Ogen

Informatie Coronavirus

Na ingeperkte zorgverlening in verband met het coronavirus, kunt u nu weer voor alle verzekerde en onverzekerde zorg bij ons terecht die we voor corona ook boden. De wachttijden kunnen iets langer zijn dan u van ons gewend bent. In onze klinieken zijn maatregelen getroffen om u veilig te verwelkomen. We volgen de urgentie- en prioriteitsrichtlijnen van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en de richtlijnen van het RIVM.

Meer weten

Kegelvormig hoornvlies

Tekst a|A     Contrast +|--

Wat is een kegelvormig hoornvlies (keratoconus)?

De naam keratoconus komt van het Griekse woord voor hoornvlies (keratos) en de Latijnse benaming voor kegel (conus). Keratoconus is een oogaandoening waarbij het hoornvlies langzaam dunner wordt en er een kegelvormige vervorming ontstaat. Dit is het gevolg van veranderingen in de structuur van het hoornvliesweefsel die tot een verzwakking leiden. Dit proces gaat vaak samen met verminderde gezichtsscherpte die meestal pas rondom de puberteit tot uiting komt. Keratoconus komt vaak aan beide ogen voor, maar de ernst ervan kan rechts en links verschillen. Keratoconus is een oogaandoening die (nog) niet te genezen is. Wanneer de diagnose is gesteld, zal deze oogaandoening de rest van uw leven bij u horen.

 - Ogen - keratoconus-aandoening.jpg

Oorzaken & symptomen van keratoconus

Erfelijke factoren

Keratoconus is bij ongeveer 10% van de patiënten erfelijk en kan bij meerdere personen in een familie voorkomen. De wijze van overerving is echter (nog) niet duidelijk.

Allergieën en systeemziekten

Keratoconus komt vaker voor bij mensen met astma, allergieën en/ of eczeem. Bij bepaalde ziektes, zoals syndroom van Down, Turner, Marfan en Ehlers/Danlos, is er een afwijking van het steunweefsel in het lichaam, zo ook in het hoornvlies. Hierdoor ontstaat er een verhoogde kans op keratoconus.

Wrijven

Mensen die extreem veel en hard in hun ogen wrijven, kunnen keratoconus ontwikkelen.

Symptomen van keratoconus

Behandeling keratoconus

Progressieve keratoconus

Een keratoconus kan verergeren (progressief zijn) en op jonge leeftijd is deze kans groter. Bij verergering neemt de vervorming van het hoornvlies steeds verder toe, waardoor het hoornvlies dunner en zwakker wordt. Progressie kan worden vastgesteld door middel van ten minste twee opeenvolgende metingen van onder andere de sterkte van het oog en de vorm en dikte van het hoornvlies. Bij verdenking van snelle progressie bij kinderen en jongeren tot 18 jaar wordt in sommige gevallen volstaan met één meting. Verandering in de pasvorm van contactlenzen of in de brilsterkte kan ook een aanwijzing zijn dat de keratoconus toeneemt. Bij dergelijke veranderingen is het raadzaam om eerder een controle afspraak bij de oogarts te maken.

Corneal crosslinking

Wanneer er sprake is van een progressieve keratoconus kan een corneal crosslinking behandeling nodig zijn. Het doel van corneal crosslinking is het afremmen van verdere verzwakking en vervorming van het hoornvlies. De behandeling wordt met name toegepast bij jonge patiënten (tot circa het 35e levensjaar), in deze levensfase is de kans op progressie namelijk het grootst. Na een uitgebreid onderzoek bespreekt de oogarts of u in aanmerking komt voor deze behandeling. Corneal crosslinking vindt binnen Bergman Clinics | Ogen plaats op onze locatie in Amersfoort, waar de benodigde expertise en apparatuur aanwezig zijn.

Hoornvliestransplantatie

Wanneer een hoornvlies te vervormd is dat u geen contactlenzen meer kunt dragen, zal uw oogarts eventueel een hoornvliestransplantatie voorstellen, dit om de kwaliteit van kijken te verbeteren.

Hierbij wordt uw eigen hoornvlies gedeeltelijk of geheel vervangen door het hoornvlies van een donor. Deze operatie wordt bij Bergman Clinics | Ogen uitgevoerd op onze locatie in Haarlem en kan tot op hoge leeftijd verricht worden. Ook heeft Bergman Clinics | Ogen een nauw samenwerkingsverband met het Academisch Medisch Centrum Amsterdam (AMC) op dit gebied.

