te voldoen, tenzij deze strijdig zijn met professionele normen en/of richtlijnen.

Om inzichtelijk te maken hoe goed we daar in slagen, voeren we bijvoorbeeld bij alle cliënten een tevredenheidsonderzoek uit, registreren we eventuele klachten en bestuderen we reacties die binnen komen op zorgkaart Nederland.

research

Rapportcijfer voor de gegeven nazorg

8,3

Bekijk de details


Thema: Rapportcijfer voor de gegeven nazorg

DIT CIJFER GEEFT DE TOTALE GEMIDDELDE SCORE VAN CLIËNTEN DIE IN 2017 DOOR BERGMAN CLINICS ZIJN BEHANDELD, TEN AANZIEN VAN DE nazorg

In ons cliënttevredenheidsonderzoek vragen we cliënten een aantal maanden nadat ze in onze kliniek zijn geweest om ons een rapportcijfer te geven op een schaal van 0 tot 10.

De gepresenteerde gegevens zijn op basis van het gemiddelde van 2017.

Domein: Cliëntgerichtheid


Het is voor Bergman Clinics heel belangrijk om aan de wensen en behoeften van onze cliënten te voldoen, tenzij deze strijdig zijn met professionele normen en/of richtlijnen.

Om inzichtelijk te maken hoe goed we daar in slagen, voeren we bijvoorbeeld bij alle cliënten een tevredenheidsonderzoek uit, registreren we eventuele klachten en bestuderen we reacties die binnen komen op zorgkaart Nederland.


research

Rapportcijfer voor de indruk van de kliniek

8,3

Bekijk de details


Thema: Rapportcijfer voor de indruk van de kliniek

DIT CIJFER GEEFT DE GEMIDDELDE SCORE VAN CLIËNTEN DIE IN 2016 DOOR BERGMAN CLINICS ZIJN BEHANDELD, TEN AANZIEN VAN DE INDRUK VAN DE KLINIEK.

In ons cliënttevredenheidsonderzoek vragen we cliënten een aantal maanden nadat ze in onze kliniek zijn geweest om ons een rapportcijfer te geven op een schaal van 0 tot 10.

De gepresenteerde gegevens zijn op basis van het gemiddelde van 2016.

Domein: Cliëntgerichtheid


Het is voor Bergman Clinics heel belangrijk om aan de wensen en behoeften van onze cliënten te voldoen, tenzij deze strijdig zijn met professionele normen en/of richtlijnen.

Om inzichtelijk te maken hoe goed we daar in slagen, voeren we bijvoorbeeld bij alle cliënten een tevredenheidsonderzoek uit, registreren we eventuele klachten en bestuderen we reacties die binnen komen op zorgkaart Nederland.

Thema: Totaal rapportcijfer

Hier wordt de totale gemiddelde score beschreven die cliënten, die het afgelopen jaar zijn behandeld, ons hebben gegeven.

In ons cliënttevredenheidsonderzoek vragen we cliënten een aantal maanden nadat ze in onze kliniek zijn geweest om ons een rapportcijfer te geven op een schaal van 0 tot 10.

De gepresenteerde gegevens zijn op basis van het gemiddelde van 2017.Domein: Cliëntgerichtheid


Het is voor Bergman Clinics heel belangrijk om aan de wensen en behoeften van onze cliënten te voldoen, tenzij deze strijdig zijn met professionele normen en/of richtlijnen.

Om inzichtelijk te maken hoe goed we daar in slagen, voeren we bijvoorbeeld bij alle cliënten een tevredenheidsonderzoek uit, registreren we eventuele klachten en bestuderen we reacties die binnen komen op zorgkaart Nederland.

rapport
0
Kwaliteits-
rapportages


Informatie aanvraag
Contact opnemen

Maak een afspraak

Vul onderstaand formulier in op een afspraak in te plannen bij Bergman Clinics.

Niet alle velden zijn (juist) ingevuld:

Naam:
E-mailadres:
Telefoonnummer:
Locatie:

Bedankt voor uw verzoek om een afspraak te maken.
Wij nemen zo spoedig mogelijk telefonisch contact met u op.