SL-bandletsel

De pols is opgebouwd uit acht kleine botjes die geschakeld zitten tussen de middenhandsbeentjes en de botten van de onderarm. Het SL-bandje verbindt het bootvormig botje met het maanvormig botje van de pols. Het is één van de belangrijkste stabiliserende bandjes van de pols. 


Behandelingstraject:


Tijdens het bewegen van de pols bewegen de polsbotjes op een ingewikkelde manier ten opzichte van elkaar. Bij een letsel van het SL-bandje kan er een standsverandering optreden van het bootvormig en maanvormig botje en wordt het bewegingspatroon verstoord. Door de verstoring van het bewegingspatroon gaan de botjes op een verkeerde manier ten opzichte van elkaar bewegen. Dit heeft bij een aantal cliënten pijnklachten als gevolg.

Op langere termijn kan er vervroegde slijtage van het kraakbeen van het polsgewricht ontstaan. Dit wordt artrose genoemd. Het moment waarop artrose ontstaat, varieert van patiënt tot patiënt. Het kan binnen een jaar optreden of pas na vele jaren (soms wel tientallen jaren). Het is een specifiek patroon van artrose die op één plek begint en zich langzaam naar meerdere plaatsen in de pols uitbreidt. Ook de snelheid van de uitbreiding wisselt van patiënt tot patiënt. De aanwezigheid van artrose op de röntgenfoto hoeft niet altijd te betekenen dat de patiënt pijnklachten heeft. De aanwezige artrose is echter wel een belangrijke bepalende factor voor de keuze van de behandeling (indien de pijn een behandeling nodig maakt). In het geval van artrose praten we over een SLAC-wrist, ofwel Scapho Lunaire Advanced Collaps (vrij vertaald ‘verder gevorderde ineenstorting van het bootvormig/maanvormig botje’ en is er een andere behandeling nodig (SLAC-wrist) dan bij een relatief vers SL-band letsel.


Toegangstijden

Wij streven ernaar u altijd snel te helpen in onze focusklinieken. Onze toegangstijden worden wekelijks bijgewerkt.

Bekijk toegangstijden
Informatie aanvragen
 
Contact   opnemen
 
Bergman Clinics

De wachttijd bij ons Contact & Service Center is momenteel langer dan je van ons gewend bent vanwege een systeemovergang. Voor het verzetten van een afspraak of het aanvragen van een herhaalrecept adviseren we je in te loggen via DigiD op mijnbergmanclinics.nl. We werken hard aan verbeteringen en danken je voor je begrip.