Stabiele keratoconus

Een keratoconus kan op ieder moment progressief worden, maar ook stabiliseren. Daarom is het raadzaam, om na de diagnose, eventuele progressie goed in de gaten te houden. Wanneer keratoconus net ontdekt is, zal de oogarts een controlefrequentie met u afspreken. Bij stabiliteit van de keratoconus wordt deze frequentie minder. Tot het 35e levensjaar is regelmatige controle nodig om de keratoconus te monitoren. Hoe langer er sprake is van een stabiele keratoconus, hoe minder frequent de controles nodig zijn. Dit wordt samen met de oogarts afgestemd.

Oogarts De Koning-Tahzib over keratoconus
“Ik zie veel jonge mensen op mijn spreekuur, bij de eerste consulten vaak met hun ouders erbij. De klachten die gepaard gaan met keratoconus varieren, vaak is er sprake van wazig zien, dubbelzien en gevoeligheid voor licht. Het is belangrijk dat deze klachten altijd serieus genomen worden en er bij de opticien, zo mogelijk, een scan van het hoornvlies wordt gemaakt. Op die manier kan een persoon met een verdenking op keratoconus sneller worden doorverwezen naar een oogarts. Het is belangrijk om keratoconus vooral bij jonge mensen tijdig te herkennen en, zo nodig, te behandelen. Er is vandaag de dag gelukkig ook veel mogelijk om het zicht van een persoon met keratoconus te optimaliseren met een bril of medische contactlenzen.”

Veelgestelde vragen 

Kijkoplossingen bij keratoconus

Omdat keratoconus vervorming van het hoornvlies geeft, heeft dit ook verstrekkende gevolgen voor de kwaliteit van kijken. Hiervoor zijn verschillende opties mogelijk:

  • Bril
  • Contactlenzen
  • Implantlenzen

Als u keratoconus heeft, is het erg belangrijk dat u uw ogen regelmatig laat controleren.

Bij de oogarts:

  • Om de progressie of stabilisatie van het hoornvlies vast te stellen is regelmatige controle noodzakelijk.
  • Bij veranderingen aan de ogen kan een extra controle nodig zijn.

Bij de opticien, optometrist of contactlensspecialist:

  • Voor de meest ideale kijkoplossing zijn zij de aangewezen personen om regelmatig uw ogen te controleren.
  • Het tijdig opsporen van progressie kan een behandeling tot een succes maken.

Download de brochure.

Meer weten over de behandeling van droge ogen bij Bergman Clinics | Ogen? Neem dan contact op via 088 9000 500. Wilt u direct een afspraak maken? Dat kan met een verwijzing van uw huisarts.

Let op! Deze behandeling wordt niet bij alle vestigingen uitgevoerd.

clienten
0

Aantal cliënten
2017


Thema: Aantal cliënten
 
DIT CIJFER GEEFT HET AANTAL CLIËNTEN  weer DAT BIJ BERGMAN CLINICS | OGEN IN 2017 ONDER BEHANDELING IS GEWEEST.

Het verlenen van kwalitatief hoogwaardige medische zorg vergt deskundigheid en specifieke ervaring. Het met grote regelmaat verrichten van deze specifieke handelingen vergroot de vaardigheid van de arts en het behandelend team.Domein: Ervaring arts en team


Het is voor Bergman Clinics heel belangrijk om aan de wensen en behoeften van onze cliënten te voldoen, tenzij deze strijdig zijn met professionele normen en/of richtlijnen.

Om inzichtelijk te maken hoe goed we daar in slagen, voeren we bijvoorbeeld bij alle cliënten een tevredenheidsonderzoek uit, registreren we eventuele klachten en bestuderen we reacties die binnen komen op zorgkaart Nederland.

operatie
0

Aantal operaties in 2017


Thema: Aantal operaties

DIT CIJFER GEEFT HET AANTAL INVASIEVE INGREPEN WEER DAT BIJ BERGMAN CLINICS | ogen IN 2017 HEEFT PLAATSGEVONDEN.

Definitie invasieve ingrepen:
Snijdende ingrepen, waaronder operaties, inspuitingen en refractiechirurgie.

Het verlenen van kwalitatief hoogwaardige medische zorg vergt deskundigheid en specifieke ervaring. Het met grote regelmaat verrichten van deze specifieke handelingen vergroot de vaardigheid van de arts en het behandelend team.Domein: Cliëntgerichtheid

Het is voor Bergman Clinics heel belangrijk om aan de wensen en behoeften van onze cliënten te voldoen, tenzij deze strijdig zijn met professionele normen en/of richtlijnen.

Om inzichtelijk te maken hoe goed we daar in slagen, voeren we bijvoorbeeld bij alle cliënten een tevredenheidsonderzoek uit, registreren we eventuele klachten en bestuderen we reacties die binnen komen op zorgkaart Nederland.


nps
0

Net Promotor Score (NPS)


Thema: Net promotor score


BERGMAN CLINICS SCOORT EEN NPS VAN 45
HET LANDELIJKE GEMIDDELDE VAN ZIEKENHUIZEN is 44

 

DE NPS WORDT GEZIEN ALS DE BELANGRIJKSTE UITKOMST BINNEN CLIËNTTEVREDENHEIDSONDERZOEKEN. HET BEANTWOORDT DE VRAAG IN WELKE MATE IEMAND ONZE KLINIEK AANBEVEELT AAN VRIENDEN/FAMILIE OF COLLEGA’S?

Het antwoord meet je op een schaal van 0 tot 10. Klanten die je graag aanbevelen scoren een 9 of 10. Cliënten die een 6 of lager scoren noemen we criticasters. Er tussenin zitten de passief tevredenen.

Het idee hierachter is dat cliënten die een 7 of 8 scoren Bergman Clinics niet zullen aanbevelen, passief zijn. Dat gebeurt pas bij een score van 9 of hoger. Cliënten die een 6 of lager scoren zullen Bergman Clinics negatief aanbevelen bij vrienden en familie.

Om de NPS score te berekenen wordt het percentage criticasters (0 t/m 6) van de promotors (9,10) afgetrokken. (NPS= % promotors- % detractors). De score kan lopen van -100 tot 100. In 2013 scoorden de Nederlandse ziekenhuizen gemiddeld 26 (FKG monitor 2013).

De gepresenteerde gegevens zijn op basis van het gemiddelde in 2017.Domein: Cliëntgerichtheid

Het is voor Bergman Clinics heel belangrijk om aan de wensen en behoeften van onze cliënten te voldoen, tenzij deze strijdig zijn met professionele normen en/of richtlijnen.

Om inzichtelijk te maken hoe goed we daar in slagen, voeren we bijvoorbeeld bij alle cliënten een tevredenheidsonderzoek uit, registreren we eventuele klachten en bestuderen we reacties die binnen komen op zorgkaart Nederland.

research
0

Tevredenheids-
onderzoek 2017

Bekijk de individuele metingen

research

Rapportcijfer voor informatie voorafgaand aan behandeling

8,1

Bekijk de details


Thema: Rapportcijfer voor de informatie voorafgaand aan behandeling

DIT CIJFER GEEFT DE TOTALE GEMIDDELDE SCORE VAN CLIËNTEN DIE IN 2017 DOOR BERGMAN CLINICS ZIJN BEHANDELD, TEN AANZIEN VAN INFORMATIE DIE ZE VOORAF AAN DE BEHANDELING HEBBEN GEKREGEN.

In ons cliënttevredenheidsonderzoek vragen we cliënten een aantal maanden nadat ze in onze kliniek zijn geweest om ons een rapportcijfer te geven op een schaal van 0 tot 10.

De gepresenteerde gegevens zijn op basis van het gemiddelde van 2017.

Domein: Cliëntgerichtheid


Het is voor Bergman Clinics heel belangrijk om aan de wensen en behoeften van onze cliënten te voldoen, tenzij deze strijdig zijn met professionele normen en/of richtlijnen.

Om inzichtelijk te maken hoe goed we daar in slagen, voeren we bijvoorbeeld bij alle cliënten een tevredenheidsonderzoek uit, registreren we eventuele klachten en bestuderen we reacties die binnen komen op zorgkaart Nederland.

research

Rapportcijfer voor bejegening door behandelaar

8,4

Bekijk de details


Thema: Rapportcijfer voor bejegening door behandelaar

DIT CIJFER GEEFT DE TOTALE GEMIDDELDE SCORE VAN CLIËNTEN DIE IN 2017 DOOR BERGMAN CLINICS ZIJN BEHANDELD TEN AANZIEN van de bejegening door de behandelaar.

In ons cliënttevredenheidsonderzoek vragen we cliënten een aantal maanden nadat ze in onze kliniek zijn geweest om ons een rapportcijfer te geven op een schaal van 0 tot 10.

De gepresenteerde gegevens zijn op basis van het gemiddelde van 2017.

Domein: Cliëntgerichtheid


Het is voor Bergman Clinics heel belangrijk om aan de wensen en behoeften van onze cliënten te voldoen, tenzij deze strijdig zijn met professionele normen en/of richtlijnen.

Om inzichtelijk te maken hoe goed we daar in slagen, voeren we bijvoorbeeld bij alle cliënten een tevredenheidsonderzoek uit, registreren we eventuele klachten en bestuderen we reacties die binnen komen op zorgkaart Nederland.


research

Rapportcijfer voor de behandeling

8,4

Bekijk de details


Thema: Rapportcijfer voor de behandeling

de gemiddelde score die cliënten die het afgelopen jaar zijn behandeld ons hebben gegeven ten aanzien van de behandeling.

In ons cliënttevredenheidsonderzoek vragen we cliënten een aantal maanden nadat ze in onze kliniek zijn geweest om ons een rapportcijfer te geven op een schaal van 0 tot 10.

De gepresenteerde gegevens zijn op basis van het gemiddelde van 2017.

Domein: Cliëntgerichtheid


Het is voor Bergman Clinics heel belangrijk om aan de wensen en behoeften van onze cliënten te voldoen, tenzij deze strijdig zijn met professionele normen en/of richtlijnen.

Om inzichtelijk te maken hoe goed we daar in slagen, voeren we bijvoorbeeld bij alle cliënten een tevredenheidsonderzoek uit, registreren we eventuele klachten en bestuderen we reacties die binnen komen op zorgkaart Nederland.

research

Rapportcijfer voor de gegeven nazorg

8,3

Bekijk de details


Thema: Rapportcijfer voor de gegeven nazorg

DIT CIJFER GEEFT DE TOTALE GEMIDDELDE SCORE VAN CLIËNTEN DIE IN 2017 DOOR BERGMAN CLINICS ZIJN BEHANDELD, TEN AANZIEN VAN DE nazorg

In ons cliënttevredenheidsonderzoek vragen we cliënten een aantal maanden nadat ze in onze kliniek zijn geweest om ons een rapportcijfer te geven op een schaal van 0 tot 10.

De gepresenteerde gegevens zijn op basis van het gemiddelde van 2017.

Domein: Cliëntgerichtheid


Het is voor Bergman Clinics heel belangrijk om aan de wensen en behoeften van onze cliënten te voldoen, tenzij deze strijdig zijn met professionele normen en/of richtlijnen.

Om inzichtelijk te maken hoe goed we daar in slagen, voeren we bijvoorbeeld bij alle cliënten een tevredenheidsonderzoek uit, registreren we eventuele klachten en bestuderen we reacties die binnen komen op zorgkaart Nederland.


research

Rapportcijfer voor de indruk van de kliniek

8,3

Bekijk de details


Thema: Rapportcijfer voor de indruk van de kliniek

DIT CIJFER GEEFT DE GEMIDDELDE SCORE VAN CLIËNTEN DIE IN 2016 DOOR BERGMAN CLINICS ZIJN BEHANDELD, TEN AANZIEN VAN DE INDRUK VAN DE KLINIEK.

In ons cliënttevredenheidsonderzoek vragen we cliënten een aantal maanden nadat ze in onze kliniek zijn geweest om ons een rapportcijfer te geven op een schaal van 0 tot 10.

De gepresenteerde gegevens zijn op basis van het gemiddelde van 2016.

Domein: Cliëntgerichtheid


Het is voor Bergman Clinics heel belangrijk om aan de wensen en behoeften van onze cliënten te voldoen, tenzij deze strijdig zijn met professionele normen en/of richtlijnen.

Om inzichtelijk te maken hoe goed we daar in slagen, voeren we bijvoorbeeld bij alle cliënten een tevredenheidsonderzoek uit, registreren we eventuele klachten en bestuderen we reacties die binnen komen op zorgkaart Nederland.

Thema: Totaal rapportcijfer

Hier wordt de totale gemiddelde score beschreven die cliënten, die het afgelopen jaar zijn behandeld, ons hebben gegeven.

In ons cliënttevredenheidsonderzoek vragen we cliënten een aantal maanden nadat ze in onze kliniek zijn geweest om ons een rapportcijfer te geven op een schaal van 0 tot 10.

De gepresenteerde gegevens zijn op basis van het gemiddelde van 2017.Domein: Cliëntgerichtheid


Het is voor Bergman Clinics heel belangrijk om aan de wensen en behoeften van onze cliënten te voldoen, tenzij deze strijdig zijn met professionele normen en/of richtlijnen.

Om inzichtelijk te maken hoe goed we daar in slagen, voeren we bijvoorbeeld bij alle cliënten een tevredenheidsonderzoek uit, registreren we eventuele klachten en bestuderen we reacties die binnen komen op zorgkaart Nederland.

rapport
0
Kwaliteits-
rapportages


Informatie aanvraag
Contact opnemen

Maak een afspraak

Vul onderstaand formulier in op een afspraak in te plannen bij Bergman Clinics.

Niet alle velden zijn (juist) ingevuld:

Naam:
E-mailadres:
Telefoonnummer:
Locatie:

Bedankt voor uw verzoek om een afspraak te maken.
Wij nemen zo spoedig mogelijk telefonisch contact met u op